Spolupráce s rodiči

Formy spolupráce školy s rodiči

Fungujícími a osvědčenými formami spolupráce školy s rodiči jsou zejména:

  • školská rada (jsou v ní zastoupeni rodiče žáků)
  • pravidelné schůzky se zástupci rodičů jednotlivých tříd
  • pravidelné třídní schůzky
  • informační schůzky pro rodiče - besedy
  • informování rodičů prostřednictvím internetových stránek školy
  • informování rodičů prostřednictvím Zpravodaje pro rodiče
  • Dny otevřených dveří
  • neformální setkávání učitelů, rodičů i žáků při tradičních akcích školy (např. koncert k poctě Emy Destinnové, vánoční trhy, školní akademie)
  • zapojení rodičů do organizace akcí tříd, využití nabídek různých aktivit (exkurze, besedy atd.)

Pomoc odborných pracovníků

S řešením problémů mohou rodičům pomoci tito odborní pracovníci školy:

Přiložené soubory

Školní poradenské pracoviště 199 kB PDF dokument

Kalendář akcí

Setkání pro rodiče a předškoláky formou odpoledních setkání (16.00 až 17.00 hodin) a konzultací zaměřených na kladnou motivaci pro vstup do školy, poznání nového prostředí, nových kamarádů i paní učitelky 1. třídy.

Den otevřených dveří MŠ

14. 3. 2019

Hlavní budova školy

Den otevřených dveří v MŠ pro děti a jejich rodiče od 10-12 hod. v hlavní budově nám. Svobody 3/930.

Prohlídka školy

Žáci právě připravují videoprohlídku naší školy. Jak to u nás vypadá se zatím můžete podívat zde

Ema Destinnová

Ema Destinnová (1878 - 1930) byla světoznámá česká operní pěvkyně a všestranně vzdělaná osobnost.

Poprvé s obrovským úspěchem vystoupila v roce 1898 berlínské Dvorní opeře. Hostovala také v Londýně, Vídni, Praze či Paříži. V Metropolitní opeře v New Yorku zpívala mj. po boku Enrica Carusa. Dnes je v povědomí veřejnosti díky svému vyobrazení na dvoutisícikorunové bankovce.

více o Emě Destinnové