O školní družině

Provoz školní družiny:  pondělí - pátek 6,30 – 18,00  
 
Školní družina ve školním roce 2017/2018 pracuje rozděleně ve dvou budovách podle jednotlivých ročníků - hlavní budova školy a budova v Českomalínské ulici. Družina na hlavní budově školy pracuje v šesti odděleních a družina v Českomalínské pracuje v devíti odděleních formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností. Každé oddělení pracuje dle schváleného ročního plánu a rozvrhu činností schváleného pro každé oddělení.

Žáci jsou do školní družiny přihlášeni na základě zápisního lístku a platby školní družiny. Příchody a odchody žáků jsou do zápisového lístku zaznamenány zákonným zástupcem. Žáci odchází domů pouze na základě písemného uvolnění a souhlasu rodičů. (Nelze žáky uvolnit na základě telefonického rozhovoru z důvodu bezpečnosti žáků).   
 

Denní rozvrh činností ve ŠD:  

06,30 – 07,40  výchovná činnost rekreační a tělovýchovná 

11,40 – 13,30 hygienická příprava na oběd, odpočinková činnost 

13,30 – 15,15  vycházky nebo individuální činnost, zájmová činnost 

15,15 – 15,30  příprava do vyučování (individuálně, i dle zájmu rodičů) 

15,30 – 18,00  zájmová činnost, postupný odchod dětí
 

Obsazení oddělení ve školním roce 2017/2018

Budova Českomalínská (ČM): 

1. oddělení, Zdena Svobodová   ČM 1.A 

2. oddělení, Bc. Kristýna Dvořáková   ČM 1.B 

3. oddělení, Lenka Johnová   ČM 1.C 

4. oddělení, Ilona Krejčí   ČM 2.A 

5. oddělení, Miluše Rychtaříková   ČM 2.B 

6. oddělení, Bc. Hana Hříbalová   ČM 2.C 

7. oddělení, Liliana Myšičková   ČM 2.D

8. oddělení, Kateřina Kobrová   ČM 3.A

9. oddělení, Bc. Lucia Vitteková   ČM 3.B
 

Hlavní budova (HB) 

10. oddělení, Mgr. Josefína Hettnerová   HB 3.C + 5.D 

11. oddělení, Mgr. Terezia Živická   HB 3.D 

12. oddělení, Ing. Eva Balíková  HB 4.A + 5.C 

13. oddělení, Mgr. Libuše Jandová  HB 4.B

14. oddělení, Michaela Hrdličková  HB 4.C + 5.A 

15. oddělení, Zuzana Roubíčková  HB 4.D + 5.B 


 

Kalendář akcí

Prohlídka školy

Žáci právě připravují videoprohlídku naší školy. Jak to u nás vypadá se zatím můžete podívat zde

Ema Destinnová

Ema Destinnová (1878 - 1930) byla světoznámá česká operní pěvkyně a všestranně vzdělaná osobnost.

Poprvé s obrovským úspěchem vystoupila v roce 1898 berlínské Dvorní opeře. Hostovala také v Londýně, Vídni, Praze či Paříži. V Metropolitní opeře v New Yorku zpívala mj. po boku Enrica Carusa. Dnes je v povědomí veřejnosti díky svému vyobrazení na dvoutisícikorunové bankovce.

více o Emě Destinnové