Prevence negativních jevů

Charakteristika

Škola zajišťuje prevenci negativních jevů chování žáků na základě Minimálního preventivního programu. Program napomáhá řešit problematiku šikany, vandalismu, užívání návykových  látek, rasismu, xenofobie, kriminality, ozřejmovat problematiku lidských práv apod. 

Cíle

  • pomoci žákům nastavit jejich hodnotový žebříček tak, aby odpovídal společenské normě
  • minimalizovat nežádoucí projevy chování žáků
  • posílit osobnosti žáků, jejich pocit zodpovědnost za vlastní chování
  • učit žáky řešit problematické situace, ve kterých se octnou oni nebo jejich spolužáci
  • umožnit žákům získat základní orientaci v problematice závislostí s důrazem na prevenci
  • probudit v žácích zájem o zdravý životní styl a smysluplné trávení volného času

Formy

třídní a školní projekty zaměřené na specifickou a nespecifickou prevenci (kouření, alkohol, soužití kultur)
besedy (lektoři protidrogové prevence, kriminalisté, lékařka, pracovníci nadací)
výstavy ( Prev-C, Ladronka)
soutěže (např. festival Jeden svět)
pracovní dílny (lektoři Prev-C, pedagog OSV, OV v rámci etické výchovy)
spolupráce se specializovanými pracovišti (např. koordinátor prevence MČ Prahy 6, PPP Praha 6, Policie ČR ESV Praha 6, Imperativ Praha 7)
návštěva pořadů k problematice rizikového chování (festival Jeden svět, komponované pořady)
nástěnka k prevenci rizikového chování, schránka důvěry

Metodik školní prevence

Pracuje pod vedením obvodního metodika, spolupracuje s třídními učiteli a s pedagogy společenských předmětů a výtvarné výchovy. Zpracovává Minimální preventivní program školy a organizuje projekty zaměřené na prevenci negativních jevů. Napomáhá řešit prvotní projevy nežádoucích jevů a doporučuje další odborná pracoviště. Vede knihovnu s touto problematikou. V knihovně jsou kromě odborných knih i časopisy, CD, videokazety, propagační materiály a ukázkové práce projektů. Materiály z knihovny jsou k dispozici vyučujícím, příp. i rodičům.

Přiložené soubory

Preventivní program školy 660 kB PDF dokument

Kalendář akcí

Jarní prázdniny

6. 2. 2023 - 10. 2. 2023

Školní jídelna a a školní družina mimo provoz

Prohlídka školy

Prohlídku naší školy ve fotografiích si můžete zobrazit zde.

Ema Destinnová

Ema Destinnová (1878 - 1930) byla světoznámá česká operní pěvkyně a všestranně vzdělaná osobnost.

Poprvé s obrovským úspěchem vystoupila v roce 1898 berlínské Dvorní opeře. Hostovala také v Londýně, Vídni, Praze či Paříži. V Metropolitní opeře v New Yorku zpívala mj. po boku Enrica Carusa. Dnes je v povědomí veřejnosti díky svému vyobrazení na dvoutisícikorunové bankovce.

více o Emě Destinnové