3. A

Třídní učitelka: Mgr. Romana Kozáková

Návštěva divadla v Dlouhé

Dne 11. 10. jsme navštívili divadelní představení O líné babičce. Představení se dětem velmi líbilo. 

Republika stoletá

V týdnu od 15. do 19. října jsme si s dětmi připomněli 100 let od založení republiky projektovým týdnem. Děti si přinesly mnoho předmětů, které se vztahovaly k roku 1918. O těchto věcech krásně vyprávěly a tím si přiblížily atmosféru tehdejších let. 

Návštěva Policejního muzea

Během listopadu jsme s dětmi navštívili 2x Muzeum policie ČR. Prohlédli jsme si expozici a viděli divadelní představení Kolo tety Bety a Jeden za všechny, všichni za jednoho. Obě dvě představení se týkala bezpečnosti a prevence v dopravě. 

Recyklace a třídění odpadu

Naši školu navštívili zaměstnanci firmy EKO KOM. Zábavnou formou seznámili naše děti s tříděním odpadu. Děti si zasoutěžily a do třídy jsme za odměnu dostali koš na třídění papíru. 

Vánoční trhy

3. prosince proběhly Vánoční trhy. Děti zde prodávaly své výrobky a jistě všem rodičům navodily tu pravou vánoční atmosféru. 

Vánoční besídka a návštěva Schwarzenberského paláce

V pátek 21. prosince jsem navštívili vánoční pořad  ve Schwarzenberském paláci - Co si šeptají andělé. Po prohlídce expozice si děti vyrobily andělského posla. Krásné Vánoce. 

20. prosince jsme s dětmi oslavili příchod Vánoc besídkou. Děti přinesly drobné dárky svým spolužákům, zazpívaly si koledy a zahrály na hudební nástroj.

  

školní rok 208/19


školní rok 2017/18


školní rok 2016/17


 


Mgr. Romana Kozáková

e-mail: romana.kozakova@zsemydestinnove.cz


Kalendář akcí

Vysvědčení

31. 1. 2019

Předávání vysvědčení za 1.pololetí školního roku 2018/19 (harmonogram výuky bude upřesněn).

Prohlídka školy

Žáci právě připravují videoprohlídku naší školy. Jak to u nás vypadá se zatím můžete podívat zde

Ema Destinnová

Ema Destinnová (1878 - 1930) byla světoznámá česká operní pěvkyně a všestranně vzdělaná osobnost.

Poprvé s obrovským úspěchem vystoupila v roce 1898 berlínské Dvorní opeře. Hostovala také v Londýně, Vídni, Praze či Paříži. V Metropolitní opeře v New Yorku zpívala mj. po boku Enrica Carusa. Dnes je v povědomí veřejnosti díky svému vyobrazení na dvoutisícikorunové bankovce.

více o Emě Destinnové