Přihlášení žáků do školní družiny

31. 8. 2018

každý žák/yně 1. stupně dostane první školní den 3. 9. 2018 od třídní učitelky složku všech dokumentů a informací k přihlášení do školní družiny. Pokud máte zájem o zařazení Vašeho dítěte do družiny doručte obratem dané dokumenty – "Zápisový lístek" a "Prohlášení" vyplněné a podepsané do školy 4. 9. nebo nejpozději 5. 9. 2018.

  • Pravidla platby školní družiny se řídí Školním řádem školní družiny platné pro školní rok 2018/19.
  • Školní družina pro 4. a 5. ročníky pouze v době odpolední výuky.
  • Žáci, kteří o družinu zájem nemají a chtějí využít družinu pouze v době odpolední výuky, mají družinu bezplatnou a rodiče vyplní zápisový lístek pouze na tento den. Žáci odevzdají zápisový lístek nejpozději do 5. 9. 2018.

 

Provoz školní družiny:

3. 9.

6.30 – 7. 40 hod. ranní družina

8.45 – 18 hod. sběrné třídy pro 1. – 2.r. + 3. A, D ČM

8.45 – 18 hod. sběrné třídy pro 3. B,C + 4. ,5.r. HB

 

Od 4. 9. provoz školní družiny v budově Českomalínská i na hlavní budově dle běžného režimu

 

ranní družina: 6.30 – 7.40 hod. (sběrná třída)

odpolední družina: 11.40 – 16.00 hod. (v jednotlivých odděleních)

večerní družina: 16.00 – 18.00 hod. (sběrná třída)

Kalendář akcí

Prohlídka školy

Žáci právě připravují videoprohlídku naší školy. Jak to u nás vypadá se zatím můžete podívat zde

Ema Destinnová

Ema Destinnová (1878 - 1930) byla světoznámá česká operní pěvkyně a všestranně vzdělaná osobnost.

Poprvé s obrovským úspěchem vystoupila v roce 1898 berlínské Dvorní opeře. Hostovala také v Londýně, Vídni, Praze či Paříži. V Metropolitní opeře v New Yorku zpívala mj. po boku Enrica Carusa. Dnes je v povědomí veřejnosti díky svému vyobrazení na dvoutisícikorunové bankovce.

více o Emě Destinnové