2. A

Třídní učitelka: Mgr. Jana Hejnová

Republika stoletá

V projektovém dni jsme se prostřednictvím vyprávění, obrázků, historických map a dětského video programu seznamovali se vznikem samostatné Československé republiky. Poznali jsme a pracovali se státními symboly. Poslouchali jsme a učili se zpívat Československou státní hymnu.

Ve školní knihovně

I v letošním roce jsme se třídou společně navštívili naší školní knihovnu. S paní knihovnicí jsme si připomněli vše potřebné k pobytu v knihovně, půjčování knih i k naší péči o ně. Zahájili jsme tak novou čtenářskou sezónu a hned si opět zapůjčili knihy nám milé.

Squash

S naší třídou jsme se zúčastnili projektu "Squash do škol s nafukovacím kurtem". Byli jsme poprvé v tělocvičně v hlavní budově školy. Čtyři cvičitelé pro nás měli přichystány čtyři stanoviště, kde jsme se všichni vystřídali. Zkoušeli jsme přihrávky raketou a míčkem na stěnu, běhali jsme a skákali na překážkové dráze, hráli hry na rychlost, postřeh a obratnost. Náramně jsme si to užili.

Vzpomínky na prázdniny

Po dobu letních prázdnin jsme si psali a kreslili prázdninové deníčky. Postupně si je prohlížíme a čteme. Prázdninové okamžiky a zážitky nás moc těší a vrací nás na nám tolik milá místa. Prostřednictvím deníčků a vyprávění se všichni seznamujeme, alespoň na mapě, s kouty naší republiky i cizích zemí, které o prázdninách navštívili naši spolužáci.

Plavání

Hned v prvním týdnu jsme zahájili výuku plavání. Cvičitelé nás v úvodní hodině rozdělili podle našich plaveckých zkušeností do čtyř skupin. Nyní již usilovně trénujeme v jednotlivých družstvech. Moc nás to baví, učíme se základy plaveckých stylů, ale také si v bazénu užíváme různorodé zábavné činnosti.

Návrat z prázdnin

Třetího září jsme se zase všichni, již jako druháci, ve zdraví sešli v naší příjemné třídě. Vzpomínali jsme na prázdniny, ale zároveň se hodně těšili na nové zážitky a vědomosti.

  

školní rok 2018/19


školní rok 2017/18


 


Mgr. Jana Hejnová

e-mail: jana.hejnova@zsemydestinnove.cz


Kalendář akcí

Předškolák: Podzimní hrátky

15. 11. 2018

Českomalínská

Setkání pro rodiče a předškoláky formou odpoledních setkání (16.00 až 17.00 hodin) a konzultací zaměřených na kladnou motivaci pro vstup do školy, poznání nového prostředí, nových kamarádů i paní učitelky 1. třídy.

Nebuďme lhostejní - Recyklace

21. 11. 2018 - 22. 11. 2018

Školní projekt „Nebuďme lhostejní – Recyklace“, všechny třídy se zúčastní besedy a pracovní dílny podle harmonogramu v rámci rozvrhu tříd

Prohlídka školy

Žáci právě připravují videoprohlídku naší školy. Jak to u nás vypadá se zatím můžete podívat zde

Ema Destinnová

Ema Destinnová (1878 - 1930) byla světoznámá česká operní pěvkyně a všestranně vzdělaná osobnost.

Poprvé s obrovským úspěchem vystoupila v roce 1898 berlínské Dvorní opeře. Hostovala také v Londýně, Vídni, Praze či Paříži. V Metropolitní opeře v New Yorku zpívala mj. po boku Enrica Carusa. Dnes je v povědomí veřejnosti díky svému vyobrazení na dvoutisícikorunové bankovce.

více o Emě Destinnové