O školní družině

Provoz školní družiny:  pondělí - pátek 6,30 – 18,00  
 
Školní družina ve školním roce 2017/2018 pracuje rozděleně ve dvou budovách podle jednotlivých ročníků - hlavní budova školy a budova v Českomalínské ulici. Družina na hlavní budově školy pracuje v šesti odděleních a družina v Českomalínské pracuje v devíti odděleních formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností. Každé oddělení pracuje dle schváleného ročního plánu a rozvrhu činností schváleného pro každé oddělení.

Žáci jsou do školní družiny přihlášeni na základě zápisního lístku a platby školní družiny. Příchody a odchody žáků jsou do zápisového lístku zaznamenány zákonným zástupcem. Žáci odchází domů pouze na základě písemného uvolnění a souhlasu rodičů. (Nelze žáky uvolnit na základě telefonického rozhovoru z důvodu bezpečnosti žáků).   
 

Denní rozvrh činností ve ŠD:  

06,30 – 07,40  výchovná činnost rekreační a tělovýchovná 

11,40 – 13,30 hygienická příprava na oběd, odpočinková činnost 

13,30 – 15,15  vycházky nebo individuální činnost, zájmová činnost 

15,15 – 15,30  příprava do vyučování (individuálně, i dle zájmu rodičů) 

15,30 – 18,00  zájmová činnost, postupný odchod dětí
 

Obsazení oddělení ve školním roce 2017/2018

Budova Českomalínská (ČM): 

1. oddělení  Zdena Svobodová   ČM 1.A 

2. oddělení  Kristýna Dvořáková   ČM 1.B 

3. oddělení  Lenka Johnová   ČM 1.C 

4. oddělení  Ilona Krejčí   ČM 2.A 

5. oddělení  Miluše Rychtaříková   ČM 2.B 

6. oddělení  Hana Hříbalová   ČM 2.C 

7. oddělení  Liliana Myšičková   ČM 2.D

8. oddělení  Kateřina Kobrová   ČM 3.A

9. oddělení  Lucia Vitteková   ČM 3.B
 

Hlavní budova (HB) 

10. oddělení Josefína Hettnerová   HB 3.C + 5.D 

11. oddělení Terezia Živická   HB 3.D 

12. oddělení Eva Balíková  HB 4.A + 5.C 

13. oddělení Libuše Jandová  HB 4.B

14. oddělení Michaela Hrdličková  HB 4.C + 5.A 

15. oddělení Zuzana Roubíčková  HB 4.D + 5.B 


 

Kalendář akcí

Projektový den

Žáci budou zpracovávat téma: 100 let Národního divadla nebo 150 let Národního muzea. Projektový den bude probíhat od 8.00 hod. v rámci dopolední výuky s TU. Odpolední výuka odpadá. Zájmové kroužky a ŠD jsou v běžném provozu.

V 18:00 hodin v aule školy. Účinkují Jana Sibera (soprán), Václav Sibera (tenor), sólisté Národního divadla v Praze, a nejúspěšnější žáci v soutěžních kategoriích recitace a zpěv.

Videoprohlídka

Žáci právě připravují videoprohlídku naší školy. Jak to u nás vypadá se zatím můžete podívat zde

Ema Destinnová

Ema Destinnová (1878 - 1930) byla světoznámá česká operní pěvkyně a všestranně vzdělaná osobnost.

Poprvé s obrovským úspěchem vystoupila v roce 1898 berlínské Dvorní opeře. Hostovala také v Londýně, Vídni, Praze či Paříži. V Metropolitní opeře v New Yorku zpívala mj. po boku Enrica Carusa. Dnes je v povědomí veřejnosti díky svému vyobrazení na dvoutisícikorunové bankovce.

více o Emě Destinnové