Školská rada

Činnost školské rady

Školská rada je orgán školy, který

  • umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a ostatním osobám podílet se na správě školy
  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • schvaluje školní řád
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • projednává návrh rozpočtu, vyjadřuje se k rozboru hospodaření
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce

Členové školské rady pro období 1. 2. 2020 - 31. 1. 2023

Zvolení zástupci z řad rodičů

Mudr. Matěj Voskovec-Vaksman - předseda, e-mail: ema.rada@seznam.cz

Veronika Váňová, e-mail: ema.rada@seznam.cz

Jmenovaní zástupci zřizovatele

Mgr. Jan Lacina, e-mail: jlacina@praha6.cz
Vladimír Šuvarina, e-mail: vsuvarina@praha6.cz

Zvolení zástupci z řad pedagogů

Mgr. Eva Wollnerová, e-mail: eva.wollnerova@zsemydestinnove.cz
Mgr. Jaroslav Supek, e-mail: jaroslav.supek@zsemydestinnove.cz

Přiložené soubory

Zápis ze školské rady 10/2020 212 kB PDF dokument
Zápis ze školské rady 9/2020 203 kB PDF dokument
Zápis ze školské rady 2/2020 291 kB PDF dokument
Zápis ze školské rady 10/2019 344 kB PDF dokument
Jednací řád 637 kB PDF dokument

Kalendář akcí

Jarní prázdniny

6. 2. 2023 - 10. 2. 2023

Školní jídelna a a školní družina mimo provoz

Prohlídka školy

Prohlídku naší školy ve fotografiích si můžete zobrazit zde.

Ema Destinnová

Ema Destinnová (1878 - 1930) byla světoznámá česká operní pěvkyně a všestranně vzdělaná osobnost.

Poprvé s obrovským úspěchem vystoupila v roce 1898 berlínské Dvorní opeře. Hostovala také v Londýně, Vídni, Praze či Paříži. V Metropolitní opeře v New Yorku zpívala mj. po boku Enrica Carusa. Dnes je v povědomí veřejnosti díky svému vyobrazení na dvoutisícikorunové bankovce.

více o Emě Destinnové