3. A

O třídě

Třídní učitelka: Mgr. Věra Sedláčková
Počet žáků: 28


Aktuálně

Kostel sv. Vojtěcha

Dne 7. 12. 2017 se děti zapojily do interaktivního programu "Proč křesťané slaví Vánoce" v kostele sv. Vojtěcha v Dejvicích. "Prošly si cestu z Nazaretu do Betléma" a zajímavou formou se dozvěděly spoustu informací o narozením Ježíše. Dětem se program velmi líbil.

Vánoční dílna

1. 12. 2017 v rámci celoškolního projektu děti na vánoční dílně připravovaly výrobky, které budou prodávat na vánočních trzích dne 4. 12. 2017. Všichni pracovali s chutí, práce je moc bavila a už se těší jak budou rodiče překvapeni.

Plackohraní

V hodinách pracovních činností si děti připravovaly vánoční překvapení pro své rodiče. Dnes je za pomoci lektorů dokončily. Práce se všem líbila a děti vytvořily krásné dárečky.

Projektový den

Náš projekt byl zaměřen na respektování pravidel silničního provozu, chování v dopravních prostředcích, hromadnou městskou dopravu a orientaci ve městě podle plánu. Cílem byla návštěva Muzea městské hromadné dopravy ve Střešovicích. Cestou do muzea děti sledovaly názvy ulic a důležité budovy, které po návratu do školy zapisovaly do plánu okolí školy. V muzeu je paní průvodkyně seznámila s historií MHD a ukázala jim zajímavé muzejní exponáty. Děti pak ve skupinkách ve škole zaznamenávaly tyto informace do pracovního listu.

Bruslení na Hvězdě

5.10. jsme šli poprvé bruslit na stadion Hvězda. Budeme chodit každý měsíc v rámci hodin TV, které si tak můžeme zpestřit. Děti si to moc užily.

Břevnovský klášter

Ke státnímu svátku sv. Václava navštívila naše třída 3. A Břevnovský klášter. Prohlédli jsme si areál, zahrady i podzemí. Z poutavého vyprávění paní lektorky a promítání filmu jsme se dověděli spoustu zajímavostí o historii knížete Václava. Exkurze se nám moc líbila.

 Rozvrh

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Po ČJ M PR ČJ        
Út ČJ AJ M TV ČJ        
St M ČJ PR ČJ HV        
Čt M ČJ TV PR AJ        
AJ ČJ Vva M          

Fotogalerie

školní rok 2017/18


Dokumenty


Kontaktujte třídního učitele

Mgr. Věra Sedláčková

e-mail: vera.sedlackova@zsemydestinnove.cz


Kalendář akcí

Prohlídka školy

Žáci právě připravují videoprohlídku naší školy. Jak to u nás vypadá se zatím můžete podívat zde

Ema Destinnová

Ema Destinnová (1878 - 1930) byla světoznámá česká operní pěvkyně a všestranně vzdělaná osobnost.

Poprvé s obrovským úspěchem vystoupila v roce 1898 berlínské Dvorní opeře. Hostovala také v Londýně, Vídni, Praze či Paříži. V Metropolitní opeře v New Yorku zpívala mj. po boku Enrica Carusa. Dnes je v povědomí veřejnosti díky svému vyobrazení na dvoutisícikorunové bankovce.

více o Emě Destinnové