Zpravodaj: květen 2019

30. 5. 2019

Dovolte nám, abychom Vám podali informace za období březen – květen 2019 a seznámili Vás s plánovanými aktivitami konce školního roku.

1) Dne 27. 3. 2019 se v aule uskutečnila významná akce, která byla určena žákům, pedagogům

a rodičovské veřejnosti - 15. ročník koncertu k poctě Emy Destinnové a zároveň slavnostní vyhlášení výsledků 12. ročníku celoškolní kreativní soutěže Zlatá Ema. Hlavním účinkujícím koncertu byla sólistka Národního divadla Alžběta Vomáčková.

Mezi jednotlivými hudebními čísly vystupovali na pódiu žáci školy, vítězové jednotlivých kategorií soutěže Zlatá Ema. Letošní ročník měl téma „Republika stoletá“. Vítězové převzali

od vedení školy sošky Zlaté Emy a diplomy.

2) Ve dnech 2. – 3. dubna proběhl zápis do 1. tříd. Vzhledem k dodatečným odkladům můžeme přijmout ještě několik žáků.

3) V dubnu proběhly zkoušky na střední školy. V těchto dnech sumarizujeme výsledky přijímacího řízení žáků naší školy na osmiletá a šestiletá gymnázia a výsledky přijímacího řízení žáků 9. tříd. Z 5. ročníků bylo přijato k dnešnímu dni 10 žáků, ze 7. ročníků 14 žáků a v 9. ročnících je většina žáků rovněž přijata - přijímací řízení není dosud ukončeno.

4) Ve dnech 6. – 18. 5. 2019 proběhl výměnný pobyt našich žáků s dětmi z partnerské školy v Madridu. Tato výměna měla velký ohlas jak ve španělských rodinách, tak i u našich rodičů. Žáky přišel pozdravit i senátor Mgr. Jiří Růžička. Poděkování patří rodinám žáků za ochotu a vzornou péči a samozřejmě pedagogům.

5) 14. 5. se uskutečnilo setkání francouzských studentů s žáky naší školy, kteří studují jako další cizí jazyk francouzštinu.

6) Od 15. 5. je opět v provozu školní hřiště.

7) 4. 6. proběhne fotografování třídních kolektivů.

8) 5. 6. se uskuteční sportovní den školy ve sportovním areálu Olymp ve Stromovce, odpolední vyučování odpadá.

9) 4. 6. se koná v budově Českomalínská třídní schůzka budoucích 1. tříd, začátek v 17:00.

10) Dne 11. 6. se bude v aule školy konat tradiční školní akademie. Vzhledem k velké účasti žáků při účinkování proběhne akademie pro rodičovskou veřejnost dvakrát, v 15:30 a v 18:00. Vstupenky na jednotlivá představení budou v předprodeji od 29. 5. 2019 v recepcích škol (žlutá vstupenka od 15:30, modrá od 18:00). Cena vstupenky je 50,- Kč. Odpolední vyučování odpadá. Od 29. 5. do 5. 6. budou v prodeji 2 ks vstupenek na žáka, od 6. 6. budou zbylé vstupenky volně v prodeji. Informace na internetových stránkách školy.

11) Ve dnech 15. 6. – 21. 6. 2019 se uskuteční pro žáky 2. stupně zájezd do jihozápadní Anglie s výukou anglického jazyka – účast 50 žáků.

12) 14. 6. se uskuteční ve spolupráci s British Council zkoušky YLE.

13) V této době probíhají i výjezdy do škol v přírodě.

14) Na 20. 6. plánujeme pro žáky projektový den, který bude zaměřen na finanční gramotnost.

15) Paní učitelky Jana Dvořáková a Hana Hříbalová připravují pro žáky 1. – 4. ročníků na prázdniny letní příměstské tábory – informace na internetových stránkách školy.

16) Žáci 9. tříd zpracovávají vybraná témata závěrečných prací, která budou završením studia

na ZŠ a MŠ Emy Destinnové. Termín odprezentování je do 15. 6. 2019. Po splnění tohoto úkolu obdrží žáci certifikát o absolvování studia na naší škole. Rozloučení s 9. ročníky proběhne po třídách 25. a 26. 6. 2019.

17) Na internetových stránkách školy jsme zveřejnili výsledky dotazníkové šetření MAPA ŠKOLY. Podrobnější analýza je k dispozici u hospodářky školy.

18) K 30. 6. požádaly o ukončení pracovního poměru Mgr. Eva Kunce a Bc. Denisa Dubšíková, obě z důvodu stěhování mimo Prahu.

 

 

PRO PŘÍŠTÍ ŠKOLNÍ ROK PLÁNUJEME:

 

1) Budoucí 3. ročníky budou umístěny v hlavní budově školy

2) Pro třídy 6. ročníku připravujeme, tak jako každý rok, adaptační kurz.

3) Pro žáky 5. ročníku plánujeme výjezd s výukou anglického jazyka do Anglie.

4) Pro žáky 7. ročníku lyžařský kurz.

5) Zřízení učebny českého jazyka.

6) Během roku nabídneme kroužek „Robotika“.

 

 

Závěrem nám dovolte, abychom Vás pozvali na školní akademii. Vzhledem k vysokému počtu účinkujících Vás žádáme, abyste si včas zakoupili vstupenku na představení v 15:30 nebo od 18:00.

Děkujeme Vám za dosavadní spolupráci a přejeme Vám příjemnou dovolenou a Vašim dětem pohodové prázdniny.

 

 

 

 

Vedení školy

Kalendář akcí

Zápis do školky

4. 5. 2021

Zápis proběhne 4. května 2021 od  13 - 17 hodin. Dokumenty a kritéria budou postupně zveřejněny.

Prohlídka školy

Prohlídku naší školy ve fotografiích si můžete zobrazit zde.

Ema Destinnová

Ema Destinnová (1878 - 1930) byla světoznámá česká operní pěvkyně a všestranně vzdělaná osobnost.

Poprvé s obrovským úspěchem vystoupila v roce 1898 berlínské Dvorní opeře. Hostovala také v Londýně, Vídni, Praze či Paříži. V Metropolitní opeře v New Yorku zpívala mj. po boku Enrica Carusa. Dnes je v povědomí veřejnosti díky svému vyobrazení na dvoutisícikorunové bankovce.

více o Emě Destinnové