Žákovský parlament

Činnost žákovského parlamentu

Žákovský parlament je skupina volených zástupců z každé třídy od třetího ročníku po devátý ročník naší školy.

Od spolužáků ve třídách i učitelů sbírají informace o tom, co by mohli ve škole zlepšit. Na pravidelných schůzkách parlamentu řeší, jakým způsobem těmto nápadům vyjít vstříc. Každý člen parlamentu pravidelně informuje své spolužáky ve třídě o své činnosti.

Zároveň žákovský parlament funguje jako článek pro přenos informací mezi třídami a vedením školy. Předseda parlamentu se za účasti koordinátora žákovského parlamentu setkává na pravidelné schůzce s ředitelem školy a projednává záležitosti týkající se žákovského parlamentu.

Smyslem žákovského parlamentu je rozvíjet dovednosti a postoje žáků, zvyšovat zájem žáků o dění ve škole, podpořit je v realizaci jejich potřeb a řešení jejich problémů a zlepšovat klima ve škole směrem k otevřenosti a partnerství.

 

Zástupci tříd se setkávají na schůzkách žákovského parlamentu dvakrát do měsíce, a to každý 1. a 3. čtvrtek v měsíci v knihovně školy v 7:15 hodin.

 

Kalendář akcí

Start v 18:00 hodin. Vyhlášení školního projektu Zlatá Ema „Republika stoletá“ a předání ocenění vítězům v jednotlivých kategoriích.

Zápis do 1. ročníku ZŠ

2. 4. 2019 - 3. 4. 2019

Hlavní budova školy

Zápis do 1. ročníku ZŠ 14 - 18 hod. v hlavní budově nám. Svobody 3/930. Dokumenty naleznete v odkazu Dokumenty - Zápis ZŠ

Prohlídka školy

Žáci právě připravují videoprohlídku naší školy. Jak to u nás vypadá se zatím můžete podívat zde

Ema Destinnová

Ema Destinnová (1878 - 1930) byla světoznámá česká operní pěvkyně a všestranně vzdělaná osobnost.

Poprvé s obrovským úspěchem vystoupila v roce 1898 berlínské Dvorní opeře. Hostovala také v Londýně, Vídni, Praze či Paříži. V Metropolitní opeře v New Yorku zpívala mj. po boku Enrica Carusa. Dnes je v povědomí veřejnosti díky svému vyobrazení na dvoutisícikorunové bankovce.

více o Emě Destinnové