Zlatá Ema

Charakteristika soutěže

Celoškolní kreativní soutěž Zlatá Ema je pojmenována po Emě Destinnové, jejíž talent zasahoval nejen do hudebního oboru. 

Soutěže se mohou zúčastnit všichni žáci školy. Za podstatné považujeme to, že soutěžní práce ve všech kategoriích hodnotí sami žáci a rozhodují, která díla postoupí do dalších kol. Vítězové celoškolních kol jsou odměněni na koncertě k poctě Emy Destinnové, na němž  kromě diplomu a sladké odměny získají i sošku pro vítěze - Zlatou Emu. Žáci, kteří se umístí na 2. a 3. místech, dostanou diplom a čokoládu.

Soutěžní kategoriích: český jazyk – slohové práce, cizí jazyky – angličtina, francouzština, němčina, španělština, výtvarné práce, zpěv, recitace.

Soutěž již měla tato témata: Abeceda, Cesty, Otevřeno pro..., Místo pro přírodu, Pohyb, Umění, Ó (údiv, úžas), Můj svět, Tři přání, Lidé bez hranic.

Cíle soutěže

  • v souladu se školním vzdělávacím programem Ad astra rozvíjet tvůrčí schopnosti žáků v jazykové a výtvarné oblasti
  • zapojit co největší počet žáků do organizace i průběhu soutěže (tvorba, hlasování ve všech kolech, realizace cen apod.)
  • učit žáky hodnotit výkony své i výkony spolužáků
  • použít kvalitní a zajímavé žákovské práce jako podklad pro výuku
  • odměnit a zveřejnit vítězné práce

Výsledky a jejich prezentace

  • práce žáků jsou prezentovány na nástěnkách ve třídách
  • výsledky soutěže jsou zveřejněny na internetových stránkách školy
  • vítězné práce jsou vystaveny ve vestibulu školy

Koncert k poctě Emy Destinnové

Koncert k poctě Emy Destinnové se koná vždy v dubnu. Na koncertech účinkují významní sólisté opery Národního divadla v Praze. Patřili mezi ně např. barytonista František Zahradníček, sopranistky Dana Burešová, Ludmila Vernerová a Dagmar Vaňkátová nebo mezzosopranistka Veronika Hajnová. V některých ročnících koncertu vystoupili také současní nebo bývalí žáci naší školy, které studují hudební obory nebo již umělecky působí, např. Ada Bílková (operní zpěv) či Kateřina Janálová (housle). Čestnými hosty koncertu a patronkami soutěže byly herečky Taťjana Medvecká nebo Dana Batulková.


10. ročník soutěže Zlatá Ema

Téma 

Téma pro všechny soutěžní kategorie je Lidé bez hranic.

Organizátoři soutěže

hlavní garant soutěže: Helena Salichová
český jazyk 2. třídy, výtvarné práce 1. a 2. třídy, recitace 1. a 2. třídy: Eva Wollnerová
český jazyk a výtvarné práce 3. až 5. třídy: Marcela Havlíčková
český jazyk 6. až 9. třídy: Helena Salichová
výtvarné práce 6. až 9. třídy: Zuzana Svatošová
cizí jazyky 2. až 9. tř.: Blanka Voráčková, Denisa Dubšíková, Renata Kadlecová, Bronislava Sochorová
zpěv 2. až 9. tř.: Radka Štiková 
recitace 3. – 9. třídy: Hedvika Budilová, Helena Salichová
výroba cen – keramických sošek Zlatá Ema: Eva Wollnerová
tisk diplomů – Luděk Ullík

 

