Roční plán

 

Září 2020:

1. 9. Zahájení školního roku

2. – 4. 9. Prožitkové kurzy žáků 6.r.

7. 9. Fotografování 1. ročníku MF

8.- 9.. 9. Elektronický zápis do zájmových kroužků

21. – 23. 9. Prožitkové kurzy žáků 6.r.

21. 9. Třídní schůzky 1. – 9.r. (online, mail)

21. 9. Zahájení činnosti zájmových kroužků

 

Říjen 2020:

14. 10. Konzultační hodiny pro rodiče 16 – 17 hod.

29. – 30. 10. Podzimní prázdniny

 

Listopad 2020:

18. 11. Pedagogická rada 1. čtvrtletí

23. 11. Třídní schůzky 3. – 9.r. HB + konzultace HB

27. 11. Vánoční dílna

30. 11. Třídní schůzky 1. – 2.r. ČM + vánoční dílny s rodiči

30. 11. Vánoční trhy

 

Prosinec 2020:

9. 12. Konzultační hodiny pro rodiče 16 – 17 hod.

23. 12. – 3. 1. Vánoční prázdniny

 

Leden 2021:

23. 12. – 3. 1. Vánoční prázdniny

4. 1. zahájení vyučování po vánočních prázdninách

Školní kolo Olympiády v anglickém jazyce

20. 1. Pedagogická rada 1. pololetí

20. 1. Konzultační hodiny pro rodiče 16 – 17 hod.

28. 1. Pololetní vysvědčení

29. 1. Pololetní prázdniny

 

Únor 2021:

10. 2. Konzultační hodiny pro rodiče 16 – 17 hod.

18. 2. Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky v Českomalínské ulici, 10-12 hod.

Obvodní kolo Olympiády v anglickém jazyce

20. – 27. 2. Lyžařský kurz pro žáky 7. r.

 

Březen 2021:

1.- 7. 3. Jarní prázdniny

18. 3. Den otevřených dveří MŠ – HB, 10 - 12 hod.

22. 3. Třídní schůzky 3. – 9.r. HB + konzultace HB

23. 3. Třídní schůzky 1. – 2.r. ČM

 

Duben 2021:

Zápis do 1. roč. 14 – 18 hod.

1. - 2. 4. velikonoční prázdniny

5. 4. Velikonoční pondělí

21. 4. Pedagogická rada 3. čtvrtletí

21. 4. Konzultační hodiny pro rodiče 16 – 17 hod.

 

Květen 2021:

Zápis dětí do MŠ 13- 17 hod.

 

 

Červen 2021:

Třídní schůzky pro rodiče budoucích prvňáčků

Školní Akademie

Sportovní den

18. 6. Ukončení činnosti zájmových kroužků

23. 6. Pedagogická rada za 2. pololetí

Závěrečné rozloučení s žáky 9. r.

30. 6. Závěrečné vysvědčení

1. 7. – 31. 8. letní prázdniny

 

Plán práce 2020/21 k nahlédnutí zde

Kalendář akcí

Prohlídka školy

Prohlídku naší školy ve fotografiích si můžete zobrazit zde.

Ema Destinnová

Ema Destinnová (1878 - 1930) byla světoznámá česká operní pěvkyně a všestranně vzdělaná osobnost.

Poprvé s obrovským úspěchem vystoupila v roce 1898 berlínské Dvorní opeře. Hostovala také v Londýně, Vídni, Praze či Paříži. V Metropolitní opeře v New Yorku zpívala mj. po boku Enrica Carusa. Dnes je v povědomí veřejnosti díky svému vyobrazení na dvoutisícikorunové bankovce.

více o Emě Destinnové