9. A

Třídní učitelka: Mgr. Jarmila Supeková

 

Třídnické hodiny 

V rámci třídnických hodin řešíme nejen třídnické povinnosti, které se během školního roku vyskytují, ale máme čas i na zlepšení vzájemných vztahů ve třídě a utužování kolektivu, rádi si o třídnických hodinách povídáme o volnočasových aktivitách, co se komu během týdne povedlo, koho bychom rádi za něco pochválili a nechybí ani kooperační aktivity.

 

Projektová výuka ve výchově k občanství

Žáci si vylosovali téma na rodinné právo a ve dvojicích zpracovali důležité informace, příští hodinu každá dvojice  bude svůj projekt prezentovat třídě.

 

Bankéři jdou do škol

Tento projekt měli žáci zařazen v rámci rozšíření znalostí v oblasti finanční gramotnosti.

 

Primární prevence

Dne 13. 12. 2021 byla zprostředkovaná primární prevence, hlavní naplní byl život bez závislostí. Žáci byli s lektorkou ve vzájemné interakci. O důsledcích závislosti přemýšleli a vzájemně se doplňovali.

 

Vánoční besídka

Sice v menším počtu, ale i tak jsme rozdali dárky a Ti co nebyli ve škole, na ně dárek čeká v lednu. Stromeček jsme si nakreslili:-) a na koledy jsme nezapomněli.

 

Základy právního vědomí

Žáci 9.A se vrátili po absolvování příjmacích zkoušek a velikonočních prázdninách do školy, kde z kraje týdne měli přichystanou dvouhodinovou besedu s policistou na téma základy právního vědomí. Vyslechli si několik zajímavých příběhů z trestního práva a byla pro ně připravena skupinová práce. Beseda utekla velmi rychle a žáci se nebáli diskutovat a sdělovat své názory.

 

Primární prevence - kdo jsem, kam jdu, co chci

Dne 20. 4. 2022 proběhla prevence na téma: kam budou mé kroky směřovat v budoucnosti a co vše máme udělat, abychom byli sami s sebou spokojeni a měli dobře stanoveny své cíle. Snažili jsme poznat lépe druhého na základě obrázkových kartiček, které nám lektorka na začátku hodiny připravila.


školní rok 2021/22


školní rok 2020/21


školní rok 2019/20


školní rok 2018/19


školní rok 2017/18


školní rok 2016/17


 


Mgr. Jarmila Supeková

e-mail: jarmila.supekova@zsemydestinnove.cz


Kalendář akcí

Prohlídka školy

Prohlídku naší školy ve fotografiích si můžete zobrazit zde.

Ema Destinnová

Ema Destinnová (1878 - 1930) byla světoznámá česká operní pěvkyně a všestranně vzdělaná osobnost.

Poprvé s obrovským úspěchem vystoupila v roce 1898 berlínské Dvorní opeře. Hostovala také v Londýně, Vídni, Praze či Paříži. V Metropolitní opeře v New Yorku zpívala mj. po boku Enrica Carusa. Dnes je v povědomí veřejnosti díky svému vyobrazení na dvoutisícikorunové bankovce.

více o Emě Destinnové