Školská rada

Školská rada je orgán školy, který

  • umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a ostatním osobám podílet se na správě školy
  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • schvaluje školní řád
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • projednává návrh rozpočtu, vyjadřuje se k rozboru hospodaření
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce

Členové školské rady pro období 1. 2. 2023 - 31. 1. 2026

Zvolení zástupci z řad rodičů

Mudr. Matěj Voskovec-Vaksman - předseda, e-mail: ema.rada@seznam.cz

Veronika Váňová, e-mail: ema.rada@seznam.cz

Jmenovaní zástupci zřizovatele

Alena Melzerová, e-mail: melzerovaalena@email.cz
Vladimír Šuvarina, e-mail: vsuvarina@praha6.cz

Zvolení zástupci z řad pedagogů

Mgr. Jaroslav Supek, e-mail: jaroslav.supek@zsemydestinnove.cz

Mgr. Matěj Měchura, e-mail: matej.mechura@zsemydestinnove.cz

Přiložené soubory

Zápis ze školské rady 2023 274 kB PDF dokument
Jednací řád 621 kB PDF dokument

Kalendář akcí

Prohlídka školy

Prohlídku naší školy ve fotografiích si můžete zobrazit zde.

Ema Destinnová

Ema Destinnová (1878 - 1930) byla světoznámá česká operní pěvkyně a všestranně vzdělaná osobnost.

Poprvé s obrovským úspěchem vystoupila v roce 1898 berlínské Dvorní opeře. Hostovala také v Londýně, Vídni, Praze či Paříži. V Metropolitní opeře v New Yorku zpívala mj. po boku Enrica Carusa. Dnes je v povědomí veřejnosti díky svému vyobrazení na dvoutisícikorunové bankovce.

více o Emě Destinnové