O mateřské škole

Našim cílem je šťastné a spokojené dítě.

 

 • Provozní doba je od  7:00 do 17:00 hodin.
 • Příchod dětí do MŠ nejpozději do 8:30 hodin.
 • Odchod dětí z prostor MŠ nejpozději do 17:00 hodin.

 

 • Věkové složení  tříd je heterogenní.
 • Stravování je zajištěno dovozem jídla ze školní kuchyně do každé třídy.
 • Třídy jsou moderně vybaveny s dostatečným množstvím her, edukačních materiálů a velkým přínosem je možnost výuky prostřednictvím interaktivních tabulí.
 • K pobytu venku slouží dvě oplocené zahrady s herními prvky a pískovištěm, k dispozici máme i velké  školní hřiště s umělým povrchem. 
 • Úzce spolupracujeme s odborníky – logoped, psycholog.
 • Školka zabezpečuje komplexní předškolní vzdělávání  dle školního vzdělávacího plánu, který je v souladu s RVP (Rámcově vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání).
 • Naší prioritou je plně zajistit odbornou kvalifikovanou péči o děti prostřednictvím širokého spektra aktivit a vytvořit tak dětem příjemné, rodinné prostředí, do kterého se vždy budou těšit.
 • V průběhu školního roku připravujeme pro děti nejrůznější akce – karneval, slet čarodějnic, spinkání ve školce, oslavy narozenin dětí, návštěvy divadel  a muzeí, výlety, sportovní akce a projektové dny, apod.
 • Dále dětem nabízíme i řadu dalších aktivit, např. zájmové kroužky, dílničky s rodiči, kurz plavání, školku v přírodě, apod.

Bližší informace najdete v odkazech u každé třídy.


Režim dne:

Organizace dne je přizpůsobena věku dětí a jejich zájmům. Pružně reaguje na aktuální klimatické podmínky a individuální potřeby dětí. 

 

07,00 – 08,30 Příchod dětí, zájmové činnosti, volné hry, individuální práce dětí

08,30 – 09,00 Pohybové aktivity, ranní cvičení, komunitní kroužek

09,00 – 09,30 Hygiena, svačina

09,30 – 10,00 Didaktické, výchovné  celky ve formě řízených i spontálnních činností

10,00 – 11,30 Příprava na pobyt venku, pobyt venku

11,30 – 12,00 Oběd, hygiena

12,00 – 12,30 Vyzvedávání dětí po obědě, příprava na odpočinek

12,30 – 14,30 Odpočinek

14,30 – 15,00 Hygiena, svačina, odpolední zájmová činnost

15,00 – 17,00 Volné hry, odchod dětí domů

 

 

Náš pedagogický tým uznává motto Prof. Zdeňka Matějčka: 

,,Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými."

 

 

Přiložené soubory

Letní provoz 217 kB PDF dokument

Kalendář akcí

Vysvědčení

31. 1. 2019

Předávání vysvědčení za 1.pololetí školního roku 2018/19 (harmonogram výuky bude upřesněn).

Prohlídka školy

Žáci právě připravují videoprohlídku naší školy. Jak to u nás vypadá se zatím můžete podívat zde

Ema Destinnová

Ema Destinnová (1878 - 1930) byla světoznámá česká operní pěvkyně a všestranně vzdělaná osobnost.

Poprvé s obrovským úspěchem vystoupila v roce 1898 berlínské Dvorní opeře. Hostovala také v Londýně, Vídni, Praze či Paříži. V Metropolitní opeře v New Yorku zpívala mj. po boku Enrica Carusa. Dnes je v povědomí veřejnosti díky svému vyobrazení na dvoutisícikorunové bankovce.

více o Emě Destinnové