7. D

Třídní učitelka: Mgr. Barbora Kasinová

Sportovní den - příprava je důležitá

Pro tradiční sportovní den si vyrábíme třídní týmové dresy a těšíme se, až ve všech chystaných disciplínách poměříme síly nejen mezi sebou, ale také s ostatními třídami.

Projektový den - finanční gramotnost 

Během projektového dne bylo hlavním cílem zamyslet se nad hodnotou peněz, jak peníze můžeme získat, jak snadné je o ně přijít, pokud s nimi nakládáme špatně a hlavně, jak s penězy nakládat, abychom si mohli dopřát své sny a splnit své životní cíle. S tímto tématem nám s velkým nadšením pomohla paní Sabina Vytisková ze společnosti Za bohatší Česko, která žáky seznámila s teorií a pojmy a namotivovala je ke tvorbě vlastního vision boardu s životními cíly a sny. Následně měli žáci za úkol tyto své cíle a sny promyslet z finančního hlediska a přijít s plány a nápady, jak jich finančně dosáhnout. V druhé části projektového dne měli žáci za úkol vyrobit si kasičku, kterou mohou obratem používat a začít na své cíle šetřit. 

Škola v přírodě

Naše první společná škola v přírodě byla zorganizovaná agenturou Foxík na téma Netradiční olympijské hry. Celý týden jsme strávili na chatě Pláně pod Ještědem, v krásné přírodě s ještě krásnějším výhledem přímo od chaty. Kromě každodenního zápolení v netradičních sportovních dispciplínách, jsme podnikli také výšlap na Ještěd a samozřejmě jsme se pár hodin věnovali také výuce, byť velmi uvolněnou a hravou formou. Strava byla vydatná, počasí dobré, závěrečnou diskotéku jsme si všichni do syta užili.

Enter pro ZŠ - Kniha

Ve středu 26. 4. jsme absolvovali v Národním technickém muzeu program Kniha, který se zaměřil na historii knihtisku - děti se seznámily s vynálezem knihtisku a jeho vývojem. Následně měly možnost si vyrobit vlastní bloček a v závěru programu si zkusily psát různými psacími potřebami a různými styly písma. 

Architektura, stavitelství a design

Neplánovaně jsme navštívili také výstavu o architektuře v Národním technickém muzeu. Během prohlídky expozice děti vyplňovaly pracovní list a sháněly nejrůznější poznatky o architektuře 20. století a architektech té doby. Vyplněný pracovní list jsme si pak společně zkontrolovali a doplnili o další zajímavosti. Do Národního technického muzea se jistě ještě několikrát vrátíme, protože nabídka výstav je tam velmi lákavá.

Odpovědnou spotřebou za budoucnost ZeMě

Program v Národním muzeu, který navazuje na výstavu ZeMě, děti seznámil s problematikou plýtvání a znečišťování planety zbytečným odpadem. Děti samy zkoušely vymyslet nové strategie a možnosti, jak ulevit planetě Zemi s nadbytečným odpadem, znečišťováním a plýtváním vody, kácením pralesů i lesů a přesto si zachovat určitý životní standart. Po absolvování 60 minutového workshopu, kde jsme se dozvědeli mnoho zajímavých informací a měli možnost si uvědomit, jestli se sami chováme zodpovědně vůči naší planetě, abychom si ji zachovali zdravou pro další generace, jsme se přesunuli do interaktivní expozice, kde jsme si nově získané vědomosti mohli ještě doplnit plněním nejrůznějších interaktivních úkolů.

Pyžamový den

Pro oživení školního stereotypu a budování přátelských vztahů a veselé atmosféry ve škole, jsme měli ve středu před Velikonocemi pyžamový den. Žáci přišli oblečení do pyžam, výuka byla např. v jazycích tématicky zaměřená na slovní zásobu související se spánkem a pohádkami. 

ČNB - Za měnou v Praze

Výstava Za měnou v Praze v návštěvnickém centru České národní banky nás skvěle seznámila s historií pěnez - české koruny, ukázali jsme si všechny ochranné prvky, srovnali originální bankovky s padělky. Měli jsme možnost prozkoumat peníze pod UV lampou a otestovat si vlastní smysly, když jsme se snažili určit bankovnku po slepu. Seznámili jsme se též s pojmy jako bankovní rada (měli jsme možnost zkusit si, jaké to je být na zasedání bankovní rady), objasnimli jsme si též pojem inflace. Celá výstava byla koncipována velmi interaktivně, se spoustou zajímavostí, které byly dětem vysvětleny velice zjednodušenou formou a dobře názorně. Výstava je zdarma a přístupná veřejnosti. Za 90 minut jsme ji nestihli projít zdaleka celou. Je tedy možnost výstavu navštívit též individuálně a prohlédnout si důkladně i zbývající části výstavy.

