Aktuálně

 

Nepřehlédněte

  ÚVOD    
                             
   

Výsledky přijímacího řízení do 1. tříd šk. rok 2015/2016

  Cizí jazyky

Výuka pěti cizích
jazyků, výjezdy
do ciziny, soutěže,
projekty, divadlo
   

Rychlé odkazy

   
             
             
                         
          Kudy k nám?

Kancelář školy

Absence žáků

Hodiny a přestávky

Objednávání
odhlašování obědů

Jídelní lístek
   
             
             
             
             
                 
      Zlatá Ema

Školní kreativní
soutěž zakončená
koncertem k poctě
E. Destinnové
       
             
             
             
             
             
             
             
             
                 
      Pomáháme

Charitativní trhy,
spolupráce se ZŠ
speciální, seniory
a další aktivity
       
               
             
             
             
             
             
             
             
                             
   POZVÁNKY
Den otevřených dveří - 12. 3. 2015 10.00 - 11.40 hlavní budova školy

Třídní schůzky: 16. 3. 2015 18.00 - hlavní budova, 17. 3. 2015
v budově Českomalínská
Schůzka se zástupci rodičů jednotlivých tříd se koná 17. 3. 2015
v 17.30 - učebna č. 205Zprávy ze tříd: 1. B, 2. B


Etapy uvedení elektronické žák. knížky do plného provozu


UPOZORNĚNÍ PRO STRÁVNÍKY: NEZAPOMEŇTE SI PŘIHLÁSIT OBĚD NA PONDĚLÍ 9. 3. 2015 NEJPOZDĚJI
DO PÁTKU 27. 2., POZDĚJŠÍ PŘIHLÁŠKY NEBUDOU AKCEPTOVÁNY!


Příměstský tábor 2015
 

  Projekty

Celoškolní
projektové dny,
projekty předmětů
i tříd
       
             
             
             
             
             
             
          Aktualizace: 26. 2. 2015    
             
                   
      Umění

Galerie
Školní akademie
Návštěvy divadel,
besedy, akce...
   

Upozornění

   
             
             
               
          Z důvodu zajištění bezpeč-
nosti žáků je nutné dodržovat
přísný zákaz vstupu cizích
osob včetně rodičů do budovy
školy. Rodiče mají právo
pouze v případě domluvy
s učiteli a v tom případě
se musejí zapsat do knihy
návštěv ve vrátnici školy.
   
             
             
             
             
                 
      Předškolák

Příprava na školní
docházku - projekt
určený pro třídy MŠ i pro rodiny