Zlatá Ema

Charakteristika soutěže

Celoškolní kreativní soutěž Zlatá Ema je pojmenována po Emě Destinnové, jejíž talent zasahoval nejen do hudebního oboru. 

Soutěže se mohou zúčastnit všichni žáci školy. Za podstatné považujeme to, že soutěžní práce ve všech kategoriích hodnotí sami žáci a rozhodují, která díla postoupí do dalších kol. Vítězové celoškolních kol jsou odměněni na koncertě k poctě Emy Destinnové, na němž  kromě diplomu a sladké odměny získají i sošku pro vítěze - Zlatou Emu. Žáci, kteří se umístí na 2. a 3. místech, dostanou diplom a čokoládu.

Soutěžní kategoriích: český jazyk – slohové práce, cizí jazyky – angličtina, francouzština, němčina, španělština, výtvarné práce, zpěv, recitace.

Soutěž již měla tato témata: Abeceda, Cesty, Otevřeno pro..., Místo pro přírodu, Pohyb, Umění, Ó (údiv, úžas), Můj svět, Tři přání, Lidé bez hranic.

Cíle soutěže

  • v souladu se školním vzdělávacím programem Ad astra rozvíjet tvůrčí schopnosti žáků v jazykové a výtvarné oblasti
  • zapojit co největší počet žáků do organizace i průběhu soutěže (tvorba, hlasování ve všech kolech, realizace cen apod.)
  • učit žáky hodnotit výkony své i výkony spolužáků
  • použít kvalitní a zajímavé žákovské práce jako podklad pro výuku
  • odměnit a zveřejnit vítězné práce

Výsledky a jejich prezentace

  • práce žáků jsou prezentovány na nástěnkách ve třídách
  • výsledky soutěže jsou zveřejněny na internetových stránkách školy
  • vítězné práce jsou vystaveny ve vestibulu školy

Koncert k poctě Emy Destinnové

Koncert k poctě Emy Destinnové se koná vždy v dubnu. Na koncertech účinkují významní sólisté opery Národního divadla v Praze. Patřili mezi ně např. barytonista František Zahradníček, sopranistky Dana Burešová, Ludmila Vernerová a Dagmar Vaňkátová nebo mezzosopranistka Veronika Hajnová. V některých ročnících koncertu vystoupili také současní nebo bývalí žáci naší školy, které studují hudební obory nebo již umělecky působí, např. Ada Bílková (operní zpěv) či Kateřina Janálová (housle). Čestnými hosty koncertu a patronkami soutěže byly herečky Taťjana Medvecká nebo Dana Batulková.

 


 


Výsledky 12. ročníku soutěže Zlatá Ema

Český jazyk – slohové práce

1. místa – cena Zlatá Ema
Šimon Vyhnálek, 3.A
Matyáš Hošpes, 4.C
Nikola Fábry, 5.B
Radan Tutko, 6.B
Magdalena Šmídová, 7.C
Petr Král, 8.A
Dominika Karbanová, 9.A

2. místa
Klára Bumbálková, 3.C
Filip Langer, 4.B
Karla Čerychová, 5.D
Jonáš Tomík, 6.D
Klára Landíková, 7.C
Barbora Koubová, 8.A
Kristýna Bumbálková, 9.C

3. místa
Anežka Müllerová, 3.D
Emil Čihák, 4.D
Alžběta Ročková, 5.C
Sofie Herblichová, 6.C
Ema Soukupová, 7.D
Jan Hedl, 8.C
Markéta Justová, 9.A

 


Výtvarná výchova

1. místa – cena Zlatá Ema
Dorota Měchurová, 1.C
Anna Noelise Salem, 2.C
Dorota Janků, 3.D
Elizabeth Nováková, 4.A
Emma Werbiková, 5.D
Sofie Herblichová, 6.C
Natalie Salem, 7.A
Anežka Matějková, 8.B
Markéta Justová, 9.A

2. místa
Anna Skořepová, 1.C
Olivia Nemashkalo, 2.C
Robin Josef Šafařík, 3.A
Ella Luisa Wright, 4.B
Libuše Dvořáková, 5.B
Nane Šaginjanová, 6.A
Natálie Dachovská, 7.D
Christina Malcová, 8.B
Marie Kocourková, 9.B


