Výběrové řízení: Internet

24. 5. 2017

Vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Emy Destinnové oznamuje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu:

Název zakázkyInternet

 

Místo plnění dodávky/služby: Základní škola a Mateřská škola Emy Destinnové, nám. Svobody 3/930, 160 00 Praha 6

 

Termín: červen 2017

Možnost prohlídky:  25. 6. 2017 v 10.00 v budově v ulici Českomalínská 35, 160 00 Praha 6

Nabídky posílejte do úterý 30. 5. 2017 do 15:00 hod. na adresu školy ZŠ a MŠ Emy Destinnové, náměstí Svobody 3/930, 160 00 Praha 6 nebo email: info@zsemydestinnove.cz

 

Specifikace dodávky:

• Zajištění internetové konektivity v budově školy v ulici Českomalínská 35/1074, 160 00 Praha 6.

Minimální rychlost download  20Mbit/ upload 20 Mbit

Záruka funkčnosti: dohled 24 hod. / 7 dní v týdnu, řešení závad 24 hod. / 7 dní v týdnu

Odstranění závad: do 24 hod.

 

Zahájení díla:

•  červen 2017

• ukončení díla do 30. 6. 2017

 

Platební podmínky:

• platba fakturou v předepsaném termínu

 

Kritérium hodnocení nabídky:

• nejnižší nabídková cena

 

Požadovaný obsah nabídky: 

• výše nabídkové ceny včetně DPH,

• doba plnění zakázky,

• délka záruky a záruční podmínky

 

Další podmínky zakázky:

• zadavatel si vyhrazuje právo vyřadit nabídky, které nesplní požadovaný obsah zakázky, odmítnout všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez udání důvodu

• nabídku podává uchazeč bezplatně

• nedostatečná informovanost, mylné chápání této výzvy, chybně navržená nabídková cena apod. neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny

 

 

 

 

V Praze dne 24. 5. 2017

 

 

 

 

Kalendář akcí

Prohlídka školy

Prohlídku naší školy ve fotografiích si můžete zobrazit zde.

Ema Destinnová

Ema Destinnová (1878 - 1930) byla světoznámá česká operní pěvkyně a všestranně vzdělaná osobnost.

Poprvé s obrovským úspěchem vystoupila v roce 1898 berlínské Dvorní opeře. Hostovala také v Londýně, Vídni, Praze či Paříži. V Metropolitní opeře v New Yorku zpívala mj. po boku Enrica Carusa. Dnes je v povědomí veřejnosti díky svému vyobrazení na dvoutisícikorunové bankovce.

více o Emě Destinnové