3. A

O třídě

Třídní učitelka: Mgr. Věra Sedláčková
Počet žáků: 28


Aktuálně

Projektový den

Náš projekt byl zaměřen na respektování pravidel silničního provozu, chování v dopravních prostředcích, hromadnou městskou dopravu a orientaci ve městě podle plánu. Cílem byla návštěva Muzea městské hromadné dopravy ve Střešovicích. Cestou do muzea děti sledovaly názvy ulic a důležité budovy, které po návratu do školy zapisovaly do plánu okolí školy. V muzeu je paní průvodkyně seznámila s historií MHD a ukázala jim zajímavé muzejní exponáty. Děti pak ve skupinkách ve škole zaznamenávaly tyto informace do pracovního listu.

Bruslení na Hvězdě

5.10. jsme šli poprvé bruslit na stadion Hvězda. Budeme chodit každý měsíc v rámci hodin TV, které si tak můžeme zpestřit. Děti si to moc užily.

Břevnovský klášter

Ke státnímu svátku sv. Václava navštívila naše třída 3. A Břevnovský klášter. Prohlédli jsme si areál, zahrady i podzemí. Z poutavého vyprávění paní lektorky a promítání filmu jsme se dověděli spoustu zajímavostí o historii knížete Václava. Exkurze se nám moc líbila.

 Rozvrh

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Po ČJ M PR ČJ        
Út ČJ AJ M TV ČJ        
St M ČJ PR ČJ HV        
Čt M ČJ TV PR AJ        
AJ ČJ Vva M          

Fotogalerie

školní rok 2017/18


Dokumenty


Kontaktujte třídního učitele

Mgr. Věra Sedláčková

e-mail: vera.sedlackova@zsemydestinnove.cz


Kalendář akcí

Přednáška v CITU

Přednáška pro rodiče. Úterý 24. 10. 2017 v 16:30 hodin v rodinném a komunitním Centru inspirace a tvořivosti, Charlese de Gaulla 18, Praha 6...

Podzimní prázdniny

ZŠ a ŠD, ŠJ v době podzimních prázdnin mimo provoz. MŠ - všechna oddělení budou spojena na HB do oddělení Motýlků v běžném provozu 7-17 hod. se stravováním.

Předškolák - setkání pro rodiče a předškoláky formou odpoledních setkání (15.30 až 16.30 hodin) a konzultací zaměřených na kladnou motivaci pro vstup do školy, poznání nového prostředí, nových kamarádů i paní učitelky 1. třídy....

Videoprohlídka

Žáci právě připravují videoprohlídku naší školy. Jak to u nás vypadá se zatím můžete podívat zde

Ema Destinnová

Ema Destinnová (1878 - 1930) byla světoznámá česká operní pěvkyně a všestranně vzdělaná osobnost.

Poprvé s obrovským úspěchem vystoupila v roce 1898 berlínské Dvorní opeře. Hostovala také v Londýně, Vídni, Praze či Paříži. V Metropolitní opeře v New Yorku zpívala mj. po boku Enrica Carusa. Dnes je v povědomí veřejnosti díky svému vyobrazení na dvoutisícikorunové bankovce.

více o Emě Destinnové