1. C

O třídě

Třídní učitelka: Mgr. Jana Jauernigová
Počet žáků: 29


Aktuálně

První den ve škole

Dne 4. září jsme se všichni sešli v naší duhové třídě, kde na nás jistě čeká spousta pestrobarevných zážitků.

Děti i rodiče přivítal pan ředitel, paní zástupkyně a zástupce městské části Praha 6. Všichni jsme se představili a řekli, co je naší nejoblíbenější činností. Paní učitelka všechny pasovala na prvňáčky. Dostali jsme jmenovací listinu, kde nám bylo uděleno výsadní právo na vzdělání v umění čtenářském, písařském, počtářském a poznání veškerého světa. Než jsme se stačili rozkoukat, šli jsme domů. První domácí úkol nebyl moc náročný. Měli jsme společně s rodiči oslavit tento sváteční den, který je v životě jen jednou.

 

 

Návštěva školní knihovny

Hned v září nás paní knihovnice přivítala v naší školní knihovně. Povídali jsme si o tom, jak se s knížkami zachází. Řekli jsme si i ukázali vhodné a nevhodné způsoby zacházení s knihou. Seznámili jsme se s označením knih a jejich žánrů, které nám ulehčí výběr knih pohádkových, knih se zvířecím či dětským hrdinou i encyklopedií. Spoustu z nich jsme si mohli prohlédnout. Nakonec si většina z nás vybranou knihu zapůjčila domů. Mezi námi je zatím jen málo čtenářů, ale čtou nám rodiče, prarodiče nebo sourozenci. O přečteném si pak povídáme a učíme se poslechu s porozuměním. Těšíme se, že na konci školního roku z nás všech již budou čtenáři.

 

 

Botanická zahrada

Začátkem října jsme za pěkného počasí navštívili Botanickou zahradu v Troji. Nejprve jsme si prošli venkovní expozice. Moc se nám líbila tradiční výstava tykvovitých rostlin a pestrobarevná aranžmá z dýní. Uchvátila nás procházka Japonskou zahradou. Po svačince jsme ve skleníku Fata Morgana absolvovali s průvodkyní program pod názvem "Cesta kolem světa za 225 metrů". Nejprve jsme si na modelu zeměkoule představili jednotlivé světadíly a postupně k nim přiřazovali typické obyvatele - lidi, zvířata i rostliny. Hodně jsme toho věděli a paní průvodkyně nás moc chválila. Viděli jsme i motýly a jejich kukly. Zajímavé byly exotické masožravé rostliny a okouzlila nás sladká vůně ananasu.

 

 

Veselým letem - hudebním světem

Projektový den "Veselým letetm - hudebním světem" byl plný zvuků a tónů. Poznávali jsme nejrůznější zvuky - cinkání příborů o talíře, šustění papírů, zvonění zvonečků, zvuk sirény, ale poznávali jsme i zvuky zvířat a hudbu nejrůznějších hudebních nástrojů. Seznámili jsme se s nejrůznějšími hudebními nástroji. Ve školní tělocvičně jsme pak zažili báječný koncert skutečných hudebníků a ti nás letem světem provedli napříč hudebními žánry od jazzu přes pop až po rock. Hudební zážitek byl tak silný, že nás hudba roztancovala. Opravdu jsme si to užili. Ve třídě jsme si potom zahráli pantomimu a určovali, o jaký hudební nástroj se jedná.

 

 

Píšeme modelínou

Při hodině pracovních činností jsme si procvičili nejen práci s modelovací hmotou, ale "napsali" i krátká slova. Učení je pro nás hravé a zábavné. Ke čtení jsme o přestávce pozvali spolužáky z 1. A.

 

 

Návštěva Bovýska

Jedno listopadové dopoledne nás navštívil Bovýsek. Společně s ním jsme si zábavnou formou procvičili svoje znalosti o ovoci a zelenině. Dostali jsme od něj krásné pexeso a nakonec jsme se společně vyfotili.

 

 

Vánoční trhy

Na tradiční vánoční trhy jsme se trpělivě a pečlivě připravovali již od září. Většinu vyrobených výrobků jsme prodali a věříme, že dělají radost našim rodičům i prarodičům. Všem děkujeme za hojnou účast a štědrost.

 

 

Adventní čas v 1. C

Moc se nám líbí třídní projekt "Adventní čtení". Jakmile máme chvilku čas, čteme z knihy Miloše Kratochvíla Mikuláš, Ježíšek, pan Vrána a my. Také jsme si nazdobili perníčky a ozdobili jsme třídní stromeček. Ve třídě nám to krásně voní a už se moc těšíme na Vánoce a Štědrý den.

