Zpravodaj: listopad

19. 11. 2019

Dovolte nám, abychom vám podali informace za období září – listopad 2019 a o dalších plánovaných aktivitách

1) V září proběhlo slavnostní předávání certifikátů YLE – Starters, Movers a Flyers. Certifikáty získalo 61 žáků 4. – 6. ročníků.

2) Ve dnech 4. – 13. 9. 2019 proběhly adaptační kurzy pro žáky 6. tříd - již tradičně v rekreačním středisku Machův Mlýn, Milíčov, okres Rakovník. Program byl zaměřen na stmelení nového kolektivu, uvědomění si své role v něm, rozvoj schopnosti týmové práce a v neposlední řadě i na adaptaci nových žáků. Podmínkou byla účast třídního učitele – pozitivně hodnoceno žáky i pedagogy.

3) 11. 9. 2019 proběhlo úspěšně elektronické přihlašování do zájmových kroužků, výuka byla zahájena 16. 9. 2019.

4) Ve dnech 7. – 13. 9. 2019 se pro žáky 5. tříd uskutečnil výukový zájezd do Anglie, který se opět vydařil. ZŠ i cestovní kancelář obdržely od rodin děkovné a pochvalné dopisy za vzorné chování, jazykové znalosti a příkladnou reprezentaci školy. Výjezd bude opět dotován ÚMČ Prahy 6 - všichni žáci obdrží dotaci 5.000,- Kč.

5) 27. 9. na škole proběhl pro žáky „Den záchranného integrovaného systému“.

6) V měsíci říjnu a listopadu píší žáci 6. a 9. tříd SCIO testy z českého jazyka, matematiky, anglického jazyka a obecných studijních předpokladů.

Tato činnost je hrazena MČ Prahy 6. Rodiče testovaných žáků obdrží podrobné výsledky. Celkové výsledky budou postupně zveřejňovány na stránkách školy.

7) 21. 10. 2019 se konal první projektový den pod názvem „Cesta kolem světa“, kterým byl zahájen celoroční projekt Zlatá Ema.

8) 21. 10. – 10. 11. 2019 proběhla v přízemí školy putovní osvětová výstava na téma „Poruchy autistického spektra“.

9) I v letošním roce se žáci 5. Tříd zúčastnili soutěže Handy Dandy. Ve velké konkurenci škol Prahy 6 se umístilo na prvních 20 místech 10 žáků z naší školy, přičemž 1. – 4. místo obsadili žáci ZŠ Emy Destinnové, v první desítce se umístilo 7 našich žáků.

10) 18. 11. 2019 proběhlo výběrové řízení na stipendium ke studiu v The Prague BritishSchool pro období leden – březen 2020.

11) V budově Českomalínská 35 se v rámci projektu „Předškolák“ uskuteční 20. 11. první setkání s rodiči budoucích prvňáčků.

12) 26. 11. se konají v budově v Českomalínské ulici třídní schůzky spojené s vánoční dílnou.

13) Dne 29. 11. proběhne projektový den pro žáky 3. – 9. ročníků na téma „Vánoční dílna“.

14) 2. 12. od 17:00 se uskuteční vánoční trhy ve spolupráci s nadací Kapka naděje. Čistý zisk z trhů bude věnován této nadaci.

15) 6. 2. 2020 se koná v budově v Českomalínské ulici od 10:00 – 12:00 Den otevřených dveří pro rodiče budoucích prvňáčků.

 

Připravujeme:

Uplynutím tříletého období končí funkční období členů školské rady, a proto proběhnou nové volby. Během tohoto týdne obdrží rodiče žáků kandidátku a volby proběhnou odpoledne v den vánočních trhů, tj. 2. 12. 2019.

Stávajícím zástupcům školské rady z řad rodičů, MUDr. Matěji Voskovcovi – Vaksmanovi a Bc. Martině Zitkové, děkujeme za velmi dobrou spolupráci.

 

Rodiče zveme:

- na vánoční trhy dne 2. 12. 2019 od 17:00 v aule školy;

Rodiče žádáme:

- o podporu projektu podaného v rámci Nápadu pro Šestku III. S názvem „Revitalizace zeleně před základními školami na náměstí Svobody“ Hlasujete zde.

Podrobné informace na našich webových stránkách.

 

Pro žáky:

- 29. 11. projektový den na téma Vánoční dílna – žáci budou vyrábět vánoční dekorace

- Školní kola olympiád

- 6. 12. Rybova mše – představení žáků SPgŠ pro vybrané žáky 1. a 2.st. – kostel Církve československé husitské, Wuchterlova Praha 6

- Obvodní kolo olympiády v anglickém jazyce

- V termínu 8. - 15. 2. 2020 se uskuteční lyžařský zájezd pro žáky 7. tříd

- Pro žáky učící se německý jazyk plánujeme studijní výjezd do Freiburgu v Německu

- Pro žáky učící se španělský jazyk výměnný zájezd do Madridu

- Výukové zájezdy do Anglie

- Akademie

- Koncert k poctě Emy Destinnové - duben 2020

- Účast na soutěžích

- Sportovní den

- Školy v přírodě

 

 

Děkujeme vám za dosavadní spolupráci, přejeme hezké a příjemné prožití Vánoc a klidný nový rok 2020.

 

Vedení školy

Kalendář akcí

Prohlídka školy

Prohlídku naší školy ve fotografiích si můžete zobrazit zde.

Ema Destinnová

Ema Destinnová (1878 - 1930) byla světoznámá česká operní pěvkyně a všestranně vzdělaná osobnost.

Poprvé s obrovským úspěchem vystoupila v roce 1898 berlínské Dvorní opeře. Hostovala také v Londýně, Vídni, Praze či Paříži. V Metropolitní opeře v New Yorku zpívala mj. po boku Enrica Carusa. Dnes je v povědomí veřejnosti díky svému vyobrazení na dvoutisícikorunové bankovce.

více o Emě Destinnové