Aktuálně

 

Nepřehlédněte

  ÚVOD    
                             
   

PŘEDVÁNOČNÍ TRHY

  Cizí jazyky

Výuka pěti cizích
jazyků, výjezdy
do ciziny, soutěže,
projekty, divadlo
   

Rychlé odkazy

   
             
             
                         
   


Tradiční předvánoční trhy
pondělí 1. 12. od 17 hodin


       

Srdečně zveme!

      Kudy k nám?

Kancelář školy

Absence žáků

Hodiny a přestávky

Objednávání
odhlašování obědů

Jídelní lístek
   
             
             
             
             
                 
      Zlatá Ema

Školní kreativní
soutěž zakončená
koncertem k poctě
E. Destinnové
       
             
             
             
             
             
             
             
             
                 
      Pomáháme

Charitativní trhy,
spolupráce se ZŠ
speciální, seniory
a další aktivity
       
               
             
             
             
             
             
             
             
                             
   

10. 12. Den otevřených dveří MŠ, informace zde

  Projekty

Celoškolní
projektové dny,
projekty předmětů
i tříd
       
             
             
                       
   

Ze tříd: 1.C, 1.D, 1.E,    2.C, 3.B, 3.C, 3.D, 4.A, 4.B, 4.C, 5.B, 7.B

         
             
             
                    Aktualizace: 25. 11. 2014    
   

Upozornění pro strávníky:
nezapomeňte si přihlásit oběd na pondělí 5. 1. 2015 nejpozději
do pátku 19. 12. Pozdější přihlášky nebudou akceptovány!

         
                   
      Umění

Galerie
Školní akademie
Návštěvy divadel,
besedy, akce...
   

Upozornění

   
             
             
               
          Z důvodu zajištění bezpeč-
nosti žáků je nutné dodržovat
přísný zákaz vstupu cizích
osob včetně rodičů do budovy
školy. Rodiče mají právo
pouze v případě domluvy
s učiteli a v tom případě
se musejí zapsat do knihy
návštěv ve vrátnici školy.
   
                       
   

Výběrová řízení

         
             
             
                           
        Předškolák

Příprava na školní
docházku - projekt
určený pro třídy MŠ i pro rodiny