Studijní stáž The Prague British School

20. 11. 2019

Výsledky výběrového řízení pro žáky 4. roč. ke studiu The British School

Výsledková listina zde

 

Vážení rodiče,

díky spolupráci MČ Praha 6 a The Prague British School ve Vlastině ulici bude mít každoročně jeden žák/žákyně školy Prahy 6 možnost získat stipendium na tříměsíční studijní pobyt v této škole. PBS bude vždy nabízet, do kterých ročníků bude moci žáky/žákyně zařadit.

Pro období leden – březen 2019 nabízí pět míst (ve 4. – 7. ročníku). ZŠ a MŠ Emy Destinnové vyhlašuje výběrové řízení pro žáky 4. ročníku – 1 místo.

Žák/ žákyně, který/á stipendium získá, bude vybrán/a komisí (třídní učitel, učitel Aj, vedení školy) na základě těchto kritérií:

- Žák/žákyně není z bilingvní rodiny, nepobýval/a víc než ½ roku v anglicky mluvící zemi a nechodil/a do mezinárodní školy

- Výborný prospěch a chování

- Doporučení třídního učitele a učitele anglického jazyka

- Úspěšné absolvování ústního pohovoru v anglickém jazyce, který se bude týkat okruhů Family, Friends, Hobbies, School

V případě rovnosti získaných bodů se o tom, kdo stipendium získá, bude losovat. Povinností vybraného žáka/žákyně bude, aby si podle individuálního plánu doplnil/a učivo probírané v naší škole.

Přihlášku ke studiu naleznete zde a u TU.

 

Ota Bažant, ředitel školy

Kalendář akcí

Prohlídka školy

Prohlídku naší školy ve fotografiích si můžete zobrazit zde.

Ema Destinnová

Ema Destinnová (1878 - 1930) byla světoznámá česká operní pěvkyně a všestranně vzdělaná osobnost.

Poprvé s obrovským úspěchem vystoupila v roce 1898 berlínské Dvorní opeře. Hostovala také v Londýně, Vídni, Praze či Paříži. V Metropolitní opeře v New Yorku zpívala mj. po boku Enrica Carusa. Dnes je v povědomí veřejnosti díky svému vyobrazení na dvoutisícikorunové bankovce.

více o Emě Destinnové