4. D

Třídní učitelka: Ing. Martina Hromasová

Národní technické muzeum

Vědci se z nás stali v Národním technickém muzeu v rámci Kid's lab, téma bylo Voda miluje chemii. V prvním pokusu si děti vyzkoušely, jak z velmi propustné písčité půdy udělat půdu kvalitnější, která vodu lépe zadrží. V druhém pokusu si nejprve pitnou vodu znečistily (pískem, barvou, mýdlem a kousky dřeva) a následně ji v několika krocích zase vyčistily.

Český rozhlas - Vlnohraní

Za kulturou a do zajímavého prostoru jsme se vydali na známou adresu Vinohradská 12. Ve Studiu S1 Českého rozhlasu proběhl program Hudba na talíři v rámci projektu Vlnohraní. Děti viděly a slyšely ne zcela běžné hudební nástroje jako fagot nebo harfu, dozvěděly se o nich různé zajímavosti, vyslechly úryvky různých skladeb, jejichž názvy se pojí s jídlem, zkusily tančit jako "panenka na klíček" a společnými silami vytvořit vlastní nahrávku.

Středočeské muzeum Roztoky - Archevita

Vlakem jsme se vydali do nedalekých Roztok u Prahy a v tamním Středočeském muzeu jsme bádali, jak se žilo od dob pravěku až do doby římské.

Staré pověsti české

V divadelní kavárně na Novém městě nám byly formou divadélka představeny nejznámější staré české pověsti. Krásné loutky si po představení děti mohly prohlédnout zblízka.

Bruslení v Holešovicích

První akcí druhého pololetí bylo bruslení v malé hokejové hale v Holešovicích. Děti byly statečné a od dalších pokusů je neodradilo ani leckdy tvrdé přistání na ledě.

Vánoce už klepou na dveře - besídka

Pracovní činnosti

Jak je to s tou nadmořskou výškou?

Vánoční koncert v Anežském klášteře

Vánoční dílny & trhy

Přírodověda - rozmnožujeme rostliny

Ústřední knihovna, vlastivědná vycházka

Po zhlédnutí zajímavého filmu Planeta Praha jsme se šli projít centrem Prahy a vyzkoušeli jsme si orientaci podle buzoly.

Primárni prevence

Zvládání agrese a řešení konfliktů.

Divadlo Bravo - Braník

Představení kabinet žonglérských kuriozit - foto i s protagonistou.

Halloween

Pracovní činnosti

Učíme se vyrábět podle návodu.

České muzeum hudby

Své emoce děti zkusily vyjádřit v hudebně-dramatické dílně Šaman s úžasnou paní lektorkou Marií Šťastnou.

Dopravní hřiště Vypich

První ze série povinných lekcí jsme si ještě užili babího léta a mnozí zjistili, že dodržovat všechny dopravní předpisy není tak jednoduché, jak by se na první pohled mohlo zdát.

Den evropských jazyků

Spolužáci z druhého stupně pod vedením paní učitelky Kučerové si pro nás připravili prezentaci a kvízy o Německu a němčině. Čtvrťáci prokázali, že leccos již znají, a za odměnu dostali Kinder čokoládu.

Písky

Využili jsme zázemí Beachclubu Strahov a pod vedením trenéra si zasportovali na písku.

PČ&PŘ

Tvoříme z přírodních materiálů a zkoumáme přírodu živou a neživou na vlastní kůži.


školní rok 2022/23

Hřiště

Prázdniny již ťukají na dveře, šli jsme jim naproti na hřiště s vodními prvky v parku Maxe van der Stoela.

Dědina

Jaké pomůcky pro nevidomé byly nakoupeny za peníze vybrané na adventních trzích jsme se šli podívat 26.6. a poté jsme se vydováděli na hřišti s kuličkovými dráhami.

Sportovní den

Tradiční sportovní klání na Olympu Praha nezůstalo pro 3.D bez medailí a diplomů!

ŠvP Staré Splavy

Děti jistě vyprávěly, další komentář netřeba…

Veletrh Svět knihy

Beseda s autorkou a s paní ilustrátorkou knihy Jmenuji se Olenka na téma útěku z Ukrajiny před válkou. Děti hojně využily možnosti klást jim oběma zvídavé otázky. Kniha se zároveň křtila, a protože šlo o křest dětské knihy, křtilo se bonbóny, které si pak děti mohly odnést. Třešničkou na dortu byla autogramiáda a jeden výtisk knihy pro třídu. Je o ni velký zájem, a tak jsme losovali, kdo bude prvním čtenářem.

Městská knihovna – pobočka v NTK

O bajkách jsem se šli více dozvědět od paní knihovnice a některé bajky si děti zkusily i zdramatizovat.

Činoherní klub – Fialky a mejdlíčka – dětství pod rudou hvězdou

Navštívili jsme dokumentární divadlo o dětství v 50. letech očima těch, kteří padesátá léta prožili. Cestou do minulosti jsme se přenesli do doby, kde sice voní cukrové fialky a na jazyku se rozplývají sladká mejdlíčka, ale také svítí rudá hvězda. Po představení proběhla krátká debata s pamětníky-protagonisty.

V.I.P. prohlídka skleníku Fata Morgana

Vidět, jak se líhnout motýli nám umožnil a na všetečné otázky dětem odpovídal pan Vacík, děkujeme!

Přednáška studentek stomatologie

14.4. jsme se podívali na zoubek našim zoubkům.

Pyžamový den

5.4. se s dětmi učili i jejich noční plyšoví kamarádi.

