Budoucí prvňáčci

25. 5. 2022

Výsledky přijímacího řízení do 1. třídy pro školní rok 2022/23

Vážení rodiče,

pokud zákonný zástupce dítěte dodá dne 30. 5. 2022 v době od 14.00 do 16.00 hodin do přijaté školy zápisový lístek, který obdržel spolu s potvrzením o účasti na zápisu, potvrdí přijetí do této školy. Dodání zápisového lístku je dobrovolné, velmi však usnadní proces zápisu. Zákonný zástupce současně podepíše zpětvzetí žádosti o přijetí pro školu, do které jeho dítě nenastoupí. Podepsané zpětvzetí v této škole ukončí správní řízení přijímacího řízení a do ruky dostane osobně Rozhodnutí o přijetí do ZŠ a MŠ Emy Destinnové.

Zápisové lístky se odevzdávají 30. 5. od 14:00 do 16:00 hodin v přízemí, nám. Svobody 3/930

Přiložené soubory

Kalendář akcí

Prohlídka školy

Prohlídku naší školy ve fotografiích si můžete zobrazit zde.

Ema Destinnová

Ema Destinnová (1878 - 1930) byla světoznámá česká operní pěvkyně a všestranně vzdělaná osobnost.

Poprvé s obrovským úspěchem vystoupila v roce 1898 berlínské Dvorní opeře. Hostovala také v Londýně, Vídni, Praze či Paříži. V Metropolitní opeře v New Yorku zpívala mj. po boku Enrica Carusa. Dnes je v povědomí veřejnosti díky svému vyobrazení na dvoutisícikorunové bankovce.

více o Emě Destinnové