Žákovský parlament

Činnost žákovského parlamentu

Žákovský parlament funguje jako článek pro přenos informací mezi třídami a vedením školy. Prostřednictvím rady žáci předkládají různé podněty, návrhy a dotazy k vedení školy i všem vyučujícím a mají tak možnost pozitivně ovlivňovat chod školy. Činnost žákovské rady je zaměřena zejména na vytváření pocitu sounáležitosti ke škole, na zlepšování vzájemných vztahů a předcházení sociálně patologických jevů. 

Volení zástupci tříd se setkávají na schůzkách s vedením školy pravidelně jednou měsíčně, a to každý první čtvrtek v měsíci v knihovně v 7.00 hodin.

 

Kalendář akcí

Vážení rodiče, z organizačních a provozních důvodů bude zkrácena výuka.

Projektový den

19. 10. 2018

Téma: "Republika stoletá" - náplň projektového dne bude v rámci výuky dle dopoledního rozvrhu tříd pod vedením TU.

Prohlídka školy

Žáci právě připravují videoprohlídku naší školy. Jak to u nás vypadá se zatím můžete podívat zde

Ema Destinnová

Ema Destinnová (1878 - 1930) byla světoznámá česká operní pěvkyně a všestranně vzdělaná osobnost.

Poprvé s obrovským úspěchem vystoupila v roce 1898 berlínské Dvorní opeře. Hostovala také v Londýně, Vídni, Praze či Paříži. V Metropolitní opeře v New Yorku zpívala mj. po boku Enrica Carusa. Dnes je v povědomí veřejnosti díky svému vyobrazení na dvoutisícikorunové bankovce.

více o Emě Destinnové