Kostel sv. Vojtěcha

Na modré pondělí jsme se šli stát součástí příběhu, který vyprávěl, proč křesťané slaví Velikonoce.

Poznáváme Prahu hravě

Začali jsme u Karlova mostu, nasáli mnoho informací, s mapičkami se proběhli na Kampě a po splnění úkolů dostali sladkou odměnu. Malebnou Nerudovou ulicí a procházkou přes Pražský hrad jsme se pak vrátili do školy.

Čtenářská dílna

K pohádkám se šly děti uvelebit do knihovny.

Primární prevence na téma spolupráce

Pojem spolupráce zná kdekdo, ale skutečně spolupracovat už taková hračka není…

Hudební workshop s Janem Matáskem

Děti si prohlédly, potěžkaly, poslechly nástroje známé i méně známé a zapojily svoji představivost.

Geometrie a pracovní činnosti

Věnovat se geometrie ne jenom na papíře děti baví…

Plavání

Od druhého pololetí plaveme tradičně v Axe.

Vstávej, semínko, holala, bude z tebe fiala…

aneb Jak 3.D zasadila semínko…

Planetárium, Stromovka

V lednu jsme se v Planetáriu dozvěděli, jak na nebi rozeznat hvězdu od planety, nebo co znamená Polaris, zhlédli stejnojmennou pohádku a poslechli si komentář k noční obloze promítané na kupoli planetária.

Besídka ve třídě

Ti, co měli štěstí a neskolila je před Vánocemi žádná choroba, si vyměnili dárečky na vánoční besídce.

Kino

K Vánocům patří vůně jehličí, světýlka na stromečku, sladké cukroví a pohádky. My se na jednu šli podívat do kina.

Divadlo S+H

Mít divadlo "za rohem" a nenavštívit ho, to by bylo neodpustitelné... :-)

Zimní radovánky na Letné

Využili jsme mrazivého počasí a šli si zabruslit.

Proč křesťané slaví Vánoce

Duchovní stránku Vánoc měly děti možnost poznat/připomenout si během interaktivního programu v kostele sv.Vojtěcha v Dejvicích.

Mikuláš, anděl a čert

Chvíli se zdálo, že nás bude ve 3.D po návštěvě Mikuláše, anděla a čerta o něco méně, ale dobře to dopadlo, čert si nikoho neodnesl :-)

Vánoční dílna a adventní trhy

Výtěžek z letošních charitativních adventních trhů darovala 3.D středisku pro nevidomé na Dědině, kde jsme se byli podívat začátkem listopadu.

Trenéři do škol

Tělocvik zpestřený trenéry děti vždy moc baví.

Čtenářská dílna

Místo jako stvořené pro povídání si o přečtených knihách - to je naše nová knihovna v podkroví. Nejprve sice bylo nutné připomenout, že se na gauči neskáče jako na trampolíně a na nábytek se nedávají nohy i s bačkorami, ale pak se všichni pohodlně uvelebili, prezentovali svoje knížky, četli ukázky a předávali si tipy na hezké čtení.

Stacionář pro nevidomé

Začátkem listopadu jsme se vypravili do stacionáře pro nevidomé na Dědině. Děti se dozvěděly, jak případně oslovit nevidomého a nabídnout pomoc, samy si vyzkoušely jaké to je, pohybovat se v terénu se slepeckou holí. Nakoukly do mnoha dílen (košíkářství, tkalcovství, počítačová učebna, cvičná kuchyňka, ...), kde probíhají rekvalifikační kurzy. Také si vyzkoušely napsat počáteční písmeno svého jména braillovým písmem na "pichťáku".

Stanice techniků - "Na jedné lodi"

3.D si jako námořní posádka vyzkoušela schopnosti týmové spolupráce, děti musely improvizovat a hledat řešení nestandardních úkolů.

Lesní a myslivecká pedagogika

V říjnu jsme se také zúčastnili besedy s myslivcem v Zemědělském muzeu. Děti se dozvěděly zajímavosti ze života lesní zvěře, naučily některé pojmy z myslivecké mluvy, prohlédly různé trofeje a největší úspěch asi měly vábničky, pomocí nichž na závěr proběhl "koncert": Video

Testování fyzické zdatnosti

V říjnu proběhla první část testování fyzické zdatnosti dětí organizovaná MŠMT.

Knihovna

První společnou akcí 3.D byla zářiová výprava do pobočky Městské knihovny v Dejvicích. Mnohé děti zde byly poprvé! Paní knihovnice jim představila knížky, ze kterých si mohou vybírat do povinné četby. Také dostaly přihlášku do knihovny.


školní rok 2023/24


školní rok 2022/23


školní rok 2021/22


školní rok 2020/21


 


Ing. Martina Hromasová

e-mail: martina.hromasova@zsemydestinnove.cz


Kalendář akcí

Prohlídka školy

Prohlídku naší školy ve fotografiích si můžete zobrazit zde.

Ema Destinnová

Ema Destinnová (1878 - 1930) byla světoznámá česká operní pěvkyně a všestranně vzdělaná osobnost.

Poprvé s obrovským úspěchem vystoupila v roce 1898 berlínské Dvorní opeře. Hostovala také v Londýně, Vídni, Praze či Paříži. V Metropolitní opeře v New Yorku zpívala mj. po boku Enrica Carusa. Dnes je v povědomí veřejnosti díky svému vyobrazení na dvoutisícikorunové bankovce.

více o Emě Destinnové