Zpravodaj: březen

31. 3. 2021

Vážení rodiče, dovolte nám, abychom vás informovali o průběhu vzdělávání ve školním roce 2020/21 a o dalších plánech pro příští dny.

Podle aktuálně platného vládního nařízení platí nadále zákaz osobní přítomnosti dětí a žáků v mateřských a základních školách. V případě dalších pokynů ze strany MŠMT vás budeme ihned informovat.

Škola zajišťuje nadále distanční vzdělávání, tentokrát již i pro žáky 1. a 2. ročníku, a také pro děti  „předškoláky“  v mateřské škole.

 

Distanční výuka probíhá dle platných rozvrhů, je nutné, aby žáci průběžně sledovali Bakaláře. Děkujeme všem rodičům, kteří umožnili dětem používat kamery, které zajišťují zlepšení zpětné vazby ve výuce.  

V případě potřeby pomoci či podpory se obracejte na školní pracovníky (třídní učitelé, zástupce ředitele školy, speciální pedagožku, apod.), máte – li problém, se kterým můžeme pomoci, neváhejte a kontaktujte je.

 

1/ I během distanční výuky nabízíme žákům možnost vyzvedávání obědů do vlastních nádob z ulice Čkalova. Tuto nabídku využívá cca 50 žáků naší školy. 

 

2/ Ve středu 24. února proběhlo na naší škole pilotní testování žáků 1., 2. tříd a dětí MŠ v Českomalínské ulici na onemocnění Covid-19. Akci pro 3 školy (ZŠ a MŠ Emy Destinnové, ZŠ a MŠ náměstí Svobody a ZŠ a MŠ Antonína Čermáka) organizovala paní radní pro školství ing. Marie Kubíková ve spolupráci s paní MUDr. Bezdíčkovou a Doc. MUDr. Mariánem Hajdúchem, Ph.D z Ústavu molekulární a translační medicíny. Cílem bylo ověřit odborné i organizační stránky testování žáků, se kterými Vláda ČR počítá před návratem žáků do škol.

Byly použity testy PCR tzv. „kloktací“, které provedli s dětmi rodiče a následně druhý den Lepu testy na stěr z nosu. Právě u těchto Lepu testů (jsou používány v rakouských školách) se podle názoru zúčastněných zdravotníků, ale podle názoru učitelů, a také vás rodičů a dětí, ukázalo, že návod výrobce, že jde o zcela nebolestivý stěr z přední části nosu, neodpovídá zcela realitě. Kritický postoj k použití antigenních testů Lepu Medical tlumočila paní radní odborníkům a rovněž ho zapracovala do stanoviska hl. m. Prahy, které adresovala přímo Vládě ČR.

 

3/ 18. února proběhl online Den otevřených dveří pro rodiče budoucích prvňáčků s virtuální prohlídkou obou budov. Vedení školy zodpovědělo mnoho dotazů k nástupu dětí do 1. ročníku pro školní rok 2021/22. Veškeré informace, dokumenty a odkazy k Zápisu do 1. ročníku dále naleznete na našich stránkách v odkaze: O škole – Zájemci o školu – Zápis do ZŠ.

 

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2021/22 se uskuteční  7. a 8. dubna 2021 bez přítomnosti dětí. Doporučujeme vyplnění elektronické žádosti k přijetí a rezervovat si termín k zápisu v rezervačním systému na portále www.jakdoskoly.cz

 

4/ 18. března proběhl online Den otevřených dveří i v mateřské škole s virtuální prohlídkou obou budov. Veškeré informace, dokumenty a odkazy k Zápisu do MŠ dále naleznete na našich stránkách v odkaze: Školka - Zápis do MŠ. 

 

Zápis do MŠ pro rok 2021/22 se uskuteční 4. května 2021 bez přítomnosti dětí. Doporučujeme vyplnění elektronické žádosti k přijetí a rezervovat si termín k zápisu v rezervačním systému na portále www.jakdoskolky.cz

 

5/ Změny termínů přijímacího řízení na střední školy a víceletá gymnázia jsou zveřejněna na webových stránkách školy.

 

6/ Období, kdy je škola uzavřena využíváme k drobným úpravám tříd a ke zlepšení školního prostředí.   

 

Co  nás čeká:

 

1/ V termínu od 1. – 20. dubna proběhne anketa pro přihlášení žáků 5. ročníku do volitelných předmětů pro školní rok 2021/22 (nabídka: 2.cizí jazyk- NJ, ŠJ, FJ, nejazyková varianta: Praktické činnosti, Dramatická výchova, Sportovní hry a Cvičení z informatiky.

 

2/ Pro školní rok 2021/22 budou žáci současných 3. ročníků pokračovat ve stejných jazykových skupinách jako v tomto školním roce (nedojde tedy k rozdělení dle jazykové úrovně žáků).

 

Závěrem nám dovolte, abychom ocenili vaši spoluúčast při vzdělávání dětí v distanční výuce, popřáli vám pevné zdraví a dětem brzký návrat do školy.

 

                                                                                                       Mgr. Ota Bažant

                                                                                                               ředitel školy

Kalendář akcí

Prohlídka školy

Prohlídku naší školy ve fotografiích si můžete zobrazit zde.

Ema Destinnová

Ema Destinnová (1878 - 1930) byla světoznámá česká operní pěvkyně a všestranně vzdělaná osobnost.

Poprvé s obrovským úspěchem vystoupila v roce 1898 berlínské Dvorní opeře. Hostovala také v Londýně, Vídni, Praze či Paříži. V Metropolitní opeře v New Yorku zpívala mj. po boku Enrica Carusa. Dnes je v povědomí veřejnosti díky svému vyobrazení na dvoutisícikorunové bankovce.

více o Emě Destinnové