8. C

Třídní učitelka: Mgr. Pavla Dočkalová

Projektový den - Předsednictví ČR v Radě EU

Na projektový den, který se konal dne 11.11.2022, se nám podařilo pozvat pana magistra Marka Bičana, asistenta náměstka ministra pro evropské záležitosti z Úřadu vlády České republiky. 

Pan magistr žákům nastínil, jak funguje předsednictví, vysvětlili jsme si pojmy Evropská komise, Evropská rada, Rada Evropské unie a Evropský parlament. 

Setkání a závěrečná diskuse s panem Bičanem byla pro žáky velmi inspirující. Děkujeme!  

Program selektivní prevence 

Dne 7.11.2022 naši třídu navštívil pan etoped, terapeut Petr Šolc, který se zabývá řešením konfliktních situací nejen v třídním kolektivu, ale i v rodinách. 

První setkání bylo o navození důvěry a mapování situace. 

Těšíme se na druhé setkání. 

Prezentace střední školy

20.10. naši třídu navštívily bývalé žákyně školy, Eva Rusinová a Anna Winterová, aby žákům představily svou střední školu. Součástí prezentace byly i informace ohledně přijímacího řízení na střední školy, praktické připomínky k přijímacím pohovorům a spousta dalších zajímavých informací. Za návštěvu holkám děkujeme. 

Výjezd žákovského parlamentu

12. – 14. října 2022 se uskutečnil první výjezd členů žákovského parlamentu. Tato stmelovací akce byla pořádána proto, aby se vzájemně poznali jednotliví zástupci tříd i učitelky, které mají žákovský parlament na starost. Věříme, že vzájemná spolupráce všech členů tak bude během školního roku mnohem snazší a povede k viditelným výsledkům.
Naše třída si zvolila za předsedu Stase Dvořáka a za místopředsedu Matouše Slavíka. Věříme, že se oba dva zhostí své funkce svědomitě. 

Výchovný koncert The Beatles

Dne 23. 9. 2022 se uskutečnil výchovný koncert. Žáci mohli nejenom slyšet písničky této slavné skupiny, ale dozvěděli se i informace o skupině a jejich začátcích. Koncert byl prokládán i zajímavými otázkami ze života skupiny, na které žáci měli možnost odpovídat.školní rok 2022/23


školní rok 2021/22


školní rok 2020/21


školní rok 2019/20


školní rok 2018/19


školní rok 2017/18


školní rok 2016/17


 


Mgr. Pavla Dočkalová

e-mail: pavla.dockalova@zsemydestinnove.cz


Kalendář akcí

Prohlídka školy

Prohlídku naší školy ve fotografiích si můžete zobrazit zde.

Ema Destinnová

Ema Destinnová (1878 - 1930) byla světoznámá česká operní pěvkyně a všestranně vzdělaná osobnost.

Poprvé s obrovským úspěchem vystoupila v roce 1898 berlínské Dvorní opeře. Hostovala také v Londýně, Vídni, Praze či Paříži. V Metropolitní opeře v New Yorku zpívala mj. po boku Enrica Carusa. Dnes je v povědomí veřejnosti díky svému vyobrazení na dvoutisícikorunové bankovce.

více o Emě Destinnové