Prvňáčci a druháčci zpět do lavic

13. 11. 2020

Od 18. 11. 2020 je povolena osobní přítomnost pouze žáků 1. a 2. ročníku základních škol. Pro tyto žáky se tedy obnovuje povinná prezenční výuka.

Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají). Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání. Rozvrh jednotlivých tříd bude rodičům předán mailem přes TU. Tělesná výchova bude koncipována formou procházek do okolí školy nebo odpočinkovou činností ve třídě, HV bude z rozvrhu vyjmuta.

Je umožněn provoz školní družiny za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy, týká se pouze žáků, kteří se prezenčně vzdělávají. Provozní doba družiny bude začínat v 7:00 – 17 hod.

Školní jídelna je v provozu. Ve školní jídelně se mohou stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Rodiče přihlásí všechny žáky 1. a 2. tříd ke stravování přes internet. Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy. Ostatní žáci a zaměstnanci školy si mohou stravu odebrat výdejním místem (boční vchod Čkalova ul.).

Nadále platí zákaz vstupu veřejnosti do budovy školy.

Činnost zájmových kroužků je zakázána.

 

V Praze, 13. 11. 2020

Mgr. Ota Bažant,

ředitel ZŠ a MŠ Emy Destinnové

Kalendář akcí

Ve čtvrtek 18. 3. 2021 proběhne od 11:00 do 12:00 hodin videokonference s vedením školy, kde bude možné získat doplňující informace o provozu mateřské školy a odpovědi na dotazy k zápisu do MŠ.  Schůzka bude vytvořena pomocí programu Microsoft Teams a vstoupíte do ní prostřednictvím odkazu (viz níže) 

Zápis do školky

4. 5. 2021

Zápis proběhne 4. května 2021 od  13 - 17 hodin. Dokumenty a kritéria budou postupně zveřejněny.

Prohlídka školy

Prohlídku naší školy ve fotografiích si můžete zobrazit zde.

Ema Destinnová

Ema Destinnová (1878 - 1930) byla světoznámá česká operní pěvkyně a všestranně vzdělaná osobnost.

Poprvé s obrovským úspěchem vystoupila v roce 1898 berlínské Dvorní opeře. Hostovala také v Londýně, Vídni, Praze či Paříži. V Metropolitní opeře v New Yorku zpívala mj. po boku Enrica Carusa. Dnes je v povědomí veřejnosti díky svému vyobrazení na dvoutisícikorunové bankovce.

více o Emě Destinnové