2. C

Třídní učitelka: Mgr. Jana Jauernigová

 

Pražský hrad

Poslední říjnový den jsme se vypravili na Pražský hrad. Katedrálou sv. Víta nás provedla paní průvodkyně. Povídali jsme si o historii katedrály, stavebním slohu a stavitelích. Pozorně jsme si prohlédli kapli sv. Václava, povídali si o jeho životě. Pokračovali jsme prohlídkou Starého královského paláce. Ve Vladislavském sále jsme se dozvěděli, že původně sloužil k rytířským turnajům. Libily se nám kopie korunovačních klenotů. V bazilice sv. Jiří jsme si prohlédli interiér v románském slohu. Na cestě zpět Královskou zahradou jsme si prohlédli a poslechli zpívající fontánu před Královským letohrádkem královny Anny. 

 

Republika stoletá

V pátek 19. října jsme do školy přišli v barvách naší národní vlajky. Četli jsme si a povídali si o historii vzniku naší republiky. Zaujalo nás hledání totožných slov v českém a slovenském jazyce. Povídali jsme si o T. G. Masarykovi, poslechli si pověst o Bruncvíkovi a českou hymnu. Projekt nás všecky moc bavil.

 

Podzim v naší třídě

V hodinách prvouky se učíme základní znalosti o podzimu. Většina z nás již ví, kdy podzim začíná a jaké k němu patří měsíce.  Také víme, jaké je typické podzimní počasí a umíme se do něj vhodně obléknout. Spousta z nás již ve volných chvílích pouštěla draka, proto jsme si s radostí vytvořili i malé školní dráčky. 

 

Pracovní činnosti

Při hodině pracovních činností navazujeme na učivo prvouky a zábavnou formou si ho procvičujeme a upevňujeme.

 

Třídní projekt - svatý Václav

Na přelomu září a října jsme pracovali na třídním projektu. Odpovídali jsme na otázku, proč slavíme 28. září státní svátek. Všichni se na třídní projekt pečlivě připravili doma s rodiči a ve škole jsme si vzájemně sdělovali svoje poznatky. Četli jsme si z knih a encyklopedií, pracovali s internetem a poslechli si tématickou píseň. 

 

Návštěva školní knihovny

Ve středu 3. října nás paní knihovnice pozvala do knihovny. Společně jsme si zopakovali pravidla půjčování knih a následně jsme si mohli vybrat první knihu k přečtení.

 

Squash - ukázková hodina

V úterý 25. září jsme se pod vedením zkušených trenérů rozdělili do čtyř skupin a na jednotlivých stanovištích jsme sporotovali a soutěžili. Ukázková hodina squashe se nám všem moc líbila.

  

školní rok 2018/19


školní rok 2017/18


 


Mgr. Jana Jauernigová

e-mail: jana.jauernigova@zsemydestinnove.cz


Kalendář akcí

Předškolák: Podzimní hrátky

15. 11. 2018

Českomalínská

Setkání pro rodiče a předškoláky formou odpoledních setkání (16.00 až 17.00 hodin) a konzultací zaměřených na kladnou motivaci pro vstup do školy, poznání nového prostředí, nových kamarádů i paní učitelky 1. třídy.

Nebuďme lhostejní - Recyklace

21. 11. 2018 - 22. 11. 2018

Školní projekt „Nebuďme lhostejní – Recyklace“, všechny třídy se zúčastní besedy a pracovní dílny podle harmonogramu v rámci rozvrhu tříd

Prohlídka školy

Žáci právě připravují videoprohlídku naší školy. Jak to u nás vypadá se zatím můžete podívat zde

Ema Destinnová

Ema Destinnová (1878 - 1930) byla světoznámá česká operní pěvkyně a všestranně vzdělaná osobnost.

Poprvé s obrovským úspěchem vystoupila v roce 1898 berlínské Dvorní opeře. Hostovala také v Londýně, Vídni, Praze či Paříži. V Metropolitní opeře v New Yorku zpívala mj. po boku Enrica Carusa. Dnes je v povědomí veřejnosti díky svému vyobrazení na dvoutisícikorunové bankovce.

více o Emě Destinnové