6. D

Třídní učitelka: Mgr. Barbora Kasinová

Vánoční bruslení

Ve zdravém těle zdravý duch! A tak jsme se vypravili protáhnout těla před vánočním veselím na kluziště na Vypich. Bohužel několik spolužáků nemohlo přijít kvůli nemoci, včetně nemocné paní učitelky, ale i tak si to děti moc užily a statečně se popraly s mrazem a zimou. Pokud to bude po Novém roce možné, bruslení rádi zopakujeme. Sportu zdar, bacilům zmar! 

Beachvolejbal

Adventní čas jsme si zpříjemnili beachvolejbalovým tréninkem. V rámci výuky tělesné výchovy jsme se společně se třídou 6. B zúčastnili beachvolejbalového tréninku v Beachklubu na Strahově. Pod vedením trenéra děti nejdříve hodinu pilovaly odbíjení a volejbalovou techniku, následně se konal miniturnaj v přehazované. Sportovní dopoledne jsme si všichni moc užili a kromě volejbalových dovedností jsme zapracovali také na společných třídních zážitcích. Již teď se těšíme na příští sportovní akci!

Vánoční dílny

V předvánočním čase se v naší škole stalo milou tradicí společné tvoření dětí i mimo pracovní činnosti a výtvarnou výchovu. Během dopoledne jsme s dětmi vytvořili drobnosti, kterými jsme chtěli udělat radost rodičům v adventním čase. S rodiči jsme se pak setkali v podvečer v aule školy u příležitosti vánočních trhů, abychom osobně mohli poděkovat za spolupráci a podíl na chodu naší třídy. Protože Vánoce jsou časem dobrých skutků, vybrali jsme s dětmi na stránkách www.donio.cz, které se věnují dobročinnosti, případ malé Irenky, která trpí zákeřnou formou leukemie. Rodiče a i další příchozí jsme pak při setkání vyzvali ke zcela dobrovolnému a libovolnému příspěvku pro malou Irenku právě přes webové stránky www.donio.cz. Tímto tedy za příspěvky rodičům moc děkujeme a přejeme krásné, andělské Vánoce v rodinném kruhu. 

Projektový den, téma: Evropská unie

V pátek 11. 11. se konal projektový den na téma Evropská unie. Ve škole žáci vypracovali referáty na zadaná dílčí témata - Evropská unie, Česká republika v Evropské unii, Brusel - hlavní město Evropské unie, Evropská měna - Euro. Své poznatky prezentovali žáci před třídou a společně jsme témata dál doplňovali a rozvíjeli. Následně jsme se šli podívat na panelovou výstavu k Národní technické knihovně. Zde dostali žáci za úkol zapamatovat si minimálně 3 další informace, které se dozvěděli z panelů. Hlavním bodem programu bylo absolvování únikové hry v okolí budovy České národní banky v centru Prahy. Úniková hra nás zavedla do světa financí a také nás přiměla prohlédnout si centrum Prahy z trochu jiného úhlu pohledu a objevit budovy, o kterých možná mnozí neměli do té doby ani ponětí. Projektový den rychle utekl a zpestřil nám běžnou výuku.

Výlet do Středočeského muzea v Roztokách

V rámci výuky dějepisu jsme se vypravili na lektorský program Vykladači historie k expozici Archevita ve Středočeském muzeu v Roztokách. Expozice Archevita je koncipována jako pravěká vesnice s ukázkami obydlí a lidských činností v té době v poměru 1:1. Děti tak mohly okusit, jaké to je ležet na kožešině, držet v ruce koflík či sekeromlat. V další části expozice je "klasická" výstava archeologických nálezů, ale i tam čekalo na děti spoustu interaktivních prvků. Kromě samotné prohlídky expozice a výkladu od paní lektorky, děti vypracovávaly ve skupinkách pracovní listy, které pak společně vyhodnotily pod vedením paní lektorky. 

Výuka druhého cizího jazyka

Učení se druhému cizímu jazyku se věnujeme 4x týdně a tak je docela dost času i prostoru doslova si pohrát se slovy. Tentokrát jsme si zavzpomínali na první třídu a skládání slov z papírových písmenek a v nejlepším slova smyslu jsme se společně nasmáli "paskvilům", které se z písmenek na stolcích objevily. Jindy například hrajeme s "časovanou bombou" o to, komu rychleji naskočí český/německý překlad slovíček a vůbec nejradši zatím máme hru "Bitte stop", při které slovesa ztvárňujeme pantomimicky a tím si je zcela jistě lépe zapamatováváme ✌️

Adaptační kurz

V září 2022 jsme vyjeli na seznamovací kurz do areálu Machův mlýn. Adaptační kurz nám velmi pomohl se navzájem poznat, abychom se v naší třídě cítili co nejlépe. Pohybové aktivity nám šly naprosto skvěle, při hře Šarády se ze začátku někteří styděli. Rozpaky jsme však veselou atmosférou brzy rozptýlili a v závěru hry jsme se všichni skvěle bavili. Při některých aktivitách jsme zase museli překonávat počáteční nechuť ke hře, ale i zde se nakonec projevil týmový duch a chuť po vítězství. Dva dny utekly jak voda, ale nám se zdálo, že jsme spolu strávili minimálně týden! Odvezli jsme si spoustu veskrze pozitivních zážitků, množství nových informací jeden o druhém a dobré naladění pro příští školní dny a týdny. 


školní rok 2022/23


 

Mgr. Barbora Kasinová

e-mail: barbora.kasinova@zsemydestinnove.cz


Kalendář akcí

Jarní prázdniny

6. 2. 2023 - 10. 2. 2023

Školní jídelna a a školní družina mimo provoz

Prohlídka školy

Prohlídku naší školy ve fotografiích si můžete zobrazit zde.

Ema Destinnová

Ema Destinnová (1878 - 1930) byla světoznámá česká operní pěvkyně a všestranně vzdělaná osobnost.

Poprvé s obrovským úspěchem vystoupila v roce 1898 berlínské Dvorní opeře. Hostovala také v Londýně, Vídni, Praze či Paříži. V Metropolitní opeře v New Yorku zpívala mj. po boku Enrica Carusa. Dnes je v povědomí veřejnosti díky svému vyobrazení na dvoutisícikorunové bankovce.

více o Emě Destinnové