6. C

Třídní učitelka: Mgr. Miroslava Khunová

Vánoční trhy

Ve čtvrtek 25. 11. 2022 proběhl na naší škole opět projektový den tentokrát zaměřený na nejkrásnější svátky v roce - Vánoce. Během dopoledne někteří žáci dodělávali výrobky a větší část žáků nacvičovala náš hudebně - dramatický výstup Vánoční hru. Vpodvečer se naše škola otevřela veřejnosti - příbuzní žáků, naši bývalí žáci a další hosté. Každý si mohl odnést nějaký vánoční dárek, jenž si zakoupil na trzích, nebo se občerstvit vánoční dobrůtkou, nebo také mohl zhlédnout naši Vánoční hru, která se stala symbolickým začátkem adventu. 

Projektový den

V pátek 11. 11. 2022 proběhl na naší škole projektový den zaměřený na předsednictví České republiky v EU. Žáci pracovali ve skupinkách a výsledkem jejich dopoledního snažení je pět projektů, které nyní visí na nástěnce v naší třídě, z nichž se jednak sami, jednak jejich spolužáci mohou dozvědět mnoho informací o EU. 

SCIO

V říjnu proběhne testování scio z českého jazyka, matematiky, anglického jazyka a obecných studijních předpokladů. 

The Beatles

V pátek 23. 9. 2022 jsme se zúčastnili výchovného koncertu o legendární skupině The Beatles, který proběhl v aule naší školy. 

Adaptační výjezd

V září ve dnech 12. - 14. 9. 2022 se celá třída zúčastnila adaptačního kursu, který se konal v rekreačním středisku Machův mlýn u Rakovníka. Celé tři dny se nesly ve znamení her a různých soutěží v rámci pouze naší třídy, jejichž cílem bylo poznat se navzájem v různých situacích, vzájemně si pomáhat a stmelit třídní kolektiv tak, abychom se ve třídě všichni cítili dobře. Pobyt byl velmi veselý a všichni si jej užili. 

 školní rok 2022/23


školní rok 2021/22


školní rok 2020/21


školní rok 2019/20


školní rok 2018/19


školní rok 2017/18


 


Mgr. Miroslava Khunová

e-mail: miroslava.khunova@zsemydestinnove.cz

 

 

 


Kalendář akcí

Prohlídka školy

Prohlídku naší školy ve fotografiích si můžete zobrazit zde.

Ema Destinnová

Ema Destinnová (1878 - 1930) byla světoznámá česká operní pěvkyně a všestranně vzdělaná osobnost.

Poprvé s obrovským úspěchem vystoupila v roce 1898 berlínské Dvorní opeře. Hostovala také v Londýně, Vídni, Praze či Paříži. V Metropolitní opeře v New Yorku zpívala mj. po boku Enrica Carusa. Dnes je v povědomí veřejnosti díky svému vyobrazení na dvoutisícikorunové bankovce.

více o Emě Destinnové