Spolupráce s rodiči

Fungujícími a osvědčenými formami spolupráce školy s rodiči jsou zejména:

  • školská rada
  • pravidelné schůzky se zástupci rodičů jednotlivých tříd
  • pravidelné třídní schůzky
  • informování rodičů prostřednictvím školního informačního systému Bakaláři
  • informování rodičů prostřednictvím internetových stránek školy
  • informování rodičů prostřednictvím Zpravodaje pro rodiče
  • Dny otevřených dveří
  • neformální setkávání učitelů, rodičů i žáků při tradičních akcích školy (např. koncert k poctě Emy Destinnové, vánoční trhy, školní akademie)
  • zapojení rodičů do organizace akcí tříd, využití nabídek různých aktivit (exkurze, besedy atd.)

Pomoc odborných pracovníků

S řešením problémů mohou rodičům pomoci tito odborní pracovníci školy:

 

Kalendář akcí

Zápis do 1. třídy

16. 4. 2024 - 17. 4. 2024

Zápis do 1. ročníku pro šk. rok 2024/25 proběhne 16. a 17. 4. 2024 (14 - 18 hod.)

Prohlídka školy

Prohlídku naší školy ve fotografiích si můžete zobrazit zde.

Ema Destinnová

Ema Destinnová (1878 - 1930) byla světoznámá česká operní pěvkyně a všestranně vzdělaná osobnost.

Poprvé s obrovským úspěchem vystoupila v roce 1898 berlínské Dvorní opeře. Hostovala také v Londýně, Vídni, Praze či Paříži. V Metropolitní opeře v New Yorku zpívala mj. po boku Enrica Carusa. Dnes je v povědomí veřejnosti díky svému vyobrazení na dvoutisícikorunové bankovce.

více o Emě Destinnové