Zájemci o školu

Zápis do ZŠ

O zařazení dítěte do konkrétní třídy a samotném přijetí dítěte rozhoduje ve správním řízení ředitel školy do 30 dnů od podání přihlášky zákonným zástupcem. 

Potřebné dokumenty k zápisu do 1. ročníku:

  1. Rodný list dítěte.
  2. Žádost o přijetí dítěte ke vzdělávání
  3. Dotazník pro rodiče žáka do 1. ročníku.
  4. Občanský průkaz zákonného zástupce (pro doložení trvalého pobytu).
  5. U cizinců pas a povolení k pobytu na území ČR.
  6. Kartičku VZP
  7. Případná odborná a jiná doporučení.
  8. Pro odklad školní docházky nebo dřívější nástup dítěte do školy (zápis pětiletých): 1) formulář Žádost o odklad, 2) dokument z PPP nebo SPC a 3) od odborného lékaře.

 

Zápis do 1.r. šk. rok 2018/19:

Vážení rodiče,
zápis do 1. tříd pro školní rok 2018/19 se bude konat ve dnech 10. a 11. dubna 2018 od 14.00 do 18.00 na hlavní budově školy nám. Svobody 3/930. 
Upozorňujeme, že podle novely školského zákona je potřeba, aby rodiče, kteří budou pro své dítě žádat odklad zahájení povinné školní docházky, přišli na zápis již s doporučením poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Vzhledem k dlouhým objednacím termínům si prosíme vyšetření zajistěte včas.

Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče plánujeme na 25. ledna 2018 od 10-12 hod. v budově Českomalínská 35.
V předstihu budou zveřejňovány další informace i formuláře, sledujte prosíme tuto stránku.


Charakteristika a cíle

Předškolák - setkání pro rodiče a předškoláky formou odpoledních setkání (15.30 až 16.30 hodin) a konzultací  zaměřených na kladnou motivaci pro vstup do školy, poznání nového prostředí, nových kamarádů i paní učitelky 1. třídy.

Přihlášky: radka.fajmanova@zsemydestinnove.cz

 Termíny

22. 11. 2017  Podzimní skřítek

24. 1. 2018  Ledové království

25. 1. 2018  Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky 10-12 hod. v Českomalínské (na tento termín není nutné rezervovat místa).

21. 3. 2018  Veselé Velikonoce


Kalendář akcí

Den otevřených dveří pro předškoláky s rodiči v Českomalínské ulici, 10-12 hod. Setkání s ředitelem školy Mgr. Otou Bažantem, možnost nahlédnutí do výuky 1.- 2. tříd.

Koncert "Kapela ve škole"

Aula

Ve čtvrtek 25. 1. 2018 se od 10:00 v aule bude konat závěrečný koncert projektu Kapela ve škole. Projekt probíhá po celý leden ve čtvrtých a některých pátých třídách.

Videoprohlídka

Žáci právě připravují videoprohlídku naší školy. Jak to u nás vypadá se zatím můžete podívat zde

Ema Destinnová

Ema Destinnová (1878 - 1930) byla světoznámá česká operní pěvkyně a všestranně vzdělaná osobnost.

Poprvé s obrovským úspěchem vystoupila v roce 1898 berlínské Dvorní opeře. Hostovala také v Londýně, Vídni, Praze či Paříži. V Metropolitní opeře v New Yorku zpívala mj. po boku Enrica Carusa. Dnes je v povědomí veřejnosti díky svému vyobrazení na dvoutisícikorunové bankovce.

více o Emě Destinnové