 

 

Mikuláš a písařská zkouška

V úterý 5. 12. 2017 jsme v naší třídě zahájili projekt prvních tříd "Písařská zkouška". Dětem paní učitelky přečetly vzkaz od skřítků. Úkolem bylo napsat několik málo naučených písmen, slabik, slov a přepsat jednu krátkou větu. V naší třídě jsou již nyní všichni písaři vybaveni perem. V den písařské zkoušky nás navštívil i Mikuláš s andělem a čerty. Nakonec vše dobře dopadlo a odměnili nás sladkostí.

 

 

Divadelní představení "Sněhová královna"

Na svátek sv. Mikuláše jsme v Divadle Ta Fantastika shlédli kouzelné představení "Sněhová královna". Společně s Gerdou jsme putovali celým světem a zažívali nejrůznější dobrodružství. Nakonec vše dobře dopadlo. Gerda s pomocí soba osvobodila svého kamaráda Káje. Svoji spokojenost jsme vyjádřili bouřlivým potleskem.

 

 

Návštěva svíčkárny v Šestajovicích

V pondělí 11. 12. 2017 jsme si předvánoční těšení zpestřili výletem do svíčkárny v Šestajovicích. Nejprve jsme si venku prohlédli všechna zvířátka a potom nás už čekal připravený program. Poslouchali jsme vyprávění o výrobě svíček. Každý sám podle zadání nazdobil připravené svíčky, odlil vosk do skořápek vlašských ořechů a pečlivě nasypal různobarevné koupelové soli do sáčku. Líbila se nám nejen jejich barva, ale i vůně. Nakonec jsme v obchůdku nakoupili pozornosti pro rodiče a sourozence. Výlet se nám moc líbil.

 

 

Přání pro rodiče

Na konci prosince jsme chtěli rodiče překvapit vlastnoručně napsaným vánočním přáním, které jsme nazdobili vánočními stromečky. Přáníčko jsme vložili do obálky, zalepili, orazítkovali vánočními motivy a společně vhodili do poštovní schránky. Teď se již těšíme, až je budou rodiče číst.

 

 

Andělský den

V pátek 22. prosince se v naší duhové třídě slétli samí andělé. Nejprve jsme si vyrobili voňavé svícínky z jablíček nebo pomeranče nazdobených mašlemi, rozinkami, hřebíčkem a jinými mlskami. Třídu nám to krásně provonělo. Všichni jsme si pak zazpívali vánoční písně a koledy.

Potom jsme měli andělskou přehlídku. Každý z andělů se nám představil, předvedl svůj let a řekl svoje andělské poslání. Odměnou nám byla pohádka. Pod stromečkem jsme našli pár radůstek a překrásnou knihu "Emušáci - Ferda a jeho mouchy". Součástí knihy byli i plyšáci ze zmíněné knihy. Moc se těšíme až ji budeme číst a pracovat s jednotlivými tématy a pocity. Ježíškovi moc děkujeme!

Sladkou tečkou za andělským dnem nám byl andělský koláč.

 

 

První týden nového roku 2018

První týden nového roku 2018 si všichni nejen přinesli svoje hračky, které dostali na Vánoce, ale zároveň povídali i svoje nejlepší zážitky. Vyrobili jsme si prasátko pro štěstí z citronu a zazpívali si koledu "My tři králové". Společně jsme odstrojili vánoční stromeček a pochutnali si na perníčcích, které ho zdobily. Uplynulý rok jsme si připomněli čtením z příspěvků na stránkách školy a prohlížením fotografií.

 

 

Třídní projekt "Ovocný den"

Na konci ledna jsme od Bovýska dostali do třídy spostu exotického ovoce - mango, avokádo, granátová jablíčka, nashi, kiwi, mochyni, anonu a různé druhy jablíček.

Ve středu 24. 1. si všichni přinesli ještě ovoce z domova. Nejprve jsme ovoce poznávali a pojmenovávali. Popisovali jsme si je, jak vypadá. Potom jsme se při hře na obchod prostřídali v roli prodávajících a nakupujících. Procvičili jsme si nenásilně matematiku a vhodnou formu konverzace. Společně jsme ovoce oloupali a nakrájeli. Nakonec nám byl odměnou výborný ovocný salát, který hrál všemi barvami, vůněmi i chutěmi a byl plný vitamínů.