3. místa
Klára Kučerová, 1.A
Leontýna Čmelínská, 2.A
Roman Šimůnek, 3.B
Adéla Snížková, 4.B
Alice Pašková, 5.C
Martin Horony, 6.C
Adéla Malá, 7.B
Barbora Koubová, 8.A
Adriana Neruda, 9.A


Zpěv

1. místa – cena Zlatá Ema
Lucie Troupová, 2.A
Marina Konečná, 5.B
Marie Kocourková 9.B

2. místa
Natálie Neužilová, 2.A
Eva Strelková, 3.C
Gabriel Alvin Arellanes, 9.A

3. místa
Adéla Kačírková , 2.B

Kryštof Petrovický, 2.A
Maxim Beneš, 5.B

Adéla Vacková, 8.A

 


Recitace

1. místa – cena Zlatá Ema
Alica Mojžišová, 2.C
Alice Dolanská, 5. B

Magdaléna Šmídová, 7.C

2. místa
Eliana Vyhnálková, 1.A
Kryštof Adámek, 3.A
Kristýna Steinerová, 6.B


3. místa
Karolína Lilian Úlehlová, 2.B
Aurelia Quarles, 3.D
Vilém Gallus, 6.D


Anglický jazyk

1. místa – cena Zlatá Ema
Barbora Tůmová, 5.B

Jonáš Cupák, 6.A
Anne-Marie Šuchterová, 7.D


2. místa
Erik Hrádocký, 4.A

Kristýna Steinerová, 6.B
Nathalie Vávrová, 7.A


3. místa
Anna Linda Levy, 5.A

Julie Rampasová, 5.A

Marina Konečná, 5.B

Sofie Herblichová, 6.C

Radka Kristová, 6.B
Marie Jeřábková, 6.D
Sára Macháčková, 9.A

Sophie Anna Bultová, 7.D

Markéta Soukupová, 7.CFrancouzský jazyk

1. místo – cena Zlatá Ema
Anežka Grosmanová, 7.C


2. místo
Anežka Matějková, 8.B


3. místo
Anna Veselá, 8.C

 

Německý jazyk

1. místa – cena Zlatá Ema
Markéta Soukupová, 7.C

Marek Břečťan, 9.A

2. místa
Kateřina Filipovská, 6.C
Anna Drtinová, 8.A

3. místa
Adéla Malá, 7.B
Michaela Pavlů, 8.DŠpanělský jazyk

1. místo – cena Zlatá Ema
Natalie Salem, 7.A

2. místa
Jan Kratochvíle, 7.D

Emma Nedvědová, 7.B

Lucie Dohnálková, 7.A

3. místa
Radan Tutko, 6.B

Natálie Obručová, 7.C

Kalendář akcí

Jarní prázdniny

1. 3. 2021 - 5. 3. 2021

Školní jídelna a školní družina mimo provoz; mateřská škola v omezeném provozu v budově Českomalínská.

Ve čtvrtek 18. 3. 2021 proběhne od 11:00 do 12:00 hodin videokonference s vedením školy, kde bude možné získat doplňující informace o provozu mateřské školy a odpovědi na dotazy k zápisu do MŠ.  Schůzka bude vytvořena pomocí programu Microsoft Teams a vstoupíte do ní prostřednictvím odkazu (viz níže) 

Zápis do školky

4. 5. 2021

Zápis proběhne 4. května 2021 od  13 - 17 hodin. Dokumenty a kritéria budou postupně zveřejněny.

Prohlídka školy

Prohlídku naší školy ve fotografiích si můžete zobrazit zde.

Ema Destinnová

Ema Destinnová (1878 - 1930) byla světoznámá česká operní pěvkyně a všestranně vzdělaná osobnost.

Poprvé s obrovským úspěchem vystoupila v roce 1898 berlínské Dvorní opeře. Hostovala také v Londýně, Vídni, Praze či Paříži. V Metropolitní opeře v New Yorku zpívala mj. po boku Enrica Carusa. Dnes je v povědomí veřejnosti díky svému vyobrazení na dvoutisícikorunové bankovce.

více o Emě Destinnové