Republika stoletá propojila ročníky, předvedla se 9.B i 8.D

8. 11. 2018

V pátek 19.10. proběhl napříč celou školou projektový den, který byl tentokrát věnovaný výročí naší republiky a nesl název "Republika stoletá"

Projektový den 9.B + 3.A

V rámci projektového dne si žáci třídy 9. B připravili tematické prezentace pro své mladší spolužáky. Slavné okamžiky naší republiky si rozdělili do 6 témat. Návštěvník zde našel stánek s poslechem undergroundové hudby, zkušebnu s historickými módními kousky, kvíz o znalostech prezidentů a státních symbolů, diskuzi a prezentaci o významu mobilizace a obrany a na závěr se seznámil se sametovou revolucí, která změnila vše.

Žáci 3. A si na oplátku pro deváťáky připravili kvíz s pamětníky 1. republiky (věcmi, které doma mají pro svých babičkách a dědečích). Uhádnout, co to před námi je, byl občas velký oříšek. Vzájemná spolupráce 1. a 2. stupně se nám všem velmi líbila a obohatila nás o mnoho zážitků a zkušeností.

 

Projektový den 8.D + 5. třídy

Radnice Chýně na Praze-západ nechala sprejery pomalovat šedesátimetrovou betonovou zeď. Graffiti vzniklo jako součást oslav 100. výročí založení Československa. Projekt vznikl po vzoru Berlínské zdi, jejíž trosky také pokryly výtvory sprejerů. Díky její rozloze mohli umělci téma výročí republiky rozvést do deseti částí.

Obraz začíná českou hymnou a pokračuje dekádami od roku 1918 až do roku 2018. Obrazy se od sebe různí svojí atmosférou. Jinak barevná jsou šedesátá léta a jinak devadesátá. Hlavním tématem projektu není jen připomenout důležité události československé a české historie, ale zdůraznit vše, na co by měli být Češi hrdí.

Na webu obce Chýně brzy vznikne interaktivní stránka, kde budou jednotlivé výjevy popsány. My jsme však tvůrce stránek předběhli a v rámci projektového dne „Republika stoletá“ se vydali toto dílo rozluštit. Žáci pracovali s předem připraveným textem, z něhož měli vybrat to nejpodstatnější a k jednotlivým obrazům získané informace ostatním předat (to se nám v jednotlivým případech dařilo lépe a někdy hůře). Po návratu do školy jsme ještě získané informace utužili vytvořením výtvarné koláže.

Nabyté informace pak žáci mohli využít pod vedením paní učitelky Dubšíkové, když si připravili povídání, prezentace, i kvízy pro mladší spolužáky z pátých tříd. 

Kalendář akcí

Vysvědčení

28. 6. 2019

Předávání vysvědčení 8.00 – 8.45 hod., ŠD spojena uč. 106

Prohlídka školy

Žáci právě připravují videoprohlídku naší školy. Jak to u nás vypadá se zatím můžete podívat zde

Ema Destinnová

Ema Destinnová (1878 - 1930) byla světoznámá česká operní pěvkyně a všestranně vzdělaná osobnost.

Poprvé s obrovským úspěchem vystoupila v roce 1898 berlínské Dvorní opeře. Hostovala také v Londýně, Vídni, Praze či Paříži. V Metropolitní opeře v New Yorku zpívala mj. po boku Enrica Carusa. Dnes je v povědomí veřejnosti díky svému vyobrazení na dvoutisícikorunové bankovce.

více o Emě Destinnové