Školská rada

Činnost školské rady

Školská rada je orgán školy, který

  • umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a ostatním osobám podílet se na správě školy
  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • schvaluje školní řád
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • projednává návrh rozpočtu, vyjadřuje se k rozboru hospodaření
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce

Členové školské rady pro období 2020 - 31. 1. 2023

Zvolení zástupci z řad rodičů 2017 - 2020

MUDr. Matěj Voskovec - Vaksman - předseda, e-mail: ema.rada@seznam.cz
Bc. Martina Zitková

Zvolení zástupci z řad rodičů 2020 - 2023

MUDr. Matěj Voskovec - Vaksman - předseda, e-mail: ema.rada@seznam.cz
Veronika Váňová

Jmenovaní zástupci zřizovatele

Mgr. Jan Lacina, e-mail: jlacina@praha6.cz
Mgr. Ondřej Bárta, e-mail: ondrej@sebespolu.net

Zvolení zástupci z řad pedagogů

Mgr. Eva Wollnerová, e-mail: eva.wollnerova@zsemydestinnove.cz
Jaroslav Supek, e-mail: jarolslav.supek@zsemydestinnove.cz

Přiložené soubory

Kalendář akcí

Prohlídka školy

Žáci právě připravují videoprohlídku naší školy. Jak to u nás vypadá se zatím můžete podívat zde

Ema Destinnová

Ema Destinnová (1878 - 1930) byla světoznámá česká operní pěvkyně a všestranně vzdělaná osobnost.

Poprvé s obrovským úspěchem vystoupila v roce 1898 berlínské Dvorní opeře. Hostovala také v Londýně, Vídni, Praze či Paříži. V Metropolitní opeře v New Yorku zpívala mj. po boku Enrica Carusa. Dnes je v povědomí veřejnosti díky svému vyobrazení na dvoutisícikorunové bankovce.

více o Emě Destinnové