Technologická gramotnost

Během další z exkurzí v rámci projektu Šablony, do kterého je naše třída zapojena, jsme měli možnosti navštívit Český institut kybernetiky, robotiky a informatiky v Dejvicích. Po úvodní hodinové přednášce o elektromobilitě, kyberbezpečnosti a IoT, jsme se mohli podívat do laboratoře, kde se specializují na umělou inteliegenci a robotiku. Mohli jsme zhlédnout několik ukázek, jak roboti fungují a k čemu slouží. Některé jejich dovednosti si mohli žáci sami vyzkoušet. Tato přednáška měla u žáků velmi pozitivní odezvu, vyhrazený čas zdaleka nestačil, aby žáci dostali odpovědi na všechny svoje zvídavé otázky. Za možnost této přednášky a prohlídky děkujeme paní Krivdové.

Arnold jede do Bruselu

Na začátku března jsme navštívili Evropský dům v Praze a absolvovali jsme program Arnold jede do Bruselu. Program interaktivní a velmi srozumitelnou formou seznamuje žáky s historií Evropské unie, s organizací Evropské unie a zároveň žáky informuje o tom, co mají na starosti jednotlivé evropské instituce.

Češi a Slováci ve společném státě

Česká a Slovenská republika si v letošním roce připomínají výroční rozdělení Československa a vzniku samostaných republik. U příležitosti této události jsme navštívili výstavu v Nové budově Národního muzea zaměřenou na společnou historii obou národů. Žáci si prověřili své ználosti ohledně slovenských reálií a prošli jsme si celou expozici, která rekapitulovala společnou historii od roku 1918 až po rozdělení v roce 1993.

Zlatá Ema

Soutěž Zlatá Ema se každoročně koná v českém jazyce, anglickém jazyce, druhém cizím jazyce, výtvarné výchově a hudební výchově. Žáci na zadané téma tvoří projekty, kde se fantazii meze nekladou, ale zároveň je nutné se soustředit na jazykovou část. V rámci výuky probíhá vyhodnocení v jednotlivých třídách, vítězové následně postupují do celoškolního kola. Vyhodnocení soutěže za celou školu proběhne 26. dubna během koncertu k poctě Emy Destinnové, který se koná od 17 hodin v Aule školy. Rodiče i žáci jsou srdečně zváni.

Školní bruslení

Na konci ledna proběhlo tradiční bruslení v rámci tělesné výchovy v Malé sportovní hale v Holešovicích. Žáci pod vedením trenérů procvičili základní bruslařské dovednosti, úplní začátečníci též dostali dostatečný základ pro úspěšné zvládnutí bruslařské techniky. V závěru tréninku si zájemci mohli zahrát lední hokej pod vedením našich tělocvikářů.

Vánoční bruslení

Ve zdravém těle zdravý duch! A tak jsme se vypravili protáhnout těla před vánočním veselím na kluziště na Vypich. Bohužel několik spolužáků nemohlo přijít kvůli nemoci, včetně nemocné paní učitelky, ale i tak si to děti moc užily a statečně se popraly s mrazem a zimou. Pokud to bude po Novém roce možné, bruslení rádi zopakujeme. Sportu zdar, bacilům zmar! 

Beachvolejbal

Adventní čas jsme si zpříjemnili beachvolejbalovým tréninkem. V rámci výuky tělesné výchovy jsme se společně se třídou 6. B zúčastnili beachvolejbalového tréninku v Beachklubu na Strahově. Pod vedením trenéra děti nejdříve hodinu pilovaly odbíjení a volejbalovou techniku, následně se konal miniturnaj v přehazované. Sportovní dopoledne jsme si všichni moc užili a kromě volejbalových dovedností jsme zapracovali také na společných třídních zážitcích. Již teď se těšíme na příští sportovní akci!

Vánoční dílny

V předvánočním čase se v naší škole stalo milou tradicí společné tvoření dětí i mimo pracovní činnosti a výtvarnou výchovu. Během dopoledne jsme s dětmi vytvořili drobnosti, kterými jsme chtěli udělat radost rodičům v adventním čase. S rodiči jsme se pak setkali v podvečer v aule školy u příležitosti vánočních trhů, abychom osobně mohli poděkovat za spolupráci a podíl na chodu naší třídy. Protože Vánoce jsou časem dobrých skutků, vybrali jsme s dětmi na stránkách www.donio.cz, které se věnují dobročinnosti, případ malé Irenky, která trpí zákeřnou formou leukemie. Rodiče a i další příchozí jsme pak při setkání vyzvali ke zcela dobrovolnému a libovolnému příspěvku pro malou Irenku právě přes webové stránky www.donio.cz. Tímto tedy za příspěvky rodičům moc děkujeme a přejeme krásné, andělské Vánoce v rodinném kruhu. 

