Aktuálně

 

Nepřehlédněte

  ÚVOD    
                             
   

Upozornění

  Cizí jazyky

Výuka pěti cizích
jazyků, výjezdy
do ciziny, soutěže,
projekty, divadlo
   

Rychlé odkazy

   
                         
   

Z důvodu zajištění bezpečnosti žáků je nutné dodržovat přísný zákaz vstupu cizích osob včetně rodičů do budovy školy.
Rodiče mají právo pouze v případě domluvy
s učiteli a v tom případě se musejí zapsat
do knihy návštěv ve vrátnici školy.

 

      Kudy k nám?

Kancelář školy

Absence žáků

Hodiny a přestávky

Katalog školní knihovny HB

Objednávání
odhlašování obědů

Jídelní lístek
   
                 
      Zlatá Ema

Školní kreativní
soutěž zakončená
koncertem k poctě
E. Destinnové
       
                 
      Pomáháme

Charitativní trhy,
spolupráce se ZŠ
speciální, seniory
a další aktivity
       
             
                       
   

Školní jídelna

         
                       
   

Upozornění pro strávníky

Nezapomeňte si přihlásit oběd na pondělí
3. 11. 2014 nejpozději do pátku 24. 10. 2014.
Pozdější přihlášky nebudou akceptovány.


 

             
      Projekty

Celoškolní
projektové dny,
projekty předmětů
i tříd
       
          Aktualizace: 23. 10. 2014    
                   
      Umění

Galerie
Školní akademie
Návštěvy divadel,
besedy, akce...
         
               
               
                 
   

Mateřská škola - informace pro rodiče

           
               
               
                         
   

Projekty v angličtině

           
                   
      Předškolák

Příprava na školní
docházku - projekt
určený pro třídy MŠ i pro rodiny
         
                         
   

Předškolák - 1. schůzka

           
               
               
                         
   

Zprávy ze tříd: 2. C, 3. C, 3. E, 5. B, 6. C, 8. A, 8. B, 9. B