 

 

První vysvědčení

Ve středu 31. 1. 2018 jsme s napětím očekávali první vysvědčení. Den jsme začali ve školní kuchyňce pečením jablečného perníku. Každé z dětí se aktivně účastnilo přípravy a při míchání přidalo svoje kouzelné zaklínadlo, aby se perník povedl. Na časovači jsme sledovali dobu pečení, aby se nic nespálilo. Během pečení jsme si svoje vědomosti procvičili na sebehodnotícím listě a podle zadání jsme barevně vyjádřili, jak hodnotíme sami sebe v jednotlivých předmětech. Také jsme si vyrobili vlastní chlebíčky a po rozdání vysvědčení jsme si na vlastních výrobcích moc pochutnali.

 

 

Beseda

V pondělí 5. března nám paní nprap. Markéta Klvaňová povídala o práci policistů. Kladla nám otázky, na které jsme často uměli odpovědět. Dozvěděli jsme se spoustu nových a zajímavých věcí. Povídali jsme si o uniformách, odznaku policistů a kriminalistů, identifikačních číslech, práci městské i kriminální policie. Hlavně jsme si povídali o práci dopravních policistů a nutnosti dodržování pravidel silničního provozu. Zdůrazňovali jsme si pravidla vidět a být viděn. Především jsme si povídali o prevenci. Na interaktivní tabuli jsme si prohlédli obrázky z aktivit policistů. Odměnou za aktivitu při hodině nám byly omalovánky a nástěnný kalendář do třídy.

 

 

Projekt Národní divadlo

V úterý 20. 3. jsme si v rámci projektového dne vysvětlili pojem divadlo. Povídali jsme si nejen o divadelních formách, ale i o divadelním zázemí. Vysvětlovali jsme si nejrůznější pojmy - činohra, balet, opera, opereta, hlediště, jeviště, divadelní lóže, kulisy, rekvizity, divadelní role, herec, osvětlovač, režisér... Prohlíželi jsme si obrázky budovy Národního divadla a stručně si povídali o historii jejího vzniku. Potom všichni nakreslili budovu Národního divadla. Nakonec jsme se rozdělili do skupinek a každá ze skupin předvedla krátkou dramatizaci pohádky. Tak si všichni vyzkoušeli i roli herce a odměnou nám byl velký potlesk. Projektový den se nám moc líbil.

 

 

Soutěž Zlatá Ema

Od září jsme pilně pracovali na celoročním projektu Zlatá Ema. Po Vánocích proběhla nejprve třídní a potom ročníková kola soutěže v recitaci, zpěvu a výtvarné výchově. Z naší třídy se na druhém místě umístila Lea Yoon a na třetím místě Ingrid Grimmichová ve výtvarné soutěži. Ve zpěvu se na druhém místě umístila Žofie Snížková. Všechna děvčata byla na vyhlášení vítězů 21. 3. na koncertě k poctě Emy Destinnové oceněna.

 

 

Zelený den

Ve středu 28. 3. jsme si v rámci celoškolního projektu užili zelený den. Všichni přišli v zeleném oblečení a chtěli tím dát najevo zimě, aby už předala vládu jaru. Vytvořili jsme si myšlenkovou mapu na téma "Zelený, zelená, zelené". Všichni nakreslili obrázky, kde všude můžeme spatřit zelenou barvu. Předem připravené osení jsme si vyzdobili vajíčkem a kuřátkem. Připravili jsme si zelené pohoštění - jednohubky s pomazánkou a pažitkou, salát, okurku, zelenou papriku, brokolici, kedlubnu, ale i hroznové víno, jablíčka a hrušky. Sladkou tečkou nám byly i zelené bonbony. Zelený den se nám moc líbil.

 

 

Vítáme jaro

Ve třídě jsme všichni ocenili krásné jarní počasí a při hodině pracovních činností jsme vymodelovali fialku. Máme již probráno i písmenko "F,f" a pokusili jsme se z modelíny "napsat" slovo "fialka". Všem se práce moc líbila. Následující den jsme si o africké fialce četli i v pracovním sešitě ke slabikáři.

 

 

Strahov - hala s vyhřívaným pískem

V pondělí 23. 4. jsme se v pěkném počasí vypravili na Strahov. V šatně jsme se převlékli a vyrazili do haly, kde nás čekala paní trenérka, která pro nás měla připravené nejen sportovní a pohybové činnosti, ale i hry na písku.

 

 

Činnostní učení

V matematice jsme začali počítat s přechodem přes desítku. Využíváme metod činnostního učení, kdy si příklady znázorňujeme pomocí víček a při těchto činnostech lépe chápeme rozklad čísel nutný pro počítání s přechodem přes desítku. Toto činností učení nás velmi baví.

