Školní psycholožky

PaedDr. Alena Křepelová

hlavní budova: středa 12.30 – 15.30 hod. (od 13 do 14 hod. vyhrazeno pro vých. poradce)
Českomalínská: čtvrtek 7.30 – 10.30 hod.
telefon: 220 612 131
e-mail: krepelova@ppp6.cz

  • pracuje s celým systémem školy - vedení, ped.sbor, výchovní poradci, třídní učitelé, žáci, rodiče žáků;
  • podílí se na monitorování problémových projevů chování;
  • provádí krizovou intervenci; 
  • poskytuje konzultační pomoc rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu;
  • provádí individuální případovou práci se žáky v osobních problémech;
  • provádí individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání;
  • koordinuje kariérové poradenství s ostatními subjekty, které poskytují specializované služby kariérového poradenství (PPP, úřady práce…)

Mgr. Kateřina Spěváková

kontaktní mail pro učitele: katerina.spevakova@zsemydestinnove.cz

  • podle potřeb učitelů pracuje 3 hodiny týdně (event. 6 hodin za 14 dní) s žákovskými kolektivy na prvním i druhém stupni a ovlivňuje prostřednictvím sociálního učení sociální klima školních tříd a potažmo celé školy; 
  • učitelům pomáhá s preventivní prací s třídními kolektivy a s různými sociometrickými metodami intervenuje ve třídě v případě narušených vrstevnických vztahů, analyzuje situaci, usnadňuje vzájemnou komunikaci, pomáhá řešit patové situace ve třídě a doporučuje následné možnosti řešení konkrétních situací; 
  • může učitelům pomoci rozborem průběhu vyučovací hodiny (učitelé si ji tedy mohou zvát přímo do vyučovacích hodin), pomáhá s analýzou chování a reakcí některých dětí na učitele a naopak. Základem podobných rozborů je hledání vhodných situací a vzájemných reakcí, které obecně fungují a kterých si učitel nestihne v procesu výuky všimnout nebo je sám reflektovat. Kromě standardizovaných technik, které patří jen do rukou ŠP, může učitelům pomoci s použitím nestandardizovaných technik (např. použitím zážitkových a dalších herních aktivit s vhodnými reflektivními prvky)

Kalendář akcí

Ředitelské volno

ZŠ 1.st. dle zájmu rodičů pro přihlášené děti provoz sloučen na ČM od 6.30 – 18. 00 hod. MŠ dle zájmu rodičů pro přihlášené děti provoz sloučen na HB odd. Motýlci 7.00 – 17. 00 hod.

Zápis do MŠ

Hlavní budova školy: nám. Svobody 3/930, přízemí od 13 - 17 hod. Informace a dokumenty k zápisu budou postupně zveřejněny na stránkách školy: Dokumenty - Zápis MŠ

Ředitelské volno

ZŠ 1.st. dle zájmu rodičů pro přihlášené děti provoz sloučen na ČM od 6.30 – 18. 00 hod. MŠ dle zájmu rodičů pro přihlášené děti provoz sloučen na HB odd. Motýlci 7.00 – 17. 00 hod.

Videoprohlídka

Žáci právě připravují videoprohlídku naší školy. Jak to u nás vypadá se zatím můžete podívat zde

Ema Destinnová

Ema Destinnová (1878 - 1930) byla světoznámá česká operní pěvkyně a všestranně vzdělaná osobnost.

Poprvé s obrovským úspěchem vystoupila v roce 1898 berlínské Dvorní opeře. Hostovala také v Londýně, Vídni, Praze či Paříži. V Metropolitní opeře v New Yorku zpívala mj. po boku Enrica Carusa. Dnes je v povědomí veřejnosti díky svému vyobrazení na dvoutisícikorunové bankovce.

více o Emě Destinnové