Aktuálně

 

Nepřehlédněte

  ÚVOD    
                             
   

Upozornění

  Cizí jazyky

Výuka pěti cizích
jazyků, výjezdy
do ciziny, soutěže,
projekty, divadlo
   

Rychlé odkazy

   
                         
   

Z důvodu zajištění bezpečnosti žáků je nutné dodržovat přísný zákaz vstupu cizích osob včetně rodičů do budovy školy.
Rodiče mají právo pouze v případě domluvy
s učiteli a v tom případě se musejí zapsat
do knihy návštěv ve vrátnici školy.

 

      Kudy k nám?

Kancelář školy

Absence žáků

Hodiny a přestávky

Katalog školní knihovny HB

Objednávání
odhlašování obědů

Jídelní lístek
   
                 
      Zlatá Ema

Školní kreativní
soutěž zakončená
koncertem k poctě
E. Destinnové
       
                 
      Pomáháme

Charitativní trhy,
spolupráce se ZŠ
speciální, seniory
a další aktivity
       
             
                       
   

Mateřská škola

         
                       
   

MŠ v hlavní budově zahajuje provoz v pondělí 20. 10. 2014
od 7 – 17 hodin.


MŠ v budově Českomalínská 35 zahajuje provoz od 3. 11. 2014.

Schůzka s rodiči pro všechny třídy se koná ve středu 22. 10. 2014
v 16.00 na hlavní budově školy – místnost 214.


Více informací zde
 

             
      Projekty

Celoškolní
projektové dny,
projekty předmětů
i tříd
       
          Aktualizace: 16. 10. 2014    
                   
      Umění

Galerie
Školní akademie
Návštěvy divadel,
besedy, akce...
         
               
               
                 
   

Zájezd žáků 5. ročníků do Anglie

           
               
               
                         
   

Výsledky sportovních soutěží

           
                   
      Předškolák

Příprava na školní
docházku - projekt
určený pro třídy MŠ i pro rodiny
         
                         
   

Zprávy ze tříd: 1. B, 1. D, 1. E, 2. C, 4. E, 5. B, 6. A, 6. C, 7. C, 8. D