Bezpečně online - beseda

31. 5. 2023

Vážení rodiče, rádi bychom Vás pozvali 31. 5. od 16:30 do 18:00 hodin na besedu na téma online bezpečnosti dětí a mládeže, která se bude konat v naší škole (učebna 214). Přednášejícím bude Jiří Palyza z Národního centra bezpečnějšího internetu.

Pro online vstup na besedu klikněte zde

 

Jiří Palyza se v rámci své přednášky zaměří na základní pilíře online bezpečnosti, typologie a charakteristiku rizikových jevů spojených s užíváním internetu a nových technologií, pravidla bezpečného internetového uživatele, pravidla pro bezpečné užívání mobilních telefonů a mnoho dalších témat.

Beseda bude také vysílána online, aby se mohli účastnit i rodiče, kteří nemohou dorazit osobně. Těšíme se na Vás a Vaše otázky a připravujeme pro Vás prostor k diskuzi.

  • Pro zájemce a více informací klikněte zde

 

V případě nefunkčnosti odkazu:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDgxODY0MjctNjViZC00NTAxLWJmYWUtOTQ0NDc3ZDMzYjRm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d7c560e6-9732-418f-8a83-7162d86f5ad5%22%2c%22Oid%22%3a%228036e01f-1100-4269-b972-50ff979cfa2d%22%7d

Kalendář akcí

Prohlídka školy

Prohlídku naší školy ve fotografiích si můžete zobrazit zde.

Ema Destinnová

Ema Destinnová (1878 - 1930) byla světoznámá česká operní pěvkyně a všestranně vzdělaná osobnost.

Poprvé s obrovským úspěchem vystoupila v roce 1898 berlínské Dvorní opeře. Hostovala také v Londýně, Vídni, Praze či Paříži. V Metropolitní opeře v New Yorku zpívala mj. po boku Enrica Carusa. Dnes je v povědomí veřejnosti díky svému vyobrazení na dvoutisícikorunové bankovce.

více o Emě Destinnové