Zájemci o ŠD

Pokud máte zájem o zařazení Vašeho dítěte do školní družiny je potřeba dodat na začátku školního roku tyto dokumenty:

Žáci, kteří o družinu zájem nemají a chtějí ji využít pouze v době odpolední výuky, mají školní družinu bezplatnou. Zákonný zástupce pouze vyplní zápisový lístek na tento den. Zápisový lístek je potřeba odevzdat na začátku školního roku.

 

Provoz školní družiny:

ranní družina: 6.30 – 7.40 hod. (sběrná třída)

odpolední družina: 11.40 – 16.00 hod. (v jednotlivých odděleních)

večerní družina: 16.00 – 18.00 hod. (sběrná třída)

Kalendář akcí

Zápis do školky

4. 5. 2021

Zápis proběhne 4. května 2021 od  13 - 17 hodin. Dokumenty a kritéria budou postupně zveřejněny.

Prohlídka školy

Prohlídku naší školy ve fotografiích si můžete zobrazit zde.

Ema Destinnová

Ema Destinnová (1878 - 1930) byla světoznámá česká operní pěvkyně a všestranně vzdělaná osobnost.

Poprvé s obrovským úspěchem vystoupila v roce 1898 berlínské Dvorní opeře. Hostovala také v Londýně, Vídni, Praze či Paříži. V Metropolitní opeře v New Yorku zpívala mj. po boku Enrica Carusa. Dnes je v povědomí veřejnosti díky svému vyobrazení na dvoutisícikorunové bankovce.

více o Emě Destinnové