Zpravodaj: září - listopad

13. 12. 2018

Dovolte nám, abychom vám podali informace za období září – listopad 2018 a o dalších plánovaných aktivitách.

1) V září proběhlo slavnostní předávání certifikátů YLE – Starters, Movers a Flyers. Certifikáty získalo 62 žáků 4. – 6. ročníků.

2) Ve dnech 5. – 14. 9. 2018 proběhly adaptační kurzy pro žáky 6. tříd - již tradičně v rekreačním středisku Machův Mlýn, Milíčov, okres Rakovník. Program byl zaměřen na stmelení nového kolektivu, uvědomění si své role v něm, rozvoj schopnosti týmové práce a v neposlední řadě i na adaptaci nových žáků. Podmínkou byla účast třídního učitele – pozitivně hodnoceno žáky i pedagogy.

3) Ve dnech 6. – 12. 10. 2018 se pro žáky 5. tříd uskutečnil výukový zájezd do Anglie, který se opět vydařil. ZŠ i cestovní kancelář obdržely od rodin děkovné a pochvalné dopisy za vzorné chování, jazykové znalosti a příkladnou reprezentaci školy. Výjezd byl dotován ÚMČ Prahy 6 - všichni žáci obdrželi dotaci 6.000,- Kč.

4) V téže době 2. – 5. 10. 2018 proběhl pro žáky, kteří se učí německý jazyk, zájezd s výukou do Salzburgu. Tento výjezd byl rovněž hodnocen kladně. Žáci spadající pod ÚMČ Praha 6 obdrželi dotaci 5.000,- Kč.

5) V měsíci říjnu a listopadu psali žáci 6. a 9. tříd SCIO testy z českého jazyka, matematiky, anglického jazyka a obecných studijních předpokladů.

Tato činnost je hrazena MČ Prahy 6. Rodiče žáků 6. ročníků obdrží na TS podrobné výsledky. Výsledky 9. ročníků nejsou zatím známy. Po jejich zaslání je rovněž předáme rodičům. Celkové výsledky budou postupně zveřejňovány na stránkách školy.

6) 19. 10. 2018 se konal první projektový den pod názvem „Republika stoletá“, kterým byl zahájen celoroční projekt Zlatá Ema.

7) 21. - 22. 11. proběhla celoškolní akce – projekt interaktivních přednášek pro žáky 1. – 9. roč. „Recyklace, nebuďme lhostejní“.

8) I v letošním roce se žáci 5. tříd zúčastnili soutěže Handy Dandy. Ve velké konkurenci škol Prahy 6 se umístilo na prvních 30 místech 15 žáků z naší školy, přičemž 1. – 3. místo obsadili žáci ZŠ Emy Destinnové, v první desítce se umístilo 7 našich žáků.

9) 2 žákyně se zúčastnily literární soutěže v anglickém jazyce pod názvem „PEN AND STORY“ a postoupily do krajského kola.

10) V budově Českomalínská 35 se v rámci projektu „Předškolák“ uskutečnila první setkání s rodiči budoucích prvňáčků.

11) V současné době se dokončuje rekonstrukce školního hřiště – výměna povrchu.

12) Dne 7. 2. 2019 proběhne v budově v Českomalínské ulici od 10:00 – 12:00 Den otevřených dveří pro rodiče budoucích prvňáčků.

 

Připravujeme:

* 3. – 4. 1. 2019 ředitelské volno, v případě zájmu zajištěn provoz ŠD

* Obvodní kolo olympiády v anglickém jazyce

* 3. – 10. 3. 2019 se uskuteční lyžařský zájezd pro žáky 7. tříd.

* Pro žáky učící se německý jazyk předvánoční výlet do Drážďan

* Pro žáky učící se španělský jazyk výměnný zájezd do Madridu

* Výukové zájezdy do Anglie

* Akademie

* Koncert k poctě Emy Destinnové – duben 2019

* Účast na soutěžích

* Sportovní den

* Školy v přírodě

 

Děkujeme vám za dosavadní spolupráci, přejeme hezké a příjemné prožití Vánoc a klidný nový rok 2019.

 

Vedení školy

Kalendář akcí

Vysvědčení

28. 6. 2019

Předávání vysvědčení 8.00 – 8.45 hod., ŠD spojena uč. 106

Prohlídka školy

Žáci právě připravují videoprohlídku naší školy. Jak to u nás vypadá se zatím můžete podívat zde

Ema Destinnová

Ema Destinnová (1878 - 1930) byla světoznámá česká operní pěvkyně a všestranně vzdělaná osobnost.

Poprvé s obrovským úspěchem vystoupila v roce 1898 berlínské Dvorní opeře. Hostovala také v Londýně, Vídni, Praze či Paříži. V Metropolitní opeře v New Yorku zpívala mj. po boku Enrica Carusa. Dnes je v povědomí veřejnosti díky svému vyobrazení na dvoutisícikorunové bankovce.

více o Emě Destinnové