Výsledky 10. ročníku soutěže Zlatá Ema

Český jazyk – slohové práce

2. třídy

1. Adam Bednařík, 2. D – cena Zlatá Ema
2. Anna Šimonová, 2. D 
3. Agáta Mrázková, 2. C

3. třídy

1. Viktor Tretiník, 3. D – cena Zlatá Ema
2. Libuše Dvořáková, 3. B
3. Tom Častvaj, 3. D

4. třídy

1. Sofie Herblichová, 4. C – cena Zlatá Ema
2. Nane Šaginjanová, 4.A
3. Ondřej Hlubuček, 4.B

5. třídy

1. Madlen Hovadíková, 5. D – cena Zlatá Ema
2. Sophie Anna Bultová, 5. E
3. Lucie Dohnálková, 5. A

6. třídy

1. David Piller, 6. B – cena Zlatá Ema
2. Theodor Mikolajek, 6. C
3. Adam Plicka, 6. C

7. třídy

1. Emma Zajícová, 7. A – cena Zlatá Ema
2. Karina Ottová, 7. B
3. Eliška Černá, 7. D

8. třídy

1. Tobias Topol, 8. A – cena Zlatá Ema
2. Simona Štědrá, 8. C
3. Šimon Beránek, 8. A

9. třídy

1. Nicole Přibylová, 9. C – cena Zlatá Ema
2. Barbora Baldi, 9. A
3. Anna Marková, 9. C

 

Výtvarné práce 

1. třídy

1. Stella Sedlářová, 1. A – cena Zlatá Ema
2. Lukáš Migdal, 1. D 
3. Klára Bumbálková, 1. C 

2. třídy

1. Isabel Mia Wright, 2. C – cena Zlatá Ema
2. Elizabeth Nováková, 2. B 
3. Ella Nechvíle, 2. B 

3. třídy

1. Veronika Bednářová, 3. A – cena Zlatá Ema
2. Agáta Jírovcová, 3. B
3. Matyáš Nechvíle, 3. D

4. třídy

1. Daniel Pravda, 4. C – cena Zlatá Ema
2. Marie Jeřábková, 4. D
3. Radka Kristová, 4. B

5. třídy

1. Max Lukeš, 5. B – cena Zlatá Ema
2. Michaela Voráčková, 5. D
3. Kateřina Hykešová, 5. A

6. třídy

1. Julie Demartini, 6. A – cena Zlatá Ema
2. Edi Nogueira, 6. D
3. Bára Koubová, 6. B 
    Petr Kureš, 6. C

7. třídy

1. Hana Roškotová, 7. B – cena Zlatá Ema
2. Markéta Justová, 7. A
3. Marie Kocourková, 7. B

8. třídy

1. Nikola Landers, 8.C – cena Zlatá Ema
2. Simona Štědrá, 8.C
3. Barbora Němečková, 8.B

9. třídy

1. Ivelina Stefanova, 9. C – cena Zlatá Ema
2. Anna Páclová, 9. C 
    Tereza Listíková, 9. B
3. Markéta Janovská, 9. C

 

Anglický jazyk

3. - 5. třídy

1. Ema Kašparovská, 5. E – cena Zlatá Ema
2. Matyas Fencl, 5. B
3. Polina Sergeeva, 5. A
    Kryštof Miča, 5. B

6. - 7. třídy

1. Ema Zajícová, 7. A – cena Zlatá Ema
2. Nina Weissová, 7. B
3. Markéta Justová, 7. A
    Helena Frydrychová, 6. E

8. - 9. třídy

1. Sona Šaginjanová, 9. A – cena Zlatá Ema
2. Aneta Holubová, 9. B
3. Anna Vašičková, 9. C
    Tereza Moravcová 9.A

 

Francouzský jazyk

7. a 8. třídy

1. Markéta Justová, 7. A – cena Zlatá Ema
2. Nina Weissová, 7. B
3. Tatiana Náhluková, 8. C

9. třídy

1. Julie Illnerová, 9. A – cena Zlatá Ema
2. Amina Briki, 9. B
3. Sona Šaginjanová, 9. A

 

Španělský jazyk

1. neuděleno
2. Aneta Holubová, 9. B
    Ivelina Stefanova, 9. C 
3. Emma Zajícová, 6. A

