Distanční výuka - hodnocení žáků

11. 11. 2020

Zatím nadále pokračujeme výukou dle platného distančního rozvrhu. Upozorňujeme, že účast na distanční výuce je povinná a nepřítomnost žáků je nutné písemně omluvit třídnímu učiteli...

Při online výuce musí být žák přítomen na hodině, mít funkční mikrofon, pokud je to možné i kameru a aktivně spolupracovat s vyučujícím.  

Vzhledem k tomu, že distanční výuka se vyučuje online i offline je povinností žáků zpracovávat zadané úkoly (pracovní listy, kvízy, DÚ, projekty, slohové práce, testy ..) a odesílat zpět vyučujícím. V rámci distanční výuky budou platit následující pravidla pro hodnocení žáků:

  • odevzdané práce v řádném termínu budou známkovány dle úrovně zpracování
  • známkované budou i případné písemné testy v rámci online hodiny
  • neodevzdaná práce bude označena "!" (nevypracoval zadaný úkol). Hodnocení "!" bude součástí celkové klasifikace s negativními dopady na pololetní známku.   
  • hodnocení aktivity žáků v rámci online hodiny  

 

Po celou dobu distanční výuky budou známky označené písmenem "D" – distanční výuka.  

Klasifikace za 1. pololetí školního roku se bude skládat z hodnocení prezenční i distanční výuky. 

 

 

 

V Praze, dne 11. 11. 2020                                     

Mgr. Ota Bažant

                                                                          ředitel ZŠ a MŠ Emy Destinnové

Kalendář akcí

Ve čtvrtek 18. 3. 2021 proběhne od 11:00 do 12:00 hodin videokonference s vedením školy, kde bude možné získat doplňující informace o provozu mateřské školy a odpovědi na dotazy k zápisu do MŠ.  Schůzka bude vytvořena pomocí programu Microsoft Teams a vstoupíte do ní prostřednictvím odkazu (viz níže) 

Zápis do školky

4. 5. 2021

Zápis proběhne 4. května 2021 od  13 - 17 hodin. Dokumenty a kritéria budou postupně zveřejněny.

Prohlídka školy

Prohlídku naší školy ve fotografiích si můžete zobrazit zde.

Ema Destinnová

Ema Destinnová (1878 - 1930) byla světoznámá česká operní pěvkyně a všestranně vzdělaná osobnost.

Poprvé s obrovským úspěchem vystoupila v roce 1898 berlínské Dvorní opeře. Hostovala také v Londýně, Vídni, Praze či Paříži. V Metropolitní opeře v New Yorku zpívala mj. po boku Enrica Carusa. Dnes je v povědomí veřejnosti díky svému vyobrazení na dvoutisícikorunové bankovce.

více o Emě Destinnové