3. D

Třídní učitelka: Mgr. Elena Malchárková

V prosinci jsme ve škole zažívali sváteční atmosféru. Proběhly vánoční trhy, navštívil nás Mikuláš, děti si připravily pěknou besídku. Navzájem si rozdaly milé dárečky a připravily zábavný program pro spolužáky. Nakonec si v pátek ve Schwarzenberském paláci prohlédly výstavu a vyrobily svého anděla.

Po celý prosinec děti vytvářely vánoční knihu.

 

 

  

školní rok 2018/19


školní rok 2017/18


šklní rok 2016/17


 


Mgr. Elena Malchárková

e-mail: elena.malcharkova@zsemydestinnove.cz


Kalendář akcí

Setkání pro rodiče a předškoláky formou odpoledních setkání (16.00 až 17.00 hodin) a konzultací zaměřených na kladnou motivaci pro vstup do školy, poznání nového prostředí, nových kamarádů i paní učitelky 1. třídy.

Vysvědčení

31. 1. 2019

Předávání vysvědčení za 1.pololetí školního roku 2018/19 (harmonogram výuky bude upřesněn).

Prohlídka školy

Žáci právě připravují videoprohlídku naší školy. Jak to u nás vypadá se zatím můžete podívat zde

Ema Destinnová

Ema Destinnová (1878 - 1930) byla světoznámá česká operní pěvkyně a všestranně vzdělaná osobnost.

Poprvé s obrovským úspěchem vystoupila v roce 1898 berlínské Dvorní opeře. Hostovala také v Londýně, Vídni, Praze či Paříži. V Metropolitní opeře v New Yorku zpívala mj. po boku Enrica Carusa. Dnes je v povědomí veřejnosti díky svému vyobrazení na dvoutisícikorunové bankovce.

více o Emě Destinnové