Druhé kolo zápisu ukrajinských žáků

7. 7. 2022

Vážení ukrajinští rodiče,

oznamujeme vám, že probíhá druhé kolo zápisu do ZŠ Marjánka, který se týká všech ukrajinských žáků, kteří splňují alespoň jednu z následujících podmínek:

 • s místem bydliště na Praze 6 neomezeně (bez spádovosti),
 • kteří splňují podmínku 90 dní pobytu na území ČR za účelem strpení,
 • kteří přicestovali do ČR po konání prvního oficiálního zápisu dne 21.6.2022,
 • kteří nebyli v 1. kole (dne 21.6.2022) přijati na žádnou základní školu na Praze 6,
 • 9. ročníků, kteří nebyli přijati na žádnou střední školu a žádají na svých školách o opakování 9. ročníku. Pro tyto žáky budeme otevírat speciální 9. třídu s intenzivní výukou matematiky a českého jazyka (intenzivní příprava na přijímací pohovor na střední školy).
 • kteří věkově patří do 9. třídy (14 – 15 let).

 

Zápis se uskuteční ve dvou termínech na ZŠ Marjánka, ze kterých si můžete jeden vybrat:

 

 1. termín:

čtvrtek, 28.7.2022 od 9:00 do 14:00

 

 1. termín:

pátek, 26.8.2022 od 8:00 do 13:00

 

Poznámka:

K zápisu s sebou přineste:

 1. doklad totožnosti rodiče
 2. doklad totožnosti dítěte
 3. vízum strpení
 4. potvrzení o ubytování na Praze 6

 

S pozdravem,

vedení školy ZŠ Marjánka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые родители!

 

Сообщаем вам о прохождении второго тура записи в начальную школу Марьянка, который касается всех украинских учеников, при условии соблюдения хотя бы одного из ниже перечисленных пунктов:

 • с местом жительства на Праге 6 неограниченно (без территориальной привязанности к школе),
 • находящихся 90 дней на территории ЧР в статусе беженца,
 • приехали в ЧР после первого официального срока записи в школы 21.6.2022,
 • не были приняты в первом туре 21.6.2022 ни в одну начальную школу на Праге 6,
 • девятиклассники, которые не были приняты ни в одну среднюю школу и подали заявление в своей школе на возможность повторного обучения в девятом классе. Для таких учеников будет открыт специальный класс с интенсивной программой по математике и чешскому языку (интенсивная подготовка к вступительному собеседованию в средние учебные заведения),
 • девятиклассники по возрастному фактору (14 -15 лет).

Второй тур записи пройдет в начальной школе Марьянка в два срока с возможностью выбора одного из них:

1-ый срок:

четверг, 28.7.2022 с 9:00 до 14:00

2-ой срок:

пятница, 26.8.2022 с 8:00 до 13:00

Примечание:

На запись принесите с собой:

 1. удостоверение личности родителя,
 2. удостоверение личности ребенка,
 3. виза милости,
 4. подтверждение о месте жительства на Праге 6.

 

С уважением,

Администрация начальной школы Марьянка

 

 

 

Kalendář akcí

Prohlídka školy

Prohlídku naší školy ve fotografiích si můžete zobrazit zde.

Ema Destinnová

Ema Destinnová (1878 - 1930) byla světoznámá česká operní pěvkyně a všestranně vzdělaná osobnost.

Poprvé s obrovským úspěchem vystoupila v roce 1898 berlínské Dvorní opeře. Hostovala také v Londýně, Vídni, Praze či Paříži. V Metropolitní opeře v New Yorku zpívala mj. po boku Enrica Carusa. Dnes je v povědomí veřejnosti díky svému vyobrazení na dvoutisícikorunové bankovce.

více o Emě Destinnové