Souhrnné informace

 

Oddělení školní družiny 1. – 2. ročníku

+420 222 202 573 / Českomalínská

Oddělení školní družiny 3. – 5. ročníku

+420 222 202 505 / hlavní budova


Co se děje na hlavní budově zde

Co se děje v Českomalínské zde


Denní rozvrh činností

 • pondělí - pátek 7.00 – 17.30 hodin
 • ranní družina: 7.00 – 7.40 hodin (sběrná třída)
 • odpolední družina: 11.40 – 16.00 hodin (v jednotlivých odděleních)
 • večerní družina: 16.00 – 17.30 hodin (sběrná třída)

 

 • 07,00 – 07,40 výchovná činnost rekreační a tělovýchovná
 • 11,40 – 13,30 hygienická příprava na oběd, odpočinková činnost
 • 13.30 – 14.15 zájmová a výchovně vzdělávací činnost
 • 14,15 – 15,15 vycházky nebo individuální činnost, zájmová činnost
 • 15,15 – 15,30 příprava do vyučování (individuálně, i dle zájmu rodičů)
 • 15,30 – 17,30 zájmová činnost, postupný odchod dětí

Obsazení oddělení:

 

Budova Českomalínská (ČM):

 • 1. oddělení, Bc. Kristýna Tocháčková, 1.A
 • 2. oddělení, Tereza Vebrová, 1.B
 • 3. oddělení, Vlasta Schenková, DiS., 1.C
 • 4. oddělení, Mgr. Josefína Hettnerová, 1.D
 • 5. oddělení, Simona Klubalová, 2.A
 • 6. oddělení, Mgr. Veronika Mazáčová, 2.B
 • 7. oddělení, Liliana Myšičková, 2.C
 • 8. oddělení, Bc. Lenka Johnová, 2.D

emailové kontakty ve formátu: jmeno.prijmeni@zsemydestinnove.cz

 

Hlavní budova (HB)

 • 9. oddělení, místnost 112, Laila Franková, 3.A
 • 10. oddělení, místnost 105, Zuzana Stojanov, 3.B, 5.C
 • 11. oddělení, místnost 108, Bc. Michaela Hrdličková, 3.C, 5.B
 • 12. oddělení, místnost 107, Zita Patíková, 3.D, 5.A
 • 13. oddělení, místnost 208, Šárka Horčičková, 4.A
 • 14. oddělení, místnost 106, Martina Erbová, 4.B, 4.C 
 • 15. oddělení, místnost 104, Ilona Krejčí, 4.D

emailové kontakty ve formátu: jmeno.prijmeni@zsemydestinnove.cz


Zájemci o školní družinu

Zápisový lístek do školní družiny dostanou žáci od třídních učitelek vždy na začátku školního roku nebo jej najdete ke stažení v přílohách na této stránce (viz níže). Žáci, kteří o družinu zájem nemají a chtějí ji využít pouze v době odpolední výuky, mají školní družinu bezplatnou. Zákonný zástupce pouze vyplní zápisový lístek na tento den. 


Kalendář akcí

Sportovní den

13. 6. 2024

Olymp Praha

Sportovní den v rámci dopolední výuky tříd (odpadá odpolední výuka)

Akademie školy

19. 6. 2024

Představení pro rodiče od 16 hod. nebo 18 hod. Vstupenky budou v prodeji na vrátnici školy obou budov od 11. 6. 7.40 – 8 hod. nebo 13.00 – 15.30 hod.

Prohlídka školy

Prohlídku naší školy ve fotografiích si můžete zobrazit zde.

Ema Destinnová

Ema Destinnová (1878 - 1930) byla světoznámá česká operní pěvkyně a všestranně vzdělaná osobnost.

Poprvé s obrovským úspěchem vystoupila v roce 1898 berlínské Dvorní opeře. Hostovala také v Londýně, Vídni, Praze či Paříži. V Metropolitní opeře v New Yorku zpívala mj. po boku Enrica Carusa. Dnes je v povědomí veřejnosti díky svému vyobrazení na dvoutisícikorunové bankovce.

více o Emě Destinnové