Projektový den, téma: Evropská unie

V pátek 11. 11. se konal projektový den na téma Evropská unie. Ve škole žáci vypracovali referáty na zadaná dílčí témata - Evropská unie, Česká republika v Evropské unii, Brusel - hlavní město Evropské unie, Evropská měna - Euro. Své poznatky prezentovali žáci před třídou a společně jsme témata dál doplňovali a rozvíjeli. Následně jsme se šli podívat na panelovou výstavu k Národní technické knihovně. Zde dostali žáci za úkol zapamatovat si minimálně 3 další informace, které se dozvěděli z panelů. Hlavním bodem programu bylo absolvování únikové hry v okolí budovy České národní banky v centru Prahy. Úniková hra nás zavedla do světa financí a také nás přiměla prohlédnout si centrum Prahy z trochu jiného úhlu pohledu a objevit budovy, o kterých možná mnozí neměli do té doby ani ponětí. Projektový den rychle utekl a zpestřil nám běžnou výuku.

Výlet do Středočeského muzea v Roztokách

V rámci výuky dějepisu jsme se vypravili na lektorský program Vykladači historie k expozici Archevita ve Středočeském muzeu v Roztokách. Expozice Archevita je koncipována jako pravěká vesnice s ukázkami obydlí a lidských činností v té době v poměru 1:1. Děti tak mohly okusit, jaké to je ležet na kožešině, držet v ruce koflík či sekeromlat. V další části expozice je "klasická" výstava archeologických nálezů, ale i tam čekalo na děti spoustu interaktivních prvků. Kromě samotné prohlídky expozice a výkladu od paní lektorky, děti vypracovávaly ve skupinkách pracovní listy, které pak společně vyhodnotily pod vedením paní lektorky. 

Výuka druhého cizího jazyka

Učení se druhému cizímu jazyku se věnujeme 4x týdně a tak je docela dost času i prostoru doslova si pohrát se slovy. Tentokrát jsme si zavzpomínali na první třídu a skládání slov z papírových písmenek a v nejlepším slova smyslu jsme se společně nasmáli "paskvilům", které se z písmenek na stolcích objevily. Jindy například hrajeme s "časovanou bombou" o to, komu rychleji naskočí český/německý překlad slovíček a vůbec nejradši zatím máme hru "Bitte stop", při které slovesa ztvárňujeme pantomimicky a tím si je zcela jistě lépe zapamatováváme ✌️

Adaptační kurz

V září 2022 jsme vyjeli na seznamovací kurz do areálu Machův mlýn. Adaptační kurz nám velmi pomohl se navzájem poznat, abychom se v naší třídě cítili co nejlépe. Pohybové aktivity nám šly naprosto skvěle, při hře Šarády se ze začátku někteří styděli. Rozpaky jsme však veselou atmosférou brzy rozptýlili a v závěru hry jsme se všichni skvěle bavili. Při některých aktivitách jsme zase museli překonávat počáteční nechuť ke hře, ale i zde se nakonec projevil týmový duch a chuť po vítězství. Dva dny utekly jak voda, ale nám se zdálo, že jsme spolu strávili minimálně týden! Odvezli jsme si spoustu veskrze pozitivních zážitků, množství nových informací jeden o druhém a dobré naladění pro příští školní dny a týdny. 


školní rok 2023/24


školní rok 2022/23


 

Mgr. Barbora Kasinová

e-mail: barbora.kasinova@zsemydestinnove.cz


Kalendář akcí

Prohlídka školy

Prohlídku naší školy ve fotografiích si můžete zobrazit zde.

Ema Destinnová

Ema Destinnová (1878 - 1930) byla světoznámá česká operní pěvkyně a všestranně vzdělaná osobnost.

Poprvé s obrovským úspěchem vystoupila v roce 1898 berlínské Dvorní opeře. Hostovala také v Londýně, Vídni, Praze či Paříži. V Metropolitní opeře v New Yorku zpívala mj. po boku Enrica Carusa. Dnes je v povědomí veřejnosti díky svému vyobrazení na dvoutisícikorunové bankovce.

více o Emě Destinnové