Výuka žáků 1. stupně

22. 5. 2020

Vážení rodiče, přes elektronickou žákovskou knížku a emailové adresy Vám zasíláme podrobné informace k organizaci výuky pro žáky 1. stupně od pondělí 25. května 2020.

Provoz školy zahajujeme za mimořádných podmínek tak, abychom zajistili bezpečnost a zdraví žáků i pedagogických pracovníků školy.

Z organizačních důvodů jsme byli nuceni žáky rozdělit do školních skupin po max. 15 dětech. Vzájemný kontakt jednotlivých skupin bude v rámci prostorových a časových možností školy omezen.

V rámci jednotlivých bloků budou vyučovány hlavní předměty (Čj,M,Aj…), které budou vhodně doplňovány volnější činností ve výchovných předmětech (Hv,Vv….)
Podmínkou k účasti žáků na vyučování je vyplnění čestného prohlášení zákonným zástupcem. Bez odevzdání tohoto prohlášení se žák nemůže výuky zúčastnit!!!

Pokud žák přeruší docházku ve škole, je nutné prohlášení vyplnit znovu. Dále je nutné vyplnit formulář odchody žáka ze školy po dobu mimořádného provozu školy.

Další informace a opatření k dennímu provozu školy :

- až do konce šk. roku 2020/2021 není v provozu ranní družina

- žáky před školou vyzvedává pedagogický pracovník, dodržujte prosím určený čas a místo před školou pro ranní setkání s paní učitelkou

- při vstupu do školy použije každý žák desinfekci na ruce a bude mu změřena teplota

- stravování: bude probíhat každý den v obvyklém režimu, avšak za dodržování mimořádných hygienických pravidel, obědy je nutné objednávat přes stravovací online systém školní jídelny

- konec odpoledního provozu školy je v 17.00 hod

- každý žák bude mít s sebou minimálně 2 roušky a sáček na použité roušky

- při jakékoli změně zdravotního stavu žáka, ihned informujte vedení školy

 

Kalendář akcí

Prohlídka školy

Žáci právě připravují videoprohlídku naší školy. Jak to u nás vypadá se zatím můžete podívat zde

Ema Destinnová

Ema Destinnová (1878 - 1930) byla světoznámá česká operní pěvkyně a všestranně vzdělaná osobnost.

Poprvé s obrovským úspěchem vystoupila v roce 1898 berlínské Dvorní opeře. Hostovala také v Londýně, Vídni, Praze či Paříži. V Metropolitní opeře v New Yorku zpívala mj. po boku Enrica Carusa. Dnes je v povědomí veřejnosti díky svému vyobrazení na dvoutisícikorunové bankovce.

více o Emě Destinnové