O mateřské škole

Provozní doba je od  7:00 do 17:00 hodin.

Příchod dětí do MŠ nejpozději do 8:30 hodin.

Odchod dětí z prostor MŠ nejpozději do 17:00 hodin.

 

  • Věkové složení  tříd je heterogenní.
  • Stravování je zajištěno dovozem jídla ze školní kuchyně do každé třídy.
  • Třídy jsou moderně vybaveny s dostatečným množstvím her, edukačních materiálů a velkým přínosem je možnost výuky prostřednictvím interaktivních tabulí.
  • K pobytu venku slouží dvě oplocené zahrady s herními prvky a pískovištěm, k dispozici máme i velké  školní hřiště s umělým povrchem. 
  • Úzce spolupracujeme s odborníky – logoped, psycholog.
  • Školka zabezpečuje komplexní předškolní vzdělávání  dle školního vzdělávacího plánu, který je v souladu s RVP (Rámcově vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání).
  • Naší prioritou je plně zajistit odbornou kvalifikovanou péči o děti prostřednictvím širokého spektra aktivit a vytvořit tak dětem příjemné, rodinné prostředí, do kterého se vždy budou těšit.
  • V průběhu školního roku připravujeme pro děti nejrůznější akce – karneval, slet čarodějnic, spinkání ve školce, oslavy narozenin dětí, návštěvy divadel  a muzeí, výlety, sportovní akce a projektové dny, apod.
  • Dále dětem nabízíme i řadu dalších aktivit, např. zájmové kroužky, dílničky s rodiči, kurz plavání, školku v přírodě, apod.

Bližší informace najdete v odkazech u každé třídy.


Režim dne:

Organizace dne je přizpůsobena věku dětí a jejich zájmům.

Pružně reaguje na aktuální klimatické podmínky a individuální potřeby dětí.
 

07,00 – 08,30 Příchod dětí, zájmové činnosti, volné hry, individuální práce dětí

08,30 – 09,00 Pohybové aktivity, ranní cvičení, komunitní kroužek

09,00 – 09,30 Hygiena, svačina

09,30 – 10,00 Didaktické, výchovné  celky ve formě řízených i spontálnních činností

10,00 – 11,30 Příprava na pobyt venku, pobyt venku

11,30 – 12,00 Oběd, hygiena

12,00 – 12,30 Vyzvedávání dětí po obědě, příprava na odpočinek

12,30 – 14,30 Odpočinek

14,30 – 15,00 Hygiena, svačina, odpolední zájmová činnost

15,00 – 17,00 Volné hry, odchod dětí domů

 

 

Náš pedagogický tým uznává motto Prof. Zdeňka Matějčka: 

,,Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými."

 

 

Přiložené soubory

Letní provoz 217 kB PDF dokument

Kalendář akcí

Den otevřených dveří pro předškoláky s rodiči v Českomalínské ulici, 10-12 hod. Setkání s ředitelem školy Mgr. Otou Bažantem, možnost nahlédnutí do výuky 1.- 2. tříd.

Koncert "Kapela ve škole"

Aula

V pátek 26. 1. 2018 se od 10:00 v aule bude konat závěrečný koncert projektu Kapela ve škole. Projekt probíhá po celý leden ve čtvrtých a některých pátých třídách. Všechny děti, rodiče, i kamarádi a přátelé, jsou srdečně zváni...

Videoprohlídka

Žáci právě připravují videoprohlídku naší školy. Jak to u nás vypadá se zatím můžete podívat zde

Ema Destinnová

Ema Destinnová (1878 - 1930) byla světoznámá česká operní pěvkyně a všestranně vzdělaná osobnost.

Poprvé s obrovským úspěchem vystoupila v roce 1898 berlínské Dvorní opeře. Hostovala také v Londýně, Vídni, Praze či Paříži. V Metropolitní opeře v New Yorku zpívala mj. po boku Enrica Carusa. Dnes je v povědomí veřejnosti díky svému vyobrazení na dvoutisícikorunové bankovce.

více o Emě Destinnové