Aktuálně

 

Nepřehlédněte

  ÚVOD    
                             
   

PF 2015

  Cizí jazyky

Výuka pěti cizích
jazyků, výjezdy
do ciziny, soutěže,
projekty, divadlo
   

Rychlé odkazy

   
             
             
                         
          Kudy k nám?

Kancelář školy

Absence žáků

Hodiny a přestávky

Objednávání
odhlašování obědů

Jídelní lístek
   
             
             
             
             
                 
      Zlatá Ema

Školní kreativní
soutěž zakončená
koncertem k poctě
E. Destinnové
       
             
             
             
             
             
             
             
             
                 
      Pomáháme

Charitativní trhy,
spolupráce se ZŠ
speciální, seniory
a další aktivity
       
               
             
             
             
             
             
             
             
                             
   Vánoční prázdniny

od 20. 12. 2014 –  4. 1. 2015
v době prázdnin ŠJ a ŠD nejsou v provozu

nástup do školy 5. 1. 2015

provoz pro předem přihlášené děti 22. – 23. 12. 2014 v oddělení HB
MŠ od 24. 12. 2014  – 4. 1. 2015 vánoční prázdniny
nástup do MŠ 5. 1. 2015


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ pro budoucí prvňáčky
čtvrtek 8. 1. 2015 od 10 – 12 hod. budova Českomalínská 35
Informace o provozu od vedení školy, prohlídka školy, ukázka výuky
v 1. a 2. třídách. 


Informace k zápisu žáků do 1. tříd

Upozornění pro strávníky:
nezapomeňte si přihlásit oběd na pondělí 5. 1. 2015 nejpozději
do pátku 19. 12. Pozdější přihlášky nebudou akceptovány!

 

  Projekty

Celoškolní
projektové dny,
projekty předmětů
i tříd
       
             
             
             
             
             
             
          Aktualizace: 18. 12. 2014    
             
                   
      Umění

Galerie
Školní akademie
Návštěvy divadel,
besedy, akce...
   

Upozornění

   
             
             
               
          Z důvodu zajištění bezpeč-
nosti žáků je nutné dodržovat
přísný zákaz vstupu cizích
osob včetně rodičů do budovy
školy. Rodiče mají právo
pouze v případě domluvy
s učiteli a v tom případě
se musejí zapsat do knihy
návštěv ve vrátnici školy.
   
             
             
             
             
                 
      Předškolák

Příprava na školní
docházku - projekt
určený pro třídy MŠ i pro rodiny