7. E

O třídě

Třídní učitelka:  Mgr. Martina Kučerová
Počet žáků:


Aktuálně

Ve čtvrtek 22. 3. 2018 jsme navštívili Muzeum hlavního města Prahy a zúčastnili se interaktivního divadělně-vzdělávacího programu, který nám přiblížil změny podoby Prahy po příchodu Karla IV, především  založení Nového města a s tím spojené stavitelské počiny.

 

Projektový den 20.03.2018

V rámci projektového dne jsme navštívili Artpark Galerie Rudolfinum. Během dvouhodinového programu jsme hledali odpověď na otázku, zda současní malíři umí malovat a proč se dnešní umělecké dílo tolik odlišuje od své podoby z předminulého století. Navázali jsme tak na látku z hodin Výchovy k občanství, téma člověk a kultura, krása a umění. Součástí programu byl workshop, kde jsme si vyzkoušeli tvořit jako dnešní umělci, jmenovitě technikami happening, site specific, land art, body art a ready made. Spolu s lektorkou jsme prošli cestu proměn uměleckého díla z 19. století do současnosti, objevili fotografii jako rozhodující vynález mající osudový vliv na podobu výtvarných uměleckých děl a přiblížili jsme si výše zmíněné současné umělecké techniky.

Bruslení na Kulaťáku

V lednu jsme se vydali bruslit na kluziště na Vítězném náměstí.

Vánoční trhy a dílny

Ohlédnutí zpět do prosince loňského roku...

 

Exkurze do útulku pro psy v Troji

Dne 29.11.2017 jsme se vydali do trojského útulku pro opuštěná zvířata Městské policie Praha. Rozhodli jsme se podíl z výtěžku z prodeje na loňských vánočních trzích, který jsme jako třída dostali k dispozici, věnovat potřebným zvířatům. Vybrali jsme trojský útulek a tamním pejskům jsme dovezli dobroty a pamlsky. V zařízení je toho času asi stovka psů, od štěnat až po psí seniory. Návštěva útulku byla velmi emotivním zážitkem, pro některé z nás zprvu až smutným, no nakonec jsme odcházeli s vědomím, že těmto pejskům se daří dobře, že mají zázemí, stravu, péči a vlídné zacházení stran zaměstnanců. Navíc jsme se dozvěděli, že naprostá většina psů si najde nové majitele a jsou v zařízení dočasně. Kromě psů byli na stanici i hadi a jedna želva. Pracovníci městské policie odvádějí velmi záslužnou činnost. Fotodokumentaci z naší návštěvy si můžete prohlédnout v galerii.

Projektový den

Zařízení na energetické využívání odpoadů ZEVO Malešice

Ve čtvrtek 19.10.2017 jsme se v rámci projektového dne vypravili do Malešic, zjistit, co se děje s komunálním odpadem, který vyrobíme v našich pražských domácnostech.

Objektem nás provázel pan Kolář, který nás seznámil s fakty, čísly a daty a přidal i pár zajímavostí. Například to, že ačkoli by se zdálo, že opak je pravdou, v okolí spalovny je tak čisté životní prostředí, že na jejím komínu sídlí sokol stěhovavý.

ZEVO Malešice patří mezi čtyři existující spalovny v České republice a stavět se začala již v r.1988 a svou činností umožňuje výrobu energie pro ohřev vody až 20 000 pražských domácností.

Exkurze byla velmi podnětná.

 Rozvrh

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Po Cj Hv M 2.jaz/Drv Tv Aj   Vv Vv
Út Vo Z Cj Pc D Pp      
St Inf 2.jaz/Pcv Z M Cj Fy      
Čt Th D Pp Aj M 2.jaz/Sph      
Fy Cj Aj Tv M CvJaz      

Fotogalerie

školní rok 2017/18


školní rok 2016/17


Dokumenty


Kontaktujte třídního učitele

Mgr. Martina Kučerová

e-mail: martina.kucerova@zsemydestinnove.cz


Kalendář akcí

Ředitelské volno

ZŠ 1.st. dle zájmu rodičů pro přihlášené děti provoz sloučen na ČM od 6.30 – 18. 00 hod. MŠ dle zájmu rodičů pro přihlášené děti provoz sloučen na HB odd. Motýlci 7.00 – 17. 00 hod.

Zápis do MŠ

Hlavní budova školy: nám. Svobody 3/930, přízemí od 13 - 17 hod. Informace a dokumenty k zápisu budou postupně zveřejněny na stránkách školy: Dokumenty - Zápis MŠ

Ředitelské volno

ZŠ 1.st. dle zájmu rodičů pro přihlášené děti provoz sloučen na ČM od 6.30 – 18. 00 hod. MŠ dle zájmu rodičů pro přihlášené děti provoz sloučen na HB odd. Motýlci 7.00 – 17. 00 hod.

Videoprohlídka

Žáci právě připravují videoprohlídku naší školy. Jak to u nás vypadá se zatím můžete podívat zde

Ema Destinnová

Ema Destinnová (1878 - 1930) byla světoznámá česká operní pěvkyně a všestranně vzdělaná osobnost.

Poprvé s obrovským úspěchem vystoupila v roce 1898 berlínské Dvorní opeře. Hostovala také v Londýně, Vídni, Praze či Paříži. V Metropolitní opeře v New Yorku zpívala mj. po boku Enrica Carusa. Dnes je v povědomí veřejnosti díky svému vyobrazení na dvoutisícikorunové bankovce.

více o Emě Destinnové