Prevence negativních jevů

Charakteristika

Škola zajišťuje prevenci negativních jevů chování žáků na základě Minimálního preventivního programu. Program napomáhá řešit problematiku šikany, vandalismu, užívání návykových látek, rasismu, xenofobie, kriminality, ozřejmovat problematiku lidských práv apod. 

Cíle

 • pomoci žákům nastavit jejich hodnotový žebříček tak, aby odpovídal společenské normě
 • minimalizovat nežádoucí projevy chování žáků
 • posílit osobnosti žáků, jejich pocit zodpovědnost za vlastní chování
 • učit žáky řešit problematické situace, ve kterých se octnou oni nebo jejich spolužáci
 • umožnit žákům získat základní orientaci v problematice závislostí s důrazem na prevenci
 • probudit v žácích zájem o zdravý životní styl a smysluplné trávení volného času

Formy

 • třídní a školní projekty zaměřené na specifickou a nespecifickou prevenci 
 • besedy (lektoři protidrogové prevence, kriminalisté, lékařka, pracovníci nadací)
 • výstavy 
 • soutěže (např. Antifetfest)
 • pracovní dílny (lektoři Prev-C, pedagog OSV, OV v rámci etické výchovy)
 • spolupráce se specializovanými pracovišti (např. koordinátor prevence MČ Prahy 6, PPP Praha 6, Policie ČR ESV Praha 6, Imperativ Praha 7)
 • návštěva pořadů k problematice rizikového chování (festival Jeden svět, komponované pořady)
 • nástěnka k prevenci rizikového chování, schránka důvěry

Metodik školní prevence

Pracuje pod vedením obvodního metodika, spolupracuje s třídními učiteli a s pedagogy společenských předmětů a výtvarné výchovy. Zpracovává Minimální preventivní program školy a organizuje projekty zaměřené na prevenci negativních jevů. Napomáhá řešit prvotní projevy nežádoucích jevů a doporučuje další odborná pracoviště. Vede knihovnu s touto problematikou. V knihovně jsou kromě odborných knih i časopisy, CD, videokazety, propagační materiály a ukázkové práce projektů. Materiály z knihovny jsou k dispozici vyučujícím, příp. i rodičům.

 • Mgr. Pavla Dočkalová
 • e-mail: pavla.dockalova@zsemydestinnove.cz

Přiložené soubory

Kalendář akcí

Zápis do 1. třídy

16. 4. 2024 - 17. 4. 2024

Zápis do 1. ročníku pro šk. rok 2024/25 proběhne 16. a 17. 4. 2024 (14 - 18 hod.)

Prohlídka školy

Prohlídku naší školy ve fotografiích si můžete zobrazit zde.

Ema Destinnová

Ema Destinnová (1878 - 1930) byla světoznámá česká operní pěvkyně a všestranně vzdělaná osobnost.

Poprvé s obrovským úspěchem vystoupila v roce 1898 berlínské Dvorní opeře. Hostovala také v Londýně, Vídni, Praze či Paříži. V Metropolitní opeře v New Yorku zpívala mj. po boku Enrica Carusa. Dnes je v povědomí veřejnosti díky svému vyobrazení na dvoutisícikorunové bankovce.

více o Emě Destinnové