 

 

Leonardium

V pátek 11. května jsme v Malostranské besedě navštívili interaktivní výstavu Leonardium. Výstava byla inspirována renesančním umělcem Leonardem da Vinci. Na výstavě jsme pomocí moderních technologií upravovali jeho nejznámější obraz Mona Lisa a moc jsme se u toho nasmáli. Navšívili jsme Leonardovu pracovnu, skládali jsme nejrůznější druhy stavebnic, na modelu těla jsme se seznámili podrobně s anatomií těla, vyzkoušeli si funkce kladky a nejvíce nás zaujala stavba mobilního mostu, přes který jsme nakonec přecházeli. 

Výstava se nám moc líbila, všem ji doporučujeme. 

 

 

Pyžamový den

Ve středu 16. května jsme se účastnili celoškolního projektu "Pyžamový den". Ve škole jsme se všichni převlékli do svých oblíbených pyžam. Všichni jsme si přinesli polštářek, plyšáka a někteří z nás i připravené krátké referáty týkající se spaní. Povídali jsme si o tom, kolik hodin denně spí malé miminko a dospělí lidé. Porovnávali jsme délku spaní a bdění, také délku spánku nejrůznějších zvířat. Zazpívali jsme si ukolébavky a přečetli pohádky z knížky "Pohádky do hajan". Také jsme si udělali módní přehlídků různých druhů pyžámek. Pyžamový den byl vydařený.

 

Divadlo Kolowrat - "Pinocchio"

Den dětí jsme si zpestřili návštěvou divadelního představení "Pinocchio" v divadle Kolowrat. Představení bylo hudební, nápadité a mělo pro nás i důležitá životní ponaučení. 

 

Sportovní den

V pondělí 4. 6. se celá škola sešla na stadionu Kotlářka. Naše třída měřila své síly s ostartními dětmi z prvních ročníků. Soutěžili jsme ve skoku do dálky z místa, v hodu kriketovým míčkem a v běhu na 50 m. Nejlepší běžci vytvořili dívčí a chlapeckou štafetu. Chlapci z naší třídy byli nejrychlejší z prvních tříd.

 

Výlet - sklárna Nižbor

Ve středu 13. 6. jsme navštívili sklárny Nižbor. Sledovali jsme skláře, jak pracují u pecí se sklářskými píšťalami. Prošli jsme si celou továrnu a viděli, jak se výrobky chladí, ořezávají, třídí, brousí a balí. Nakonec jsme si v podnikové prodejně koupili drobné upomínkové dárečky. Výlet se nám moc líbil.

 

Bezpečné prázdniny

V polovině června jsme se zúčastnili bezpečností akce Prahy 7 na Výstavišti. Postupně jsme prošli různá stanoviště jednotek záchranného systému. Nejvíce se nám líbila práce záchranářů a policistů. Během dopoledne jsme se dozvěděli spoustu nových a užitečných informací. Domů jsme si odnesli informativní letáky, pexesa, omalovánky a jiné drobnosti.

 

Projektový den

V pátek 22. 6. se naše třída zúčastnila celoškolního projektu. Zvolili jsme si téma "Léto volá". Na koberci jsme nejprve popisovali, třídili a přiřazovali obrázky k jednotlivým ročním obdobím. Potom jsme své aktivity věnovali letnímu času.

 

Duhový den

V pondělí 25. 6. naše duhová třída hrála všemi barvami. Přečetli jsme si referáty o tom, jak duha vzniká. Z encyklopedie jsme se dozvěděli základní charakteristiku jednotlivých barev a každý z nás nakreslil duhový obrázek. Pak jsme si přečetli pohádku "Jak dělá slunce duhu" z knihy Miloše Macourka. Sladkou tečkou nám byly duhové bonbony a duhová buchta.

 

 

 Rozvrh

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Po ČJ M ČJ TV ČJ        
Út VV-AJ ČJ AJ M ČJ        
St M ČJ ČJ M        
Čt ČJ M ČJ AJ TV        
ČJ M PRV HV          

Fotogalerie

školní rok 2017/18


Dokumenty


Kontaktujte třídního učitele

 

e-mail: jana.jauernigova@zsemydestinnove.cz


Kalendář akcí

Prohlídka školy

Žáci právě připravují videoprohlídku naší školy. Jak to u nás vypadá se zatím můžete podívat zde

Ema Destinnová

Ema Destinnová (1878 - 1930) byla světoznámá česká operní pěvkyně a všestranně vzdělaná osobnost.

Poprvé s obrovským úspěchem vystoupila v roce 1898 berlínské Dvorní opeře. Hostovala také v Londýně, Vídni, Praze či Paříži. V Metropolitní opeře v New Yorku zpívala mj. po boku Enrica Carusa. Dnes je v povědomí veřejnosti díky svému vyobrazení na dvoutisícikorunové bankovce.

více o Emě Destinnové