Volitelné předměty

V současné době probíhá v 5. a 7. ročníku výběr volitelných předmětů. Pro žáky 5. ročníků nabízíme od 6. třídy další cizí jazyk (němčinu, francouzštinu, španělštinu a pro žáky, kteří nemají zájem o další cizí jazyk, nabízíme sportovní hry + dramatickou výchovu + pracovní činnosti). V minulosti jsme nabízeli i ruský jazyk, ale setkali jsme se s malým zájmem. V 7. třídách si mohou žáci zvolit z těchto variant: anglická konverzace, cvičení z českého jazyka a matematiky, německý, francouzský nebo španělský jazyk jako 3. cizí jazyk. Rodiče závazně přihlašují žáky prostřednictvím elektronické žákovské knížky.

Kalendář akcí

Projektový den

v rámci dopolední výuky proběhne projektový den s třídním učitelem. Začátek v osm hodin. Odpolední výuka odpadá.

dne 20.10. 2017 bude zkrácena výuka a upraven harmonogram obědů ve školní jídelně. Z důvodu voleb do Poslanecké sněmovny a volebních místností ve škole...

Přednáška v CITU

Přednáška pro rodiče. Úterý 24. 10. 2017 v 16:30 hodin v rodinném a komunitním Centru inspirace a tvořivosti, Charlese de Gaulla 18, Praha 6...

Videoprohlídka

Žáci právě připravují videoprohlídku naší školy. Jak to u nás vypadá se zatím můžete podívat zde

Ema Destinnová

Ema Destinnová (1878 - 1930) byla světoznámá česká operní pěvkyně a všestranně vzdělaná osobnost.

Poprvé s obrovským úspěchem vystoupila v roce 1898 berlínské Dvorní opeře. Hostovala také v Londýně, Vídni, Praze či Paříži. V Metropolitní opeře v New Yorku zpívala mj. po boku Enrica Carusa. Dnes je v povědomí veřejnosti díky svému vyobrazení na dvoutisícikorunové bankovce.

více o Emě Destinnové