 

Německý jazyk

1. Anna Volfová, 9. B – cena Zlatá Ema
2. Ema Kestřánková, 8. B
3. Sofie Trpišovská, 7. C

 

Zpěv

1. a 2. třídy

1. Anna Hamorová, 2. D – cena Zlatá Ema
2. Karolína Krzystková, 1. C 
3. Erik Hrádocký, 2. B

3. -  5. třídy

1. Leona Sedlářová, 5. C – cena Zlatá Ema
2. Leontýna Sýkorová, 5. B 
3. Margaret Seifertová, 4. A 

6. – 9. třídy

1. Štěpánka Pečenková, 7. A – cena Zlatá Ema
2. Marie Kocourková, 7. B 
3. Viktorie Jetelová, 9. C

 

Recitace

1. a 2. třídy

1. Erik Hrádocký, 2. B – cena Zlatá Ema
2. Ella Luisa Wright, 2. C 
3. Evelína Steinerová, 1. D

3. - 5. třídy

1. Radan Tutko, 4. B – cena Zlatá Ema
2. Marina Konečná, 3. B
3. Magdalena Šmídová, 5. C

2. stupeň

1. Anetta Pallay, 6. E – cena Zlatá Ema
2. Frederik Majza, 6. A
3. Kateřina Andreasová, 8. C

 

Koncert k poctě Emy Destinnové a předávání cen Zlatá Ema

Koncert k poctě Emy Destinnové, na němž byly předány ceny vítězům soutěže Zlatá Ema, se uskutečnil 29. 3. 2017  v aule školy. Na koncertě s velkým úspěchem vystoupila sopranistka paní Olga Jelínková, sólistka Národního divadla v Praze, kterou na klavír doprovázel pan Marcel Javorček. Jako "předskokani" zpívali a recitovali čtyři úspěšní účastníci soutěžní kategorie zpěv a recitace: Anna Hamorová z 2.D, Radan Tutko ze 4. B, Leona Sedlářová ze 5.C a Anetta Pallay ze 6. E. Celý koncert hezky moderovaly Anna Marková a Nicole Přibylová z 9. C, ceny a květiny nosily na pódium žákyně ze 7. C. Organizaci celého koncertu a soutěže Zlatá Ema měla na starosti paní učitelka Helena Salichová.
Ocenění žáci převzali své ceny z rukou paní Jitky Dvořákové a pana Marka Hlubučka, zástupců ředitele školy. Úspěšní soutěžící, kteří se umístili na 1., 2. a 3. místech ve svých soutěžních kategoriích, byli na pódiu přivítáni potleskem rodičů i spolužáků a odnesli si ceny Zlatá Ema, diplomy a čokolády. V závěru koncertu paní Jitka Dvořáková poděkovala všem vyučujícím, kteří se podíleli na úspěchu letošního ročníku soutěže a koncertu, a předala jim květiny. Poslední potlesk i květiny patřily účinkujícím umělcům. Celý podvečer se vydařil a diváci se domů rozcházeli s hezkými zážitky.

 


 

Kalendář akcí

Příběhy našich sousedů

Národní technická knihovna

Závěrečná prezentace žákyň 9. ročníku proběhne ve čtvrtek 1. března 2018 od 15:30 v NTK.

Videoprohlídka

Žáci právě připravují videoprohlídku naší školy. Jak to u nás vypadá se zatím můžete podívat zde

Ema Destinnová

Ema Destinnová (1878 - 1930) byla světoznámá česká operní pěvkyně a všestranně vzdělaná osobnost.

Poprvé s obrovským úspěchem vystoupila v roce 1898 berlínské Dvorní opeře. Hostovala také v Londýně, Vídni, Praze či Paříži. V Metropolitní opeře v New Yorku zpívala mj. po boku Enrica Carusa. Dnes je v povědomí veřejnosti díky svému vyobrazení na dvoutisícikorunové bankovce.

více o Emě Destinnové