Adaptační kurz / pokyny k platbě

29. 8. 2020

V rámci přechodu žáků na druhý stupeň, který je velkou změnou pro Vaše děti, pořádá naše škola již řadu let adaptační výjezd pro žáky šestých tříd. Má za cíl usnadnit dětem bezproblémový vstup ať už do nového kolektivu či vybudování nové role v rámci stávajícího kolektivu a tvoří nedílnou součást našeho preventivního programu školy.

 

Adaptační výjezd je důležitý především pro bezpečné prostředí ve třídě, vytvoření vzájemných vztahů a jako prevence sociálně patologických jevů. Poskytuje jedinečnou možnost hlouběji se poznat a stmelit v rámci třídy a to nejen žáci mezi sebou, ale i žáci s jejich třídním učitelem.

Kurz je zaměřený na spolupráci mezi žáky a jejich vzájemnou komunikaci. Umožňuje všestranný harmonický rozvoj osobnosti, podporuje porozumění individuálním zvláštnostem jedinců třídy, lepší poznání sebe sama. Svou náplní a aktivitami zážitkové pedagogiky, pod vedením zkušených lektorů, rozvíjí u dětí tvořivost a kreativní myšlení, vytváří nepřenositelné společné zážitky, které spolu s dětmi pokračují do dalších let vzájemného soužití v jednom kolektivu.

 

Adaptační výjezd se již tradičně koná v rekreačním středisku Machův Mlýn, Milíčov, okres Rakovník. Autobusová doprava je částečně hrazena školou z grantu MHMP určeného na adaptační kurzy.

 

Termíny:

2.9. - 4.9.2020 6.A, 6.B

21.9. - 23.9.2020 6.C, 6.D

 

Seznam věcí s sebou:

· kartička pojišťovny

· bezinfekčnost (první den školy rozdají třídní učitelé, případně ke stažení zde)

· spacák

· dostatečné množství věcí na převlečení (min. dvoje boty)

· teplé oblečení na spaní

· oblečení, u kterého nevadí, že si jej děti ušpiní

· šátek

· hygienické potřeby

· přezůvky

 

Pokyny k platbě

číslo účtu: 833061/0100

variabilní číslo: evidenční číslo žáka

konstantní symbol: 0558

specifický symbol: 314

cena: 1200

 

 

Kalendář akcí

Prohlídka školy

Žáci právě připravují videoprohlídku naší školy. Jak to u nás vypadá se zatím můžete podívat zde

Ema Destinnová

Ema Destinnová (1878 - 1930) byla světoznámá česká operní pěvkyně a všestranně vzdělaná osobnost.

Poprvé s obrovským úspěchem vystoupila v roce 1898 berlínské Dvorní opeře. Hostovala také v Londýně, Vídni, Praze či Paříži. V Metropolitní opeře v New Yorku zpívala mj. po boku Enrica Carusa. Dnes je v povědomí veřejnosti díky svému vyobrazení na dvoutisícikorunové bankovce.

více o Emě Destinnové