Organizace začátku roku

Vážení rodiče, školní rok 2017/2018 začíná dne 4. 9. 2017

1/ Provoz MŠ 7.00 – 17.00 ve všech odděleních – příchod dětí do oddělení do 8.30

 

2/ Provoz ZŠ od 7.45, začátek výuky 8.00

 

4. 9. organizace dne :

1. ročník 8.00- 8.45 žáci ve třídách s TU

8.45 – 9.40 informativní schůzka rodičů 1. r. ve třídách s TU

2. – 9. ročník: 8.00- 8.45 žáci ve třídách s TU

Žáci 1. stupně přinesou od rodičů lístek, kde bude informace o tom, zda půjdou po skončení výuky samostatně domů nebo využijí služeb ŠD, zda odcházejí ze ŠD sami a v kolik hodin nebo v doprovodu zákonného zástupce.

 

3/ Provoz ŠD (obě budovy) 4. 9. :

6.30 – 7.40 ranní služba

8.45 – 18.00 – žáci budou spojeni v hlídacích třídách

 

Následující dny

  • 5. 9. 2017: třídnické práce s TU v kmenových třídách, 1. st. 2. - 5. r. konec výuky 11.40 hodin, 2. st. konec výuky 12.35 hodin. ŠD navazuje na výuku.
  • 6. 9. 2017: 1. - 2. hodina třídnické práce s TU, od 3. hodiny probíhá výuka dle dopoledního rozvrhu, odpolední výuka odpadá.    
  • 7. 9. 2017: třídní schůzky MŠ v jednotlivých odděleních od 17 hod.
  • 7. - 8. 9. 2017: 1. -  9. r. výuka dle dopoledního rozvrhu, odpolední výuka odpadá.  
  • 11. 9. 2017: výuka probíhá podle daného rozvrhu jednotlivých tříd.
  • 11. 9. 2017: od 17.30 hodin probějne setkání zástupců rodičů s vedením školy, učebna 205.
  • 11. 9.  2017: třídní schůzky HB - od 18 hodin v kmenových třídách.
  • 12. 9. 2017: třídní schůzky ČM -  v kmenových třídách

Kalendář akcí

Den otevřených dveří pro předškoláky s rodiči v Českomalínské ulici, 10-12 hod. Setkání s ředitelem školy Mgr. Otou Bažantem, možnost nahlédnutí do výuky 1.- 2. tříd.

Koncert "Kapela ve škole"

Aula

Ve čtvrtek 25. 1. 2018 se od 10:00 v aule bude konat závěrečný koncert projektu Kapela ve škole. Projekt probíhá po celý leden ve čtvrtých a některých pátých třídách.

Videoprohlídka

Žáci právě připravují videoprohlídku naší školy. Jak to u nás vypadá se zatím můžete podívat zde

Ema Destinnová

Ema Destinnová (1878 - 1930) byla světoznámá česká operní pěvkyně a všestranně vzdělaná osobnost.

Poprvé s obrovským úspěchem vystoupila v roce 1898 berlínské Dvorní opeře. Hostovala také v Londýně, Vídni, Praze či Paříži. V Metropolitní opeře v New Yorku zpívala mj. po boku Enrica Carusa. Dnes je v povědomí veřejnosti díky svému vyobrazení na dvoutisícikorunové bankovce.

více o Emě Destinnové