Aktuálně

 

Nepřehlédněte

  ÚVOD    
                             
   

Zápis žáků do 1. tříd - informace

  Cizí jazyky

Výuka pěti cizích
jazyků, výjezdy
do ciziny, soutěže,
projekty, divadlo
   

Rychlé odkazy

   
             
             
                         
          Kudy k nám?

Kancelář školy

Absence žáků

Hodiny a přestávky

Objednávání
odhlašování obědů

Jídelní lístek
   
             
             
             
             
                 
      Zlatá Ema

Školní kreativní
soutěž zakončená
koncertem k poctě
E. Destinnové
       
             
             
             
             
             
             
             
             
                 
      Pomáháme

Charitativní trhy,
spolupráce se ZŠ
speciální, seniory
a další aktivity
       
               
             
             
             
             
             
             
             
                             
   Etapy uvedení elektronické žák. knížky do plného provozu


Šachový turnaj

Zprávy ze tříd: Motýlci, 5. B

                 


Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2015/16 se v ZŠ a MŠ Emy Destinnové z důvodu naplněnosti tříd nekoná.


Upozornění pro strávníky:
Nezapomeňte si přihlásit oběd na pondělí 2. 2. 2015 nejpozději
do čtvrtka 29. 1. Pozdější přihlášky nebudou akceptovány!

  Projekty

Celoškolní
projektové dny,
projekty předmětů
i tříd
       
             
             
             
             
             
             
          Aktualizace: 28. 1. 2015    
             
                   
      Umění

Galerie
Školní akademie
Návštěvy divadel,
besedy, akce...
   

Upozornění

   
             
             
               
          Z důvodu zajištění bezpeč-
nosti žáků je nutné dodržovat
přísný zákaz vstupu cizích
osob včetně rodičů do budovy
školy. Rodiče mají právo
pouze v případě domluvy
s učiteli a v tom případě
se musejí zapsat do knihy
návštěv ve vrátnici školy.
   
             
             
             
             
                 
      Předškolák

Příprava na školní
docházku - projekt
určený pro třídy MŠ i pro rodiny