3. D

 

Třídní učitelka: Mgr. Elena Malchárková

 

V prosinci jsme ve škole zažívali sváteční atmosféru. Proběhly vánoční trhy, navštívil nás Mikuláš, děti si připravily pěknou besídku. Navzájem si rozdaly milé dárečky a připravily zábavný program pro spolužáky. Nakonec si v pátek ve Schwarzenberském paláci prohlédly výstavu a vyrobily svého anděla.

Po celý prosinec děti vytvářely vánoční knihu.

 

 

Pokusy s vodou

Výuku prvouky jsme si zpestřili zajímavou hodinou s panem učitelem Němečkem. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého o vodě a koloběhu vody v přírodě. Už víme, proč padá sníh, proč kroupy jsou jen v létě a co můžeme najít ve vodě.

 

 

Pololetní vysvědčení

Na pololetní vysvědčení můžeme být pyšní. Každý pracoval, jak nejlépe uměl a tak jsme si na hezké známky připili rychlými špunty.

 

 

Tenis v nafukovací hale na Kotlářce

V prvním pololetí jsme se zdokonalili v plavání, nyní jsme se vrhli na tenis. Někteří se s tímto sportem teprve seznamovali, jiní si své tenisové umění ještě zdokonalili. Těšíme se na jaro, kdy se s paní trenérkou znovu uvidíme a zahrajeme si pod širým nebem.

 

 

Hmotnost a objem

Učivo nám vysvětlil pan učitel Němeček, který si pro nás připravil zajímavé ukázky. Všechno jsme viděli na vlastní oči.

 

 

Návštěva zubní ordinace

Velice děkujeme za pozvání! Někdo se možná zubaře bojí, ale my už víme, že není proč se bát. Už si umíme správně čistit zuby a víme, k čemu se který nástroj v zubní ordinaci používá. Z návštěvy si každý odnesl pěkný dárek v podobě zubního kartáčku a pasty.

 

 

Vidím, nevidím

Na návštěvu Nové scény Národního divadla jsme se dlouho těšili. Krásně jsme se oblékli a představení si opravdu užili. Byl to zážitek!

 

 

Prohlídka Národního divadla

Národní divadlo jsme prošli úplně celé. Viděli jsme základní kameny, posadili se do hlediště a nakonec se vyfotografovali na střeše. Pan průvodce nám všechno vysvětlil a trpělivě odpovídal na všechny naše otázky.

 

 

Škola v přírodě Stará Živohošť

Tématem školy v přírodě byly Staré pověsti české. Děti ze 3. A i 3. D trávily společně 4 dny v pěkném prostředí. Počasí nám přálo, program byl velmi pestrý a děti každý večer ulehly se spoustou zážitků z prožitého dne. Na stýskání nebyl vůbec čas. K dobré pohodě přispěla péče vychovatelek z cestovní agentury
a kuchařů z místního penzionu. Co příští rok? Vyrazíme určitě zas!

PIXAR – 30 LET ANIMACE

Po návratu ze Školy v přírodě jsme se byli podívat na Výstavišti v Holešovicích na pěknou interaktivní výstavu světově známého animačního studia Pixar. Prohlídka byla velice zajímavá. V prostorách výstavy jsme viděli mnoho postaviček a předmětů, které známe z animovaných filmů. Plnili jsme úkoly a odpovídali na otázky v pracovním listě. Odnesli jsme si spoustu zážitků a máme pár pěkných fotografií s filmovými hrdiny.

 

VYŠEHRAD

Na výlet na Vyšehrad jsme se všichni těšili. Na Škole v přírodě jsme se seznámili s některými pověstmi a věděli jsme, že právě Vyšehrad je místem, kde se některé pověsti prý odehrály. Pan průvodce Kučera nám všechno ukázal a vyprávěl nám různé zajímavosti, které se k tomuto místu váží.

 

SENÁT

Dne 28. 5. byla naše třída pozvána na Den dětí v Senátu PČR s Hravým architektem a na slavnostní zahájení výstavy dětských obrázků 100 let hravé architektury ve Valdštejnské zahradě. Tato akce se konala v rámci mezinárodní soutěže žáků základních škol Hravý architekt. Celý projekt získal záštitu 1. místopředsedkyně Senátu PČR paní Miluše Horské.

Ve Valdštejnské zahradě byl pro děti ze 14 škol celé ČR připravený bohatý program. Hudební vystoupení spojené s autogramiádou střídaly zábavné hry a soutěže. Celá akce byla zahájena slavnostním přestřižením pásky a zahájením výstavy žákovských prací. Měli jsme velkou radost, že jsme na výstavě našli také panel s logem naší školy a obrázky starších kamarádů z 5. třídy. Krásným a zajímavým závěrem dne pro nás byla prohlídka historických prostor Valdštejnského paláce spojená s poutavým výkladem paní průvodkyně. 

školní rok 2018/19


školní rok 2017/18


šklní rok 2016/17


 


Mgr. Elena Malchárková

e-mail: elena.malcharkova@zsemydestinnove.cz


Kalendář akcí

Prohlídka školy

Žáci právě připravují videoprohlídku naší školy. Jak to u nás vypadá se zatím můžete podívat zde

Ema Destinnová

Ema Destinnová (1878 - 1930) byla světoznámá česká operní pěvkyně a všestranně vzdělaná osobnost.

Poprvé s obrovským úspěchem vystoupila v roce 1898 berlínské Dvorní opeře. Hostovala také v Londýně, Vídni, Praze či Paříži. V Metropolitní opeře v New Yorku zpívala mj. po boku Enrica Carusa. Dnes je v povědomí veřejnosti díky svému vyobrazení na dvoutisícikorunové bankovce.

více o